Hoppa till huvudinnehåll

tung trafik

 • Oklart när bryggan i Heisala repareras

  02.10.2013 Åboland

  Det är fortfarande oklart om förbindelsebåtsbryggan i Heisala i Åbolands skärgård repareras i höst eller först nästa vår. Bryggan har rasat några gånger och håller inte för tung trafik.

 • Tjänstemän grillades när Sundombor mötte upp

  06.09.2013 Österbotten

  Det nya bostadsområdet i Yttersundom och centrum i Sundom blev föremål för livlig och stundom kaotisk diskussion när Vasa stads planläggnings- och tekniska sektor mötte Sundombor på torsdag kväll.

 • Nej tack till mitträcken

  28.08.2013 Västnyland

  Raseborgs stad vill inte längre att det byggs mitträcken på vägavsnittet på riksväg 25 mellan Ekenäs och Karis. Bygg i stället trygga anslutningar, säger Raseborg.

 • Förorenad mark vid Sisu

  25.06.2013 Västnyland

  Sisu måste se till att det görs en grundlig bedömning av markområdet vid Ekenäsvägen i Karis. Enligt Nylands Närings-, trafik och miljöcentral räcker inte en grundbedömning för att bedöma om marken verkligen är förorenad.

 • Alla filer i bruk på Vasklotbron i Vasa

  18.06.2013 Österbotten

  Den förnyade Vasklot bro i Vasa är egentligen två broar med dubbla filer. Bron är så gott som klar men saknar ännu trafikljus och körmarkering.

 • Container på riksåttan stänger körfil vid Edsevö

  24.05.2013 Österbotten

  En körfil på riksväg åtta är för tillfället avstängd vid Edsevö ungefär 30 kilometer före Karleby eftersom en container fallit på vägen. Det har uppstått köbildning och vägen röjs som bäst.

 • Färjfästet i Kivimo reparerades

  13.05.2013 Åboland

  Färjfästet i Kivimo har nu reparerats efter raset förra veckan. Åtgärden är tillfällig och arbetet med att bygga ett nytt färjfäste inleds i september.

 • Ingen tung trafik på Kivimofärjan

  07.05.2013 Åboland

  Trafikverket har infört viktbegränsningar på Kivimofärjan i Houtskär. En del av vallen till färjfästet har rasat.

Sidor