Hoppa till huvudinnehåll

hjärnan

 • Terapihundar

  05.12.2011 Hälsa

  Terapihundarna Lotta och Bianca jobbar på en barnskyddsenhet i Pargas med omhändertagna barn. Heidi Lundell, ergoterapeut, berättar i Min Morgon om varför det är bra att använda hundar i rehabiliteringen.

 • Utmattad på arbetet

  01.12.2011 Hälsa

  För drygt ett år sedan upplevde Maria Jeskanen och hennes kollegor att deras arbetssituation blev för tung. - Jag har ett hektiskt jobb och det krävs ofta att man ska finnas till hands nästan dygnet runt. Det leder till att man blir trött och inte riktigt orkar med, säger Jeskanen.

 • Upplysningsfilmer om alkoholens faror

  28.11.2011 Arkivet

  Alkoholen spelar en stor roll i finländarnas liv. Man har försökt reglera konsumtionen med förbud och begränsningar. På 1970- och 1980-talet snurrade upplysningsfilmer i TV:n där man på olika sätt försökte ge information om alkoholens faror.

 • Migrän

  24.11.2011 Hälsa

  En av våra vanligaste folksjukdomar är migrän. Hela 500 000 finländare lider av migrän och Annika Sucksdorff är en av dem. Hon diskuterar tillsammans med husläkare Otto Lindberg i Min Morgon .

 • Krishjälp

  17.11.2011 Hälsa

  Krishjälp kan behövas i situationer där någon drabbas av en plötslig och oväntad kris, till exempel dödsfall i familjen. Sofia Lindroos berättar i Min Morgon om då hon förlorade sin pappa och sin halvbror i en bilolycka. Axel Aminoff, psykolog, är också med i studion och berättar mera om krishjälp.

 • Afasi

  20.10.2011 Hälsa

  Afasi är en språkstörning som vanligtvis uppkommer efter en hjärnblödning eller hjärninfarkt. Hjärnan får skador som gör att språkfunktionen rubbas.

 • Parkinsons sjukdom

  19.10.2011 Hälsa

  10 000 människor i Finland lider av Parkisons sjukdom. Sjukdomen är något av ett mysterium eftersom man inte riktigt vet vad den beror på eller hur den ska botas.

 • Att leva med en fobi

  13.09.2011 Hälsa

  Hur är det att lida av en fobi? Varför utvecklar man en fobi för något? Simon Häger har lidit av en fobi för fåglar, och han diskuterar sina upplevelser i Min Morgon tillsammans med psykolog Axel Aminoff.

 • Utbrändhet

  31.08.2011 Hälsa

  Utbrändhet är en sjukdom som blir allt vanligare. Ulla Waldenström, som också skrivit en bok om hur det är att bli utbränd, beskriver sina upplevelser i Min Morgon. För henne tog det fyra år att bli återställd, och hon fick dessutom ett återfall vid ett senare tillfälle.

 • Narkolepsi och vävnadstyp

  29.06.2011 Hälsa

  Stämmer det att alla med narkolepsi har vävnadstyp HLA-DR2? Är det vävnadstypen som är förklaringen till att en del, men inte alla, barn insjuknade i narkolepsi efter H1N1-vaccinen? Har de insjuknade barnens vävnadstyp undersökts? Kan man kontrollera om man själv hör till riskgruppen? Läs doktorns svar.

 • Hjärnskakning hos barn

  05.04.2011 Hälsa

  Vet du vad du ska göra om ditt barn slår huvudet?

  8-årig pojke träffades i huvudet av en fotboll och miste medvetandet för en kort stund. Har har fortfarande huvudvärk. Mamman undrar hur man ska bete sig vid misstanke om hjärnskakning och om huvudvärken är normal.

 • Sömnlöshet och sömnmediciner

  23.03.2011 Hälsa

  Sömnmediciner kan vara nog så underbara ibland, men visste du att både djupsömnen och drömsömnen lider av äldre typens sömnmedel? De nyare kan å sin sida ge ångest när vi vaknar och locka till att dämpa ångesten med en ny tablett.

 • Sömnmediciner och beroende

  17.03.2011 Hälsa

  70-årig kvinna har tagit sömnmediciner under många års tid och med jämna mellanrum känt sig tvungen att öka dosen för att kunna sova. För tillfället tar hon 6 stycken 7,5 mg:s Imovanetabletter varje kväll och har ändå inte sovit ordentligt på många veckor.

 • Dyslexi

  22.02.2011 Hälsa

  Att ha dyslexi kan vara mycket mer komplext än att bara ha läs- och skrivsvårigheter. I värsta fall förstår omgivningen inte vad problemet är och barnet får aldrig hjälp.

 • Levnadsvanor och minnessjukdomar

  08.12.2010 Hälsa

  Symptom på Alzheimer och andra minnessjukdomar kan framträda flera decennier innan sjukdomen bryter ut. Men vi kan påverka saken med våra levnadsvanor. - Det är aldrig för sent att börja förebygga, säger docent och geriatriker Miia Kivipelto.

 • Autism

  07.12.2010 Hälsa

  Jenny Lexheds son är autistisk. Lexhed har kämpat hårt för att sonen ska lära sig tala och fungera i samhället, och hennes hårda arbete med att ge sonen en så bra start som möjligt ledde henne slutligen in i en psykos. I dag föreläser hon om det som hänt.

 • Minnesstörningar

  30.09.2010 Hälsa

  Minnesstörningar handlar inte bara om förlust av minnet eller svårigheter att komma ihåg saker. En minnesstörning inverkar på människans hela tankeförmåga och även på känslolivet.

 • Kronisk smärta kan tränas bort

  23.09.2010 Hälsa

  Smärtforskaren Lorimer Moseley, professor i neurovetenskap vid New Wales University, kritiserar användning av värkmedicin mot kronisk smärta. Smärtan tränas i stället bort, med hjälp av både mental och fysisk systematisk träning.

 • Narkolepsi

  04.09.2010 Hälsa

  Till narkolepsi hör flera besvärliga symptom-

  Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som orsakas av störningar i hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Det första och mest kännetecknande symptomet är att patienten plötsligt somnar under dagen. Majoriteten av narkolepsipatienterna har dessutom kataplexi, dvs. anfall av plötslig och ofrivillig muskelavspänning.

 • Din livsberättelse

  01.09.2010 Hälsa

  I det här mötet med Reidar Wasenius gör han en tillbakablick på sitt eget liv och sina val - och uppmanar dig att också ta en titt på ditt livs historia.

Sidor