Hoppa till huvudinnehåll

biogas

 • Pedersöre och Kronoby utreder biogassamarbete

  22.04.2015 Österbotten

  Stora lantgårdar och farmer ger tillgång på biogasråvara.

  Med stora lantgårdar och farmer har Pedersöre och Kronoby riklig tillgång på råvaror för biogasproduktion. Nu vill kommunerna utreda förutsättningarna för en gemensam biogasanläggning med hjälp av energikonsulter från Muutoksen Tuulet Oy.

 • Energiveckan fokuserar på gas

  16.03.2015 Österbotten

  Biogas är huvudtema på fjärde årliga Energy week i Vasa.

  När intresset för gas växer i Europa växer förhoppningarna på den inhemska och förnybara biogasen i Finland. Gas är huvudtema på Energy week i Vasa.

 • Besvär försenar biogasbussarna

  21.11.2014 Österbotten

  Biogasbussarna i Vasa kan tas i bruk ett halv år senare än planerat, skriver Vasabladet. Det beror på att två besvär har lämnats in mot tankstationen.

 • Nu kan du tanka gasbilen i Österbotten

  31.10.2014 Österbotten

  Österbottens första tankstation för gasbilar finns i Jeppo i Nykarleby. Stationen är samtidigt den nordligaste i landet. I södra Finland finns redan många tankstationer för gasbilar

 • Olja blev till biogas vid Snellman Ab

  28.08.2014 Österbotten

  Ingen olja används längre för uppvärmning eller för ångproduktion vid Snellman Ab i Jakobstad. Biogas från Jeppo ersätter en årlig oljeförbrukning på 1 miljon kilo.

 • Snellman bytte till biogas

  26.08.2014 Österbotten

  Snellmans Köttförädlingsfabrik i Jakobstad bytt från olja till biogas.

 • Tredje energiveckan anordnas i Vasa

  17.03.2014 Österbotten

  Tvåtusen experter på energiteknologi samlas inkommande vecka i Vasa. På den tredje årliga Vaasa Energy Week diskuteras bland annat biogasens möjligheter i regionen.

 • Snart möjligt att tanka bilen med gas i Vasa

  06.03.2014 Österbotten

  Snart får även privatbilister börja använda gasbränsle. Hösten 2015 kommer det att finnas en publik gastankstation vid Stormossen i Kvevlax. På torsdagen undertecknade Vasa stad och Stormossen ett avtal om biogasleveranser till de gasbussar som staden ska köpa. Bränslet räcker till och blir över.

 • Finländarna vill inte tanka bilen billigt

  28.02.2014 Inrikes

  Det är inte många finländare som kör omkring i gasbil. Endast drygt tusen gasbilar är i trafik i Finland. Erkki Rautio vid Finlands Biogasförening tycker det är tråkigt. - Biogas är ett genialt bränsle. Klimatbelastningen blir oerhört mycket mindre, och samtidigt är det billigt.

 • Mäsk blir till biogas i Jeppo

  12.02.2014 Österbotten

  Jeppo Biogas Ab i Nykarleby breddar råvarubasen för biogasproduktionen. Framöver kan bland annat mäsk från bioetanolproduktion användas som bränsle.

 • Biogas ersätter tung brännolja vid Snellmans

  16.01.2014 Österbotten

  Snellman Ab i Jakobstad lämnar helt och hållet brännolja som energiform i vår. Tidigare har värmepumpar ersatt oljan för uppvärmning av fabriken, nu kommer processånga att produceras med hjälp av biogas. Snellmans tekniska direktör Markus Snellman tror att fabriken snart kan producera elen den behöver tack vare gasen.

 • Lojo lockar biogasbolag

  27.12.2013 Västnyland

  Biotehdas oy vill bygga en biogasanläggning på Munka avfallscentral i Lojo. Rosk’n Roll skulle fungera som hyresvärd. Yle Västnyland har besökt Biotehdas första biogasanläggning som togs i bruk år 2010 i Vampula, Vittis. Se video!

 • Biogas av rester

  11.11.2013 Inrikes

  Allt fler små samhällen vill satsa på att bli självförsörjande när det gäller energi. I Jeppo har en ny biogasanläggning inlett sin verksamhet. Råvara finns det gott om. Det kan handla om rester från jord- och skogsbruk, överbliven mat eller slakterirester. Biogasanläggningen är alltså samtidigt en avfallshanteringsanläggning.

 • Biogasfabrik planeras i Lojo

  30.10.2013 Västnyland

  En stor anläggning som producerar biogas planeras till Lojo. Bioavfall från hushåll, butiker, restauranger och industrin skulle behandlas i anläggningen.

 • Miljoner i stöd till energibolag

  18.09.2013 Österbotten

  Alholmens Kraft i Österbotten får fem miljoner euro. Flera andra kommunägda energibolag får stora företagsstöd av staten.

 • Biogasanläggningen i Jeppo är snart klar för provdrift

  31.07.2013 Österbotten

  Biogasanläggningen i Jeppo i Nykarleby är snart klar för provdrift. Byggstarten skedde strax efter årsskiftet och i slutet av augusti kan anläggningen testas.

 • Allmänheten får säga sin åsikt om Pargas sparprogram

  11.06.2013 Åboland

  Sparåtgärdsprogrammet diskuterades på måndag på stadsstyrelsens möte i Pargas. Inga ändringar i sakinnehållet gjordes, men allmänheten ska få en chans att framföra sina tankar om den.

 • Full fart för biogasanläggning i Karleby

  28.03.2013 Österbotten

  Den nya biogasanläggningen i Karleby är nu i full gång. Sedan nyår har anläggningen renat slam från Karleby och Jakobstad, och snart kan det bli aktuellt att också ta emot industrislam.

 • Biogasverket i Toppå ska utvidgas

  13.12.2012 Åboland

  Nu ska man utreda hur biogasverket i Toppå i Åbo påverkar omgivningen. Biogasverket ska utvidgas och därför gör man en miljökonsekvensbedömning.

 • Biogas möjlighet på Kimitoön?

  01.11.2012 Åboland

  Förutom vindkraft och fjärrvärme kan också biogas ha stor potential på Kimitoön. Det tror i varje fall Annalena Sjöblom så leder projektet Kimitoön självförsörjande på energi.

Sidor