Hoppa till huvudinnehåll

kopieringsmaskiner

 • Invånare i 7-våningshus i Björneborg evakuerades undan brand

  08.09.2017 Åboland

  Rök spred sig via ventilationskanalerna.

  Branden på bottenvåningen slocknade rätt snabbt, men rök spred sig via ventilationskanalerna till lägenheter ända upp till sjunde våningen.

 • Lisa lurade till sig pant med kopierade streckkoder

  06.08.2017 X3M

  När Lisa var 12 år lurade hon pantautomater på fritiden.

  Året innan Lisa började högstadiet kopierade hon upp en massa streckkoder från finska burkar och limmade dem på svenska burkar. Hon såg alltid till att ingen skulle lägga märke till hennes pantfusk med hjälp av välsmidda planer.

 • Överraskande mycket nanopartiklar på arbetsplatser – också kopieringsmaskinen är en skurk

  18.04.2017 Inrikes

  Nanopartiklar anses kunna ha risker för hälsan.

  Nanopartiklar kan eventuellt utgöra en hälsorisk – men på arbetsplatserna har problemet inte uppmärksammats särskilt mycket. Höga partikelhalter har uppmätts särskilt i arbetsskeden där man använder sig av höga temperaturer.

 • Fredag är speldag i Kimito bibliotek

  04.04.2016 Åboland

  Biblioteket är mera än bara bokhyllor.

  Traditionellt söker folk sig till biblioteken under ekonomiskt svåra tider. Trots det kan biblioteken inte förvänta sig att besökarna automatiskt dyker upp. Biblioteken satsar stort på att hänga med i samhällsutvecklingen och erbjuda sådant som lockar besökare.

 • Bankkortskopierare i farten i Helsingfors

  30.06.2013 Inrikes

  Helsingforspolisen har fått ta emot två anmälningar om apparater som kopierar bankkort vid bankautomater. Kopieringsapparaterna fanns vid en automat på Mannerheimvägen och vid en annan på Salomongatan i Helsingfors.