Hoppa till huvudinnehåll

fostran

 • HS: Finländare vill begränsa rätten till dagvård

  22.06.2015 Inrikes

  80 procent är för en begränsning.

  En klar majoritet av finländarna stöder regeringens förslag att begränsa rätten till dagvård, enligt Helsingin Sanomat.

 • Pia Abrahamsson: Vad du är duktig!

  30.05.2015 Familj

  Om hur det väl menade kan bli fel.

  Då vi sätter etiketter på beteende så uppmuntrar vi till att söka bekräftelse utifrån.

 • I Sundom vill man uppmuntra till aktivt föräldraskap

  27.01.2015 Österbotten

  I Sundom i Vasa ordnas en föreläsningsserie Våra barn - allas ungar. Föreläsningarna riktar sig till byns föräldrar och förhoppningen är att de ska få lära sig mer om att stödja unga som växer upp i byn. Mattias Levälahti och Elisabeth Henriksson hoppas på stort intresse.

 • Tiina Grönroos: En riktigt tjatig mamma

  05.12.2014 Familj

  För snart nitton år sedan blev jag mamma. Ungefär ett år senare blev jag en tjatmamma.

 • Bredbenta män på tåget

  30.10.2014 X3M

  I morse när jag åkte till jobbet blev jag riktigt irriterad. Jag är verkligen ingen morgonperson så även små saker kan irritera mig något oerhört före klockan tio på morgonen, men det här var ett riktigt problem.

 • Skolflytt i Lojo klar i slutet av februari

  10.02.2014 Västnyland

  I slutet av februari ska Lojo ta ställning till om eleverna i årskurs 5 och 6 i Virkby skola och i Solbrinkens skola ska flytta till Källhagens skola. Före det ska föräldrarna få information om en eventuell flytt.

 • Barnlöshet bland män vanligare än vi tror

  31.01.2014 Hälsa

  Ett dolt, kanske också tabubelagt ämne.

  Den ofrivilliga barnlösheten bland män är ett dolt, kanske också tabubelagt ämne, säger forskningsprofessor Anna Rotkirch vid det finska befolkningsförbundet Väestöliitto. Av dagens 40-åriga män är var fjärde barnlös, berättar Rotkirch som i februari utger sin första populärvetenskapliga bok om familjerelationer. Se videoklipp!

 • Hål i plånboken för svensk bildning i Åbo

  29.01.2014 Åboland

  Budgeten för svenska skolor och förskolor i Åbo har bantats ner med 400 000 euro för i år. Tack vare ett överskott från ifjol är summan som i praktiken måste inbesparas ändå betydligt mindre.

 • Många föräldrar vet inte var barnen är på veckosluten

  28.01.2014 Österbotten

  En tredjedel av föräldrarna vet inte var deras barn är på veckosluten. En knapp tredjedel av barnen uppger att de inte äter någon gemensam måltid med familjen på vardagskvällarna. Det här framkommer i enkäten "Hälsa i skolan". Gunilla Jusslin, som är ledande skötare vid Korsholm hälsovårdscentral, tycker att resultaten är oroväckande.

 • Hårda sparkrav för Åboskolor

  22.01.2014 Åboland

  Bildningssektorn i Åbo ska totalt spara in två miljoner euro i år, men utan att röra gruppstorlekarna. Ett överraskande beslut, säger Nicke Wulff, rektor för Cygnaeus skola i Åbo.

 • Finlands nästäldsta tennisförening fortsätter växa

  29.11.2013 Åboland

  Tennis är en idrottsgren som har vuxit oerhört mycket i Åboland under de senaste 40 åren. Finlands nästäldsta tennisförening Åbo Lawn-Tennis Klubb firar 110-årsjubileum i år.

 • Niorna i Vasa firar Finlands självständighet på bal

  27.11.2013 Österbotten

  Den femte december ordnas Vasa stads traditionella självständighetsfest för stadens nior. Festen ordnas i år för elfte gången och i år är också skolor från Lillkyro med. Antalet inbjudna gäster är cirka 730.

 • Maximalt antal elever fastslogs i Åbo

  15.11.2013 Åboland

  Maxim iantal elever i de svenskspråkiga grundkolorna i Åbo fastställdes i går av svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning.

 • Invandrarklasser funkar i Vasa

  25.10.2013 Samhälle

  Invandrarelever lär sig språket och integreras bäst i vanliga klasser. Därför slussas eleverna redan efter ett år i invandrarklass över till de vanliga klasserna – bära eller brista. I Vasa har man valt att göra tvärtemot och upplever goda resultat.

 • Förslaget om att slopa familjetillägg bordlades

  23.10.2013 Huvudstadsregionen

  Barnomsorgsnämnden valde på tisdag att bordlägga förslaget om att slopa kommuntillägget för 2-3 åringar i hemvård.

 • Snålhet i stadsbudgeten drabbar barnfamiljer

  22.10.2013 Huvudstadsregionen

  Barnomsorgsnämnden ska i dag, tisdag, ta ställning till om kommuntillägget för 2-3-åriga barn i hemvård ska slopas, men nämndmedlemmarna är över partigränserna eniga om att förslaget är en dålig idé.

 • Oklart beslut om dagvårdsplatser i Vasa

  17.10.2013 Österbotten

  Det är oklart om privatägda Kolibridalens daghem i Vasa måste lägga ner sin verksamhet nästa höst eller inte. Nu måste tjänstemännen reda ut hur man ska tolka beslutet att staden inte längre ska köpa privata dagisplatser på svenska i Gamla Vasa.

 • Föräldrars tankar om skolan kartläggs

  10.10.2013 Österbotten

  Vad svenskspråkiga föräldrar egentligen tycker om skolan och fostran vill Hem och Skola och Åbo Akademi få reda på. Under oktober månad har föräldrar möjlighet att anonymt fylla i en enkät som kommer att ligga som grund för en omfattande analys. Professor Michael Uljens vid pedagogiska fakulteten är glad över att intresset bland föräldrar redan nu varit rätt stort att delta.

 • Åbo förbättrar mediefostran för barn i förskoleåldern

  23.09.2013 Åboland

  De svenskspråkiga daghemmen i Åbo har riktlinjer för hur medier ska bearbetas men klara direktiv saknas.

 • Skolklasserna i Åbo blir större

  12.09.2013 Åboland

  Storleken på skolklasserna i grundskolan ökar med 1,5 elever per klass i Åbo. Vänsterförbundet och SDP var emot större klasstorlekar.

Sidor