Hoppa till huvudinnehåll

hemundervisning

 • Familjen Almark-Mannila ville ge något annat än det som samhället på rutin erbjöd - valde att undervisa sina barn hemma

  24.03.2019 Huvudstadsregionen

  "Handlar om hur man vill att en människa ska utvecklas"

  Alla sex barn i familjen Almark-Mannila har undervisats hemma. Bland annat ville familjen ge barnen de fördelar som en liten byskola har, där yngre lär sig av äldre och ta hänsyn på ett annat sätt. Det handlar också om hur man vill att en människa ska få utvecklas, hitta sina inneboende egenskaper, säger mamma Johanna.

 • Eleverna vid Keskuskoulu i Korsholm strejkar på måndag

  29.11.2017 Österbotten

  En tyst protest för att påminna om elevernas hälsa.

  Samma dag som kommunstyrelsen i Korsholm ska besluta om framtiden för Keskuskoulu i Smedsby går eleverna ut i strejk. Föräldraföreningen vid Keskuskoulu, Mukeva, kallar strejken för en tyst protest.

 • "Kön är så himla begränsande och kommer med massor av förväntningar"

  19.10.2016 X3M

  Så här svarade ni på vår enkät om könsroller i skolan.

  I går gick diskussionen het med anledning av Utbildningsstyrelsens guide för en mer jämställd skola. Där rekommenderas lärare bland annat att fästa mindre uppmärksamhet vid kön och hellre fokusera på eleven som individ genom att använda förnamnet i stället för gruppbenämningarna "flickor" eller "pojkar". Här är några av era kommentarer.

 • Tigermammor vållar uppståndelse i Kina

  28.04.2016 Utrikes

  Föräldrar utsätter sina barn för oerhörd press.

  De så kallade tigermammorna har gett upphov till en livlig debatt i Kina. Mammorna utsätter sina barn för en oerhörd press för att göra dem så konkurrenskraftiga som möjligt. Även en växande mängd andra föräldrar följer stränga uppfostringsmetoder.

 • Strömborgska skolan sköter hemundervisningen i Borgå

  16.10.2014 Östnyland

  Strömborgska skolan ska övervaka att de elever som undervisas hemma i Borgå studerar enligt sin årskurs läroplaner och att de lär sig något.

 • Hemundervisare i Lovisa nöjda

  06.11.2013 Östnyland

  Lovisa har fått ett gott rykte bland föräldrar som vill undervisa sina barn hemma. En förälder som har blivit bra bemött är Juhani Paavolainen. Han är ordförande för Finlands hemundervisare r.f.

 • Alla barn får inte gratis läroböcker

  03.08.2013 Inrikes

  Gratis läroböcker är ingen självklarhet för alla finländska barn. Kommunerna behöver inte erbjuda kostnadsfritt läromaterial till barn som undervisas hemma - vilket nu väcker protester.