Hoppa till huvudinnehåll

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

 • "Gudstjänsten inte bara prästens show"

  02.04.2017 Österbotten

  Kyrkan satsar på gemenskap då gudstjänsten utvecklas.

  Kyrkan satsar på ökad gemenskap i och kring gudstjänsten. I Sundom kapellförsamling i Vasa ställer man till med drop-in-frukost före högmässan.

 • Stiftets präster vill behålla vigselrätten

  26.02.2017 Inrikes

  De regionala skillnaderna är stora och många är osäkra.

  Största delen av prästerna i Borgå stift vill inte ge ifrån sig vigselrätten till det civila samhället. Det här visar en enkät som de finlandssvenska medierna har gjort. Biskop Björn Vikström har tidigare föreslagit att kyrkan borde ge ifrån sig vigselrätten.

 • Över 100 kyrkor ringde i sina klockor till minne av syriska offer

  13.10.2016 Inrikes

  Biskop Björn Vikström uppmanar alla att delta.

  Över hundra kyrkor i Finland ringde i sina klockor till minne av de syriska offren i Aleppo i eftermiddags. Initiativet kom från Berghälls kyrka i Helsingfors. Biskop Björn Vikström hade uppmanat alla församlingar att delta.

 • Två år som missionärer i Kenya

  18.05.2016 Tro

  "Eva och Ove Gädda skall missionera i Afrika."

  Familjen Gädda förbereder sig på två år som missionärer i Kenya. De tre barnen följer med och skall bo i en stad långt ifrån den trygghet de är vana vid hemma i Jakobstad.

 • Kyrkans utmaningar syns också i Borgå

  01.04.2016 Östnyland

  Mera service för mindre pengar och färre medlemmar.

  I Borgå är de två lutherska församlingarnas medlemmar mer aktiva än medeltalet i landet. Trots det fortsatte medlemsantalet att minska i både den finska och svenska församlingen i fjol.

 • Hur billigt kan du åka tåg från Karis till Helsingfors? Gör vår frågesport!

  20.02.2016 Västnyland

  Hur många frågor om västnyländska nyheter kan du?

  Vad kostar sparbiljetten från Karis till Helsingfors som VR introducerade i måndags? Det och mycket mera i veckans västnyländska frågesport. Hur bra koll har du och dina vänner?

 • Påskfastan engagerar allt fler

  17.02.2016 Västnyland

  Många vill visa solidaritet i en orättvis värld.

  Det blir vanligare att folk deltar i den kristna fastetiden. En orsak är att många vill visa solidaritet i en orättvis värld.

 • Fastan är här – dags att tänka på miljön

  16.02.2016 Östnyland

  Kampanj vill att folk ska tänka mer på miljön under fastan.

  Fram till påsk väljer många att fasta på olika sätt, till exempel genom att minska på sitt surfande på nätet. Kyrkans kampanj Ekofasta vill få folk att tänka mer på miljön och att göra klimatsmarta val under fastan.

 • Stort behov av hjälp för flyktingar i Grekland

  11.02.2016 Utrikes

  Grundbehoven fylls men speciellt barn behöver mer hjälp.

  I Grekland kan nyanlända flyktingar få sina grundbehov fyllda, men utöver det är behoven stora och vitt skilda. Det kan bland annat handla om juridisk hjälp för att kunna ta sig vidare eller psykosocialt stöd för ungdomar.

 • Nya östnyländska namn invalda i kyrkovalen

  11.02.2016 Östnyland

  Wilén, Steffanson och Björkman-Nystén fick förtroende.

  På onsdag valdes ett nytt stiftsfullmäktige i Borgå stift, och nya representanter till kyrkomötet. Bland de invalda finns också östnylänningar.

 • Äktenskapslagen en laddad fråga i kyrkovalet

  09.02.2016 Inrikes

  Åsikterna är delade bland kandidaterna.

  Nästa år träder den könsneutrala äktenskapslagen i kraft. Hur kyrkan ska förhålla sig till äktenskapet från och med nästa vår är en het fråga inför kyrkomötesvalet den 9 februari.

 • Unga i Uganda och Finland stöds via Tongåvan

  03.02.2016 Vega

  Insamlingen pågår hela februari.

  De unga i Finland och Uganda är i fokus för årets insamling Gemensamt ansvar. Fjolårets insamling kom upp till 3,6 miljoner euro. Ska vi slå det i år?

 • Kyrkan lyckades locka fler nya medlemmar i fjol

  04.01.2016 Inrikes

  Folk tilltalas av att kyrkan hjälper de svaga.

  Den evangelisk-lutherska kyrkan publicerar uppgifter om inträden och utträden ur kyrkan 2015. Inträdena fortsatte att öka, samtidigt som utträdena minskade något jämfört med 2014.

 • Kyrkor renoveras i Åbo

  09.12.2015 Åboland

  Kyrkorna i Pallivaha och S:t Marie piffas upp.

  Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet räknar med ett underskott på 2,2 miljoner euro i nästa års budget. Renoveringar av kyrkor i Åbo utgör de största investeringarna i budgeten.

 • Ärkebiskopen: Det finns ingen flyktingkris i Finland

  03.11.2015 Åboland

  "Krisen finns i de länder som människor tvingas fly från."

  - Krisen finns inte här, inte i Europa eller i Finland. Krisen finns i de länder som människor tvingas fly från. Det sade ärkebiskop Kari Mäkinen på tisdagen då han i Åbo öppnade kyrkomötet.

 • Böcker och biskopar

  22.10.2015 Tro

  Bl.a. biskop Björn Vikström aktiv på Bokmässan

  Biskopar som intervjuar aktuella författare, temadiskussioner kring mobbning, religionsdialog och wellnesstrenden hör till det som kyrkan bidrar med under bokmässan i Helsingfors den 22-25 oktober. På söndag firas också en litterär gudstjänst på svenska.

 • Borgåförsamlingar: Karijärvi borde inhysa flyktingar

  09.10.2015 Östnyland

  Borgåförsamlingar vill hyra ut kursgården till Röda Korset.

  Borgåförsamlingarna vill att flyktingar flyttar in i Karijärvi kursgård. Gemensamma kyrkorådet vill att Röda korset hyr gården.

 • Uppsägningen av Kirsi Oksanen var olaglig

  06.10.2015 Östnyland

  Helsingfors förvaltningsdomstol har hävt beslutet.

  Kirsi Oksanen sades upp från sin tjänst som kyrkoherde i Strömfors. Enligt Helsingfors förvaltningsdomstol strider uppsägningen mot lagen.

 • Biskoparna möts i Borgå

  08.09.2015 Östnyland

  På agendan finns bland annat nattvard och flyktingar.

  Finlands evangelisk-lutherska kyrkas biskopsmöte inleds på tisdag i Borgå. Biskoparna diskuterar bland annat flyktingar och biståndshjälp.

 • KSML: Församlingarna skär ner

  10.07.2015 Inrikes

  Hälften av församlingarna låter bli att anställa vikarier.

  Många församlingar skär ner i personalen, skriver tidningen Keskisuomalainen. Förra året inledde en tiondel av landets församlingar samarbetsförhandlingar.

Sidor