Hoppa till huvudinnehåll

justitieombudsmän

 • Vanvårdsavslöjanden inom psykvården i Åbo anmäls till JO

  22.02.2016 Åboland

  Riksdagsledamot kräver fullständig utredning.

  Avslöjandena om vanvård vid Åbo stads psykiatriska enhet i Kuppis har fått riksdagsledamot Arja Juvonen (Sannf.) att vända sig till riksdagens justitieombudsman.

 • Stubb håller presskonferens om förvaltarregistret – se direkt kl. 12.30

  01.12.2015 Inrikes

  Anmäld till justitieombudsmannen för felaktigt påstående.

  Finansminister Alexander Stubb (Saml) håller en presskonferens klockan 12.30 om det planerade förvaltarregistret. Samtidigt har justitieombudsmannen tagit emot fyra anmälningar om Stubbs felsägning i riksdagen förra veckan.

 • Jakobstadsbo fick rätt om räddningshelikoptern

  20.10.2015 Österbotten

  Håkan Löfqvist klagade till justitieombudsmannen.

  Håkan Löfqvist från Jakobstad klagade på den orättvisa fördelningen av räddningshelikoptrar i Finland och fick rätt hos justitieombudsmannen.

 • Sekretessärende kan ha spritts i Vörå

  12.06.2015 Österbotten

  Gällde förra kommundirektören privatliv. JO granskar saken.

  Detaljer kring tidigare kommundirektören Christina Båssars privatliv kan ha spritts i Vörå. SFP-politikern Ove Bergman har anmält saken som just nu utreds hos justitieombudsmannen.

 • Troende fångar kan tvingas välja bort Gud

  07.05.2015 Huvudstadsregionen

  JO: Fångar ska inte välja mellan gäster och gudstjänst.

  Det är fel att fångar vid fängelset i Helsingfors ska tvingas välja mellan att träffa gäster och delta i fängelsegudstjänsten, anser biträdande JO. De här två sakerna ska inte utesluta varandra, säger fängelsepastorn.

 • Sannfinländarna klagar på Raseborg hos JO

  09.04.2015 Västnyland

  Raseborg sade upp folk på fel sätt anser Sannfinländare.

  Sannfinnländarna ber riksdagens justitieombudsman undersöka om allt gick rätt till vid Raseborgs stads hantering av personalfrågor för ett år sedan.

 • Direktörsfest stred inte mot reglerna

  27.03.2015 Åboland

  Inget fel gjordes då direktörsfest sponsrades, anser JO.

  Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt gjorde inget fel i samband med direktör Olli-Pekka Lehtonens födelsedagsfest. Det anser riksdagens justitieombudsman som har granskat fallet.

 • Svar: Av allmänt intresse

  13.02.2015 Bolaget

  Yle Västnylands chef P. Rosström skriver insändare i VN 4.2.

  Patrik Rosström, som är chef för nyheter och aktualiteter på Yle Västnyland, skriver i sitt svar på en insändare (VN 4.2), att det är av ett allmänt intresse att biträdande JO uppmärksamgör en myndighet och byggnadsinspektören på att hon anser att man har brutit mot förvaltningslagen.

 • Proffsidrottares korta beväringstider under lupp

  23.01.2015 Inrikes

  Proffsidrottarnas korta militärtjänstgöringstider är problematiska enligt biträdande justitieombudsmannen. Proffsidrottare tjänstgör oftast i bara sex månader för att beväringstiden inte ska störa deras karriärer.

 • Det gjorde Raseborgs byggnadsinspektör fel

  22.01.2015 Västnyland

  Raseborgs ledande byggnadsinspektör Juhani Jormanainen får en varning av sin arbetsgivare för att han agerade fel i en tvist mellan två grannar. Yle Västnyland har sammanfattat händelseförloppet som ledde till varningen.

 • Raseborg ger byggnadsinspektör Jormanainen en varning

  22.01.2015 Västnyland

  Raseborgs ledande byggnadsinspektör Juhani Jormanainen får en varning av Raseborgs stad för att han handlade fel i samband med en tvist mellan två markägare. Varningen kommer efter att riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin prickade Jormanainen för hans agerande.

 • Biträdande JO prickar Jormanainen

  22.01.2015 Västnyland

  Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin säger att Raseborgs ledande byggnadsinspektör Juhani Jormanainen i september 2011 handlat mot lagen då han skickat ett brev med felaktig information om Kari Tolvanens fritidsbostad till Tolvanens granne.

 • JO-anmälan om minskade färjeturer

  24.10.2014 Åboland

  Nagubon Åsa Rosenberg har lämnat in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman gällande färjeturerna mellan Nagu och Pargas. Hon anser att NTM-centralen i Egentliga Finland agerar olagligt, då den vill minska antalet turer.

 • Olaglig perukpraxis i Helsingfors

  26.06.2014 Huvudstadsregionen

  Justitieombudsmannen Petri Jääskeläinen klandrar Helsingfors stad när det gäller utelämning av peruker av medcinska skäl. En klagande har av staden fått en dålig syntetperuk.

 • JO: Esbos uppmaning om privat vård bröt mot lagen

  25.06.2014 Huvudstadsregionen

  Esbo stads uppmaning till patienter med sjukvårdsförsäkring om söka sig till privat vård bröt mot lagen. Det här konstaterar justitieombudsmannen. Yle Huvudstadsregionen rapporterade i slutet av mars 2013 om en kvinna som fått den här uppmaningen.

 • JO: Hälsocentral i Esbo får inte blåstesta alla

  20.02.2014 Huvudstadsregionen

  Inom hälsovården får man inte systematiskt göra alkoholtest på alla patienter som varit med i en olycka. Det här konstaterar justitieombudsmannen som svar på ett klagomål om att det här görs i Esbo.

 • Tjänsteman jävig i svar till JO

  10.01.2014 Huvudstadsregionen

  Vd:n för partitorget i Helsingfors, Timo Taulavuori, utredde själv ett klagomål till JO om partitorgets förfarande kring uthyrning av torgplatser. Det här fick biträdande justitieombudsmannen att reagera och hon bad Helsingfors utreda frågan.

 • JO-anmälan mot sjukhusledning

  30.12.2013 Österbotten

  Mikael Broo från Malax har gjort en JO-anmälan angående beslutet att stänga ner hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus juni 2014. Orsaken är att Broo anser att direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt Göran Honga och chefsöverläkare Auvo Rauhala har undanhållit relevant information från sjukvårdsdistriktets styrelse. Därmed fattades beslutet om hjärtkiurgin på felaktiga grunder, anser Broo.

 • "Skattebetalarna har rätt till en objektiv utredning"

  23.11.2013 Inrikes

  Den tidigare justitieombudsmannen Jacob Söderman anser att Statens revisionsverk borde utreda fallet Merja Ailus. Enligt Söderman har Ailus inte haft någon chans att försvara sig, vilket strider mot hennes rättsskydd.

 • JO: ELY duger inte på svenska

  15.11.2013 Inrikes

  Närings- trafik och miljöcentralerna ska kallas NTM-centraler och inte ELY-centraler anser justitieombudsman Petri Jääskeläinen.

Sidor