Hoppa till huvudinnehåll

reparation

 • Avloppsrör läcker på Vasa centralsjukhus

  26.09.2012 Österbotten

  På Vasa centralsjukhus har man upprepade problem med avloppsledningarna som speciellt i de äldre byggnaderna fungerar dåligt. Vid flera tillfällen har avloppsvatten runnit ut på golven.

 • Fler skolbyggen via ny modell i Karleby

  18.09.2012 Österbotten

  I Karleby vill bildningsdirektör Peter Johnson snabba på stadens skolbyggen genom att ta i bruk en ny modell. Modellen går ut på att staden väljer ett bolag som planerar och bygger skolfastigheterna.

 • Säkerheten i fokus under Borealis servicestopp

  12.09.2012 Östnyland

  Borealis reparerar och förnyar produktionsanläggningen i Sköldvik för 115 miljoner euro. Säkerhetsutbildning och - utrustning är avgörande för att minimera risken för olyckor.

 • Disponenterna: Stambyten blir dyrare igen

  11.09.2012 Inrikes

  Stambyten blir dyrare under de följande tolv månaderna, uppskattar Disponentförbundet. Priserna väntas stiga med 4,6 procent då de i fjol steg med 4,8 procent.

 • Jordpiren i Ingå förbättras snart

  05.09.2012 Västnyland

  Jordpiren i Ingå båthamn ska repareras för drygt en miljon euro. Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner budgeten.

 • Gammalt damm i Karis bibliotek

  29.08.2012 Västnyland

  Biblioteket i Karis är i behov av renovering. Bland annat finns det damm som i 40 år har samlats på innertaket. Bildningsnämnden i Raseborg ber nu avdelningen för Intern Service att ta i tu med situationen på biblioteket.

 • Jomalvik borde få en reparationsplan igen

  27.08.2012 Västnyland

  Jomalvik kanal kan få en ny reparationsplan. Kanalen är i dåligt skick och håller på att växa igen. Raseborgs stads tekniska direktör förhandlar med Trafikverket om reparationerna.

 • Vattenavbrott i Sibbo

  20.08.2012 Östnyland

  Delar av Sibbo är utan vatten idag. Orsaken är kopplingsarbeten i vattenledningsnätet.

 • Alexandersgatans bro i Borgå repareras

  13.08.2012 Östnyland

  Idag och i morgon utförs reparationsarbeten på Alexandersgatans bro. Arbetena påverkar trafiken.

 • Servicestopp på Hästolmen

  02.08.2012 Östnyland

  På söndag börjar den årliga servicen av kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa. Sammanlagt 1500 personer deltar i arbetet som väntas stå klart i oktober.

 • Tågen fortsättningsvis försenade

  26.06.2012 Huvudstadsregionen

  Lokaltågen i huvudstadsregionen drabbas under morgonen av inställningar och förseningar.

 • Fartyg väntar på reparationer i Jakobstad

  25.06.2012 Österbotten

  I Gamla hamnen i Jakobstad står två fartyg och väntar på reparationer. Krigsskadeståndsfartyget Vega, som står i en hall, har en lång väntan kvar. Eldsjälen Knut Rajander uppskattar att man gjort fem procent av arbetet sedan 1997. Jacobstads Wapen väntar också på reparation.

 • Diktarhemmet behöver piffas upp

  16.05.2012 Östnyland

  Diktarhemmet i Gamla stan i Borgå är inte i toppskick. Fastighetschefen vid Svenska Litteratursällskapet, som äger huset, medger att huset är i nöjaktigt skick för sin ålder. Endast ett par kosmetiska reparationer kan behövas.

 • Bilköp och bilreparationer

  20.10.2010 Arkivet

  Vad skall man minnas och vad kan gå fel när man köper bil?

  Söndagsöppet hjälper sina tittare med bilköp och bilreparation. Vad skall man minnas och vad kan gå fel när man köper och reparerar sin bil?

 • Rävsundsbron till Pargas byggs 1963

  09.03.2010 Arkivet

  Kraftiga don på Finlands längsta hängbro

  Mellan St Karins och Pargas byggdes 1963 Finlands längsta hängbro: Rävsundsbron.

 • Trä-Vallgård rustas upp

  01.02.2010 Arkivet

  Helsingfors stad besölt att bevara Trä-Vallgård 1979.

  Helsingfors stad beslöt 1979 att bevara Trä-Vallgård som helhet på grund av sitt kulturhistoriska och arkitektoniska värde.

 • Sally Albatross på varvet i Nordsjö

  17.10.2008 Arkivet

  Sally Albatross var en sorglig syn.

  När Sally Albatross hade bogserats till varvet i Nordsjö inspekterades fartyget grundligt. Det var en sorglig syn som mötte både journalister, poliser och varvsarbetare.

 • Koh Phi-Phi ett år efter tsunamin 2004

  08.09.2006 Arkivet

  Ett år efter tsunamikatastrofen på Thailands turistorter.

  Ett år efter tsunamikatastrofen börjar Thailands turistorter återhämta sig. Hotellen, barerna och restaurangerna har öppet som vanligt och turisterna börjar långsamt återvända till de forna semesterparadisen.

Sidor