Hoppa till huvudinnehåll

Anna-Maja Henriksson

 • Haglund: Säkerhetspolitik påverkar kärnkraftsbeslut

  16.09.2014 Inrikes

  Försvarsminister Carl Haglund (SFP) påpekar att de säkerhetspolitiska aspekterna också måste beaktas när det gäller kärnkraftsbeslutet kring Fennovoima. Haglund menar att ett nej till Fennovoima skulle vara en stark fientlig markering mot Ryssland.

 • Majoriteten krymper för Fennovoima - SFP:s Henriksson säger nej

  16.09.2014 Inrikes

  De gröna får sällskap då regeringen röstar om Fennovoimas nya kärnkraftsansökan på torsdag. SFP:s Anna-Maja Henriksson säger nej och dessutom är fyra socialdemokratiska ministrar mot att Fennovoima får fortsatt grönt ljus. SDP vill också föra frågan om Olkiluoto fyran till riksdagen.

 • Anna-Maja Henriksson: Invandrare borde få lära sig svenska

  10.09.2014 Inrikes

  Invandrare uppmanas att lära sig finska framför svenska, för att inte förlora stödpengar. Så här ska det inte vara, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

 • Tågbanan mellan Bennäs och Alholmen elektrifieras

  28.08.2014 Österbotten

  Järnvägen mellan Bennäs järnvägsstation och Alholmen i Jakobstad ska elektrifieras. Elektrifiering finns med i nästa års statsbudget och ska vara klar 2016.

 • Statsbudgeten: Tvist om pensionerna

  28.08.2014 Inrikes

  Regeringens budgetförhandlingar framskrider trögt. Tvistefrågor är bland annat höjningen av garantipensionen och det höjda skatteavdraget för pensionärer.

 • Nylander: Jättestora problem med skärgårdspolitiken

  23.07.2014 Fixa skärgården

  Skärgårdsdelegationens ordförande Mikaela Nylander säger att det varit svårt att försvara skärgårdens intressen på sistone. Ett politiskt bakslag var statsandelsreformen som blev dyr för många skärgårdskommuner. Justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att slutresultatet kunde ha blivit betydligt värre.

 • Ministrar: Religiösa samfund måste respektera lagen

  10.07.2014 Inrikes

  Inrikesminister Päivi Räsänen och justitieminister Anna-Maja Henriksson påminner religiösa samfund om att de måste ta religionsfrihetslagens bestämmelse om respekt för de grundläggande och mänskliga rättigheterna på allvar.

 • "Regnbågsbarn behöver mera skydd"

  02.06.2014 Huvudstadsregionen

  Ett flertal barnskyddsorganisationer demonstrerar på måndag för att regnbågsfamiljer ska behandlas lika inför lagen som andra. Det är särskilt familjer med två mammor som är sårbara.

 • Henriksson misstror domarutredningen

  14.05.2014 Inrikes

  Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) vill inte tro att domarna på grund av bristande yrkesskicklighet skulle ha dömt oskyldiga. Henriksson gav i dag sin syn på den utredning som Yles finska nyheter gjort bland jurister och advokater. Till Yle Uutisets utredning

 • Henriksson: Vi kan inte ha parallella rättssystem

  03.05.2014 Inrikes

  Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) tycker de nya uppgifterna om den interna straffpraxisen bland Jehovas vittnen låter oroväckande. Henriksson säger att vi i Finland inte kan ha parallella rättssystem som dömer ut straff.

 • Förslag: Klarare regler för domarnas kopplingar

  22.04.2014 Inrikes

  Reglerna för hur domarkåren meddelar om kopplingar och bisysslor ska förtydligas, föreslår Justitieministeriet. Meningen är att Rättsregistercentralen framöver ansvarar över ett gemensamt register.

 • Henriksson vill ha kvar "Den blomstertid"

  29.03.2014 Inrikes

  Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att psalmen "Den blomstertid" måste få ljuda i våra skolor också i framtiden. Enligt Henriksson ska man inte vara rädd att föra traditioner vidare.

 • Henriksson: Lagstiftning inte nog för att få slut på våldet mot kvinnor

  08.03.2014 Inrikes

  Justitieminister Anna-Maja Henriksson kräver en attitydförändring för att minska våldet mot kvinnor. Hon ser gärna mer satsningar på att förbättra pojkars och unga mäns kommunikations- och konfliktlösningsförmåga.

 • HBL: Sexköpslagen skärps men utan totalförbud

  02.03.2014 Inrikes

  Justitieministeriet bereder en skärpning av lagen om sexköp, som ökar köparens ansvar. Däremot kommer regeringen inte att driva på ett totalförbud mot sexköp, rapporterar Hbl.

 • Henriksson betonar att självstyrelselagen gäller

  13.01.2014 Inrikes

  Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) är förvånad över att frågan om finskans ställning på Åland ens diskuteras. Ålands enspråkighet bestäms av internationella avtal och av självstyrelselagen. Regeringen har heller inga planer på att ändra enspråkigheten när självstyrelselagen ses över.

 • Henriksson ser grundlagsproblem med reformen

  19.12.2013 Inrikes

  Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att det finns grundlagsrättsliga problem kring social- och hälsovårdsreformen. Henriksson kommenterade frågan på riksdagens frågetimme.

 • Henriksson: Fångar ska inte få info om väktare

  06.11.2013 Inrikes

  Justitieminister Anna-Maja Henriksson är redo att ändra lagen, för att hindra att fångar får information om sina väktare.

 • Anna Kontula: Lyssna på sexarbetarna

  09.10.2013 Samhälle

  Anna Kontula (VF) är riksdagsledamot och har forskat i sexarbetarnas vardag. Till Obs debatt säger hon att sexarbetarnas organisationer så gott som unisont motsätter sig kriminalisering av sexköp. De är rädda för sin egen trygghet.

 • Är svenskan ett obehagligt tvång?

  10.02.2011 Arkivet

  Diskussion om finlandssvenskens rätt att tala sitt modersmål

  Varför skall Finland vara ett tvåspråkigt land där alla måste lära sig svenska? Och varför ökar motståndet mot svenskan?

Sidor