Hoppa till huvudinnehåll

Justitieministeriet i Finland

 • Polisen undersöker överbelastningattack riktad mot riksdagsvalets resultatsystem

  10.04.2019 Inrikes

  Ärendet undersöks fortfarande.

  Centralkriminalpolisen uppger att de undersöker en överbelastningsattack som under helgen riktats mot nättjänsten som förmedlar resultaten i riksdagsvalet.

 • Begränsad rättshjälp för asylsökande blev en flopp: Justitieministeriet kan få backa

  12.12.2018 Inrikes

  Asylprocessen har blivit sämre, inte snabbare sedan 2016.

  Den förkortade besvärstiden för asylsökande har gjort mer skada än nytta. Rättshjälpen för asylsökande har äventyrats och dessutom är rättsbiträdena överarbetade och underbetalda, visar en rapport från Justitieministeriet.

 • Regeringens beslut: Riksåklagare Matti Nissinen sägs upp

  25.01.2018 Inrikes

  Nissinen har dömts för brott mot tjänsteplikten i HD.

  Regeringen har som väntat meddelat att riksåklagaren Matti Nissinen sägs upp från ämbetet som riksåklagare. Orsaken är domen från Högsta domstolen för uppsåtligt brott mot tjänsteplikten.

 • Astrid Thors stupade på slutrakan – här är ministerns svar

  05.02.2017 Inrikes

  Oberoende personbedömning anges som orsak.

  När den nya jämställdhetsombudsmannen utsågs fanns två kandidater på slutrakan, Astrid Thors och Jukka Maarianvaara. Yle Nyheter har tagit del av den promemoria som ligger som grund för utnämningen. I den framkommer att en utomstående rekryteringsbyrå efter personbedömningar slog fast att Maarianvaara var mest lämplig.

 • Korruptionen i Helsingfors – tre saker som kunde ha förhindrat det

  23.01.2017 Huvudstadsregionen

  Antikorruptionsexpert oroas av nya upphandlingslagen.

  Utbildningsverkets säkerhetschef Hannu Suoniemi är misstänkt för att i tio års tid ha förskingrat miljoner av staden. Antikorruptionskämpen Catharina Groop listar tre saker som kunde ha förhindrat det: redovisning, redovisning och anonyma tips.

 • Flera domar för hatbrott att vänta – ”Samhället har insett allvaret”

  16.01.2017 Inrikes

  Polisen satsar mer resurser på bekämpningen av hatbrott.

  Sannfinländaren Sebastian Tynkkynen är den tredje politikern som döms för hets mot folkgrupp år 2017. Domarna för hatbrott kommer troligtvis att bli fler då både polisen och Justitieministeriet i år lägger mera resurser på att bekämpa hatbrotten.

 • Justitieministeriet vill ha dialog med språkgrupperna

  20.10.2016 Inrikes

  Attityderna har hårdnat, ministern lovar göra vad han kan.

  Språkklimatet har skärpts i Finland den senaste tiden och attityderna ser ut att bli allt njuggare, visar bland annat den senaste språkbarometern. Det här bekymrar Justitieministeriets delegation för språkärenden, som på torsdagen bjöd in företrädare för olika språkgrupper till en diskussion kring språkfrågor.

 • Hatretoriken mot minoriteter blomstrar

  03.03.2016 Inrikes

  Över hälften av de utsatta känner sig otrygga

  Personer som tillhör olika minoriteter utsätts ofta för hatretorik och trakasserier av olika slag. Det visar en utredning som har gjorts på uppdrag av Justitieministeriet.

 • Lättare säga sin åsikt på dinasikt.fi

  09.02.2016 Inrikes

  Här kan man säga sin åsikt om planerade projekt.

  Justitieministeriet har förnyat webbtjänsten dinasikt.fi. Den nya tjänsten är lättare att använda skriver Justitieministeriet i ett pressmeddelande. Vem som helst kan via tjänsten säga sin åsikt om planerade projekt.

 • Justitieministern: Asylärenden ska behandlas snabbare

  02.02.2016 Inrikes

  Domstolar får mer pengar för att klara asylärenden snabbare.

  Asylärenden ska behandlas så snabbt som möjligt i domstolarna. Det säger arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf).

 • HS: Åldergräns för sociala medier planeras

  30.01.2016 Inrikes

  Oklart hur det ska övervakas.

  En åldersgräns för sociala medier planeras även i Finland, rapporterar Helsingin Sanomat.

 • Myndighetsförslag: Begränsad rättshjälp för asylsökande

  21.01.2016 Inrikes

  Diskrimineringsmannens byrå kritiserar förslaget.

  Inrikesministeriet och Justitieministeriet vill begränsa asylsökandes rätt till rättshjälp och förkorta besvärstiden om en sökande har fått avslag. Vi får inte behandla asylsökande på det här sättet, säger man vid Diskrimineringsombudsmannens byrå.

 • ”Nya landskapen kunde få invånarpaneler”

  03.12.2015 Inrikes

  Forskning visar att politik upplevs som obegripligt.

  Då de nya landskapen tar form borde politikerna också utveckla invånarnas möjligheter att delta i besluten. Det kunde ske till exempel via medborgarpaneler och råd, säger valforskaren Kimmo Grönlund.

 • Minister Lindström: Tröskeln att besvära sig blir högre

  24.07.2015 Inrikes

  Regeringen ser över besvärsrätten i bygg- och miljöfrågor.

  På grund av de långa köerna till domstolarna vill regeringen nu se över besvärsrätten i bygg- och miljöfrågor. Enligt justitieminister Jari Lindström (Sannf) är tanken att få bort besvär som bara är gjorda för att vara besvärlig eller fördröja processer.

 • Justitieministeriet vill göra terrorresor straffbara

  22.05.2015 Inrikes

  Också finansiering av terrorresor ska krimilanliseras.

  Justitieministeriet har sammanställt ett PM, där man bland annat föreslår att det skulle bli straffbart att resa utomlands i syfte att utföra terrorbrott. Om förslaget går vidare kan en ny lag träda i kraft år 2016.

 • Staten vill ha förköpsrätt på viktiga landområden

  30.04.2015 Inrikes

  Viktiga områden ska inte hamna i fel händer.

  Staten vill på nya sätt kunna förhindra att strategiskt viktiga områden hamnar i fel händer. Säkerhetskommittén föreslår en lagändring som skulle ge staten förköpsrätt.

 • Tuffa krav för nytt partistöd

  24.04.2015 Inrikes

  Justitieministeriet vill ge partistöd till småpartierna.

  Justitieministeriet föreslår att också partier utanför riksdagen ska få partistöd. Men villkoren är för tuffa för alla de partier som i dagens läge står utanför riksdagen.

 • Låg tröskel till invånarinitiativ på webben

  13.04.2015 Österbotten

  Invånarna kan påverka demokratin direkt i flera städer.

  Kaskö stad ville öka möjligheterna för stadsborna att påverka. I fjol gick staden med i justitieministeriets webbtjänst invånarinitiativ.fi.

 • Invandrare från demokratiska länder röstar aktivare

  09.04.2015 Inrikes

  De som har erfarenhet av att rösta gör det sannolikt igen.

  Valdeltagandet bland personer med invandrarbakgrund är högre om den röstberättigade har tidigare erfarenhet av demokratiska val. Det här framgår av en undersökning som justitieministeriet har publicerat.

 • Betydande generationsväxling vid domstolarna

  04.04.2015 Inrikes

  Nästan en tredjedel av alla finländska domare går i pension.

  Uppemot en tredjedel av alla domare i det finländska rättsväsendet går i pension inom de närmaste åren, skriver Turun Sanomat. Det handlar om den största generationsväxlingen i domstolsväsendets historia.

Sidor