Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Finlands folkting

 • Sasi: C och Saml är inte problemet i nya regeringen

  09.05.2015 Inrikes

  Grundlagen tryggar svensk service, men sparkrav finns.

  Kimmo Sasi lugnar Folktinget med besked från regeringsförhandlingarna: Centern och Samlingspartiet håller fast vid grundlagen i språkfrågorna.

 • Thomas Blomqvist leder Folktinget

  09.05.2015 Inrikes

  Han efterträder Christina Gestrin som valt att avgå.

  Svenska Finlands folkting har vid sin session i Borgå valt ny ordförande. Thomas Blomqvist från Svenska Folkpartiet ersätter partikamraten Christina Gestrin som valt att avgå.

 • Nu behöver Folktinget alla sina vänner

  08.05.2015 Inrikes

  Regeringsbasen chockar Folktingets session

  Nätverksbygge och en utsträckt hand till Sannfinländarna är det enda som finlandssvenskarna nu kan ta till, för att trygga tvåspråkigheten i Finland. Svenska Finlands folkting inleddes med sorgsna miner och kritik av regeringsbasen. Läs också Stubb: Jag missförstod frågan

 • "Hur ska det gå för svenskan?"

  08.05.2015 Inrikes

  Svenskans ställning oroar Folktinget.

  Folktingets sekreterare Markus Österlund säger att han är oroad över hur det ska gå för svenskans ställning. Sannfinländarna har krävt att Finland ska bli enspråkigt.

 • Hangö följer inte Folktingets råd om tidig språkstart

  06.05.2015 Västnyland

  Staden tycker det räcker med årskurs tre.

  Svenska Finlands folkting uppmanar svensk- och tvåspråkiga kommuner att inleda studierna i det andra inhemska språket redan i de första årskurserna. Hangö tycker däremot att det räcker med årskurs tre.

 • Thomas Blomqvist siktar på Folktinget

  04.05.2015 Västnyland

  Folktinget väljer ny ordförande den 8-9 maj i Borgå.

  Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) från Tenala vill leda Folktinget. Blomqvist vill bli ordförande efter att ha varit medlem sedan 2008.

 • Kandidaterna oense om svenskan

  17.03.2015 Inrikes

  Yles valkompass visar på spridda åsikter i riksdagspartierna

  Även om riksdagen förkastat medborgarinitiativet om frivillig skolsvenska är kandidaterna i riksdagsvalet mer splittrade. I fyra av riksdagspartierna vill hälften av kandidaterna göra svenskan frivillig, visar Yles valkompass.

 • Folktinget vill ha mera språk i skolorna

  11.03.2015 Val

  Finlands regering bär ansvaret för att båda nationalspråken hålls livskraftiga. Det slår Folktinget fast, och kräver att den nya regeringen förlänger nationalspråksstrategin. Dessutom vill de tidigarelägga språkundervisningen, och ha flera obligatoriska språk i studentskrivningarna. Folktinget presenterade sina teser inför riksdagsvalet på onsdagen.

 • Myntti: Svenskfinland är hotat - vi har inte ens en strategi

  12.02.2015 Inrikes

  Svenskfinland har en massa aktörer som drar åt alla olika håll, men ingen kommandobrygga som ens vill försöka sig på en koordinering av åtgärderna. Både SFP och Folktinget får kritik då Kenneth Myntti drar till Österbottens försvar.

 • ”Omöjligt att samtidigt trygga svenskan och bredda språkutbudet”

  19.11.2014 Åboland

  Förslaget att slopa den frivilliga A2-svenskan i fjärde klass i de finskspråkiga skolorna i Åbo innebär en försämring för det svenska språket, medger man från staden. Förkastligt, anser Folktinget.

 • ”Inga fördelar med frivillig skolsvenska”

  11.11.2014 Inrikes

  Svenskan behövs allt mer och står ingalunda i vägen för de stora världsspråken. Bland annat de argumenten lyfter Folktinget fram inför riksdagens kulturutskott på tisdag. Utskottet hör berörda parter om medborgarinitiativet för att slopa den obligatoriska skolsvenskan.

 • Anneli Sjöholm får Folktingets förtjänstmedalj

  06.11.2014 Östnyland

  Anneli Sjöholm är bland annat känd för sina insatser för kulturlivet och den levande tvåspråkigheten i Lovisa.

Sidor