Hoppa till huvudinnehåll

fiskbestånd

 • Ät mer mört och mindre importfisk - överfiske fortfarande ett globalt problem

  14.05.2019 Inrikes

  Finländare köper ofta importerad fisk.

  Antalet fiskar i världens hav har halverats på bara omkring tio år, uppger Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande. Konsumenterna kan genom sina val påverka världshavens fiskbestånd.

 • "Gäddfabriker" längs kusten ska öka gäddbeståndet

  04.11.2018 Inrikes

  Kusternas utbyggnad har förstört gäddans lekplatser.

  Gäddstammen i Sverige håller på att minska och på vissa håll i landet finns det redan restriktioner på gäddfisket. I Finland har Finlands Fritidsfiskares Centralförbund, FFC, startat ett projekt som ska öka gäddstammen.

 • Dagligen gråsälsobservationer kring Kimitoön

  26.07.2016 Åboland

  Käkar fisk ur näten, yrkesfiskarna är uppgivna.

  Gråsälarna har förökat sig så pass mycket att de numera observeras dagligen i den inre skärgården kring Kimitoön och Finby.

 • NTM-centralen vill sätta Storån i skick

  30.10.2015 Österbotten

  Stoån ska sättas i skick vid Vallilaområdet.

  Med iståndsättningen hoppas man kunna minska översvämningsskadorna och göra det möjligt för fisken att ta sig till förökningsområdena ovanför Villamo.

 • Ingen muddring av Lappfjärds å

  17.09.2015 Österbotten

  NTM-centralen anser att fiskbeståndet kan fara illa.

  Kristinestads muddring av Lappfjärds å stoppas. Orsaken är att NTM-centralens experter anser att fiskbeståndet kan fara illa. Däremot säger en annan avdelning inom centralen ja till muddringen.

 • 2 miljoner lakyngel simmar i Skärgårdshavet

  23.04.2015 Åboland

  Lakbeståndet ska förbättras i Skärgårdshavet.

  Airisto-Velkua fiskeområde planterade på torsdagen ut två miljoner nykläckta lakyngel i Vehmassalmi och Merimasku.

 • Fiskarnas öde

  22.03.2015 Trädgård

  Överfiskning hotar världens fiskbestånd – och fiskare.

  Största delen av världens fiskbestånd är allvarligt hotade på grund av överfiske. EU har gått in för en ny, gemensam fiskeripolitik, som har som mål att få ett slut på överfisket senast år 2020. Samtidigt har yrkesfiskarnas antal har sjunkit drastiskt i Finland under de senaste åren, bara 500 finns kvar.

 • Vanda å är populäraste lekplatsen

  12.01.2015 Huvudstadsregionen

  Vanda å är nu en av de bästa öringsåarna i Finska viken. I höstas vandrade tre gånger fler havsöringar än tidigare upp för ån.

 • Tessjö ås fiskar dog av syrebrist

  01.08.2014 Östnyland

  Alldeles för lite syre dödade fiskarna i Tessjö å, men vad som orsakade syrebristen håller NTM- centralen ännu på att utreda. Resultatet från vattenproverna väntas stå klara i veckan.

 • Nu rensas Lovisa å

  03.07.2014 Östnyland

  I närmare 40 år har markägare invid Lovisa å väntat på att ån ska rensas. Nu blir det av.

 • "Smör och fisk hör ihop"

  24.06.2014 Åboland

  Smör och fisk smakar bra ihop men det finns också hälsomässiga orsaker att steka fisk i just smör, avslöjar Kaj Mattson. I första delen av vår sommarserie med fokus på fisk, Bakom flötet, funderar vi på vilka fiskar som är bra val både för hälsan och miljön.

 • Torskfisket i Östersjön måste minska

  30.05.2014 Utrikes

  Nya analyser visar att fiskarna är ovanligt små och växer långsamt. Internationella havsforskningsrådet ICES föreslår nu den största minskningen av torskfisket på flera år.

 • Lakbeståndet kollapsade - räddningsoperation igång

  25.04.2014 Österbotten

  Birthe Wistbacka och Karl-Johan Envall planterar ut lakyngel Larsmo- och Öjasjön. Beståndet kollapsade efter fiskdöden 2006 - det var den sommaren stanken spred sig runt sjön och villaägarna skyfflade upp död fisk utmed stränderna.

 • Medborgarinitiativ ska rädda vandringsfiskarna

  10.03.2014 Inrikes

  Fiskarna, närmare bestämt vandringsfiskarna har fått ett eget medborgarinitiativ. Initiavtagarna kräver att vattenkraftbolagens miljölov ändras och blir tidsbundna - med villkoret att bygga ut fiskvägar eller -trappor för vildfiskstammarna runt kraftverksdammarna. Se videoklipp!

 • Aranda inventerar fiskbestånden

  24.09.2013 Inrikes

  Miljöcentralens havsforskningsfartyg Aranda lägger i dag ut för att inventera fiskbestånden. Det är första gången Aranda gör en färd av det här slaget.

 • Brittisk ål planterades ut i Västnyland

  01.08.2013 Västnyland

  På tisdag kvällen släpptes runt 2000 små babyålar ut i havet vid Kopparnäs i Degerby, Ingå. Det finska ålbeståndet är numera helt beroende av utplanteringar.

 • Forskaren och laxen

  30.05.2013 Samhälle

  Tapani Pakarinen hör till de personer som vet mest om Östersjölaxen i vårt land. Han är forskare på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) och dessutom ordförande för Internationella havsforskningsrådets (ICES) arbetsgrupp för Östersjölaxen. Det blåser ofta upp till storm på de stolarna.

 • NTM-centralen utreder läckan i Rutiån

  23.05.2013 Inrikes

  NTM-centralen i Nyland utreder utsläppet av lösningsmedel i Rutiån i Helsingfors. NTM-centralen ska i dag besöka platsen för läckan tillsammans med Miljöcentralen i Helsingfors

 • "Laxen värdefullare i forsen än i havet"

  22.05.2013 Inrikes

  Kolumnisten Jukka Relander, som gärna kallar sig lax- och öringsaktivist, kastar mera ved i den brinnande debatten om fisket, särskilt laxfisket i Finland. Yrkesfiskarna kunde grunda företag kring laxfisket i åar, forsar och bäckar för att trygga sin inkomst, föreslår han. Hur reagerar du? Kommentera gärna!

 • Saimenrödingens minsta tillåtna fångststorlek höjs

  11.04.2013 Inrikes

  Jord- och skogsbruksministeriet vill höja den minsta tillåtna fångststorleken Saimenrödingen. Också fångststorleken på havs- och insjölax höjs för att stärka fiskarnas bestånd.

Sidor