Hoppa till huvudinnehåll

Tjöck Å

 • Vattenföringen ökar i älvar och åar – finns risk för isproppar

  21.03.2019 Österbotten

  Vattenföringen i Kyro älv har under denna vecka femdubblats.

  Det varmare vädret och regnen har gjort att vattenföringen har börjat öka i Kyro älv och åarna söder om älven. Lappfjärds å och Tjöck å kan nå genomsnittliga vårflöden redan inom några dagar.

 • Forststyrelsen polisanmäler staden Kristinestad – muddringen av Tjöck å är stoppad

  11.03.2019 Österbotten

  Kristinestad röjde på Forststyrelsens mark utan lov.

  Forststyrelsen kommer att kräva ersättning av Kristinestad för den skog staden har fällt på Natura 2000-området för en körväg till ån. På staden säger man att det är bråttom att börja muddra eftersom prognoserna visar att det kan komma stora flöden i Tjöck å i början av april.

 • Vattenmassorna går åt potatisskörden

  16.08.2016 Österbotten

  100 hektar odlingsmark under vatten i Tjöck.

  En knapp månad innan potatisupptagningen tog vattenmassorna en stor del av potatisskörden och spannmålsskörden i Tjöck. Regnet i grannkommunen Östermark gjorde att Tjöck å svämmade över på tisdagen. Jordbrukare Henrik Antfolk är frustrerad.