Hoppa till huvudinnehåll

social- och hälsovårdstjänster

 • Sjukfrånvaro oroar lokalpolitiker i Karleby

  06.04.2017 Österbotten

  "Problemen måste åtgärdas".

  Problemen med den ökande sjukfrånvaron inom Karleby stad diskuterades på social-och hälsovårdsnämndens möte på torsdagskvällen. - Vi måste ta reda på vad som gjort att ökningen är så otroligt stor, säger nämndens ordförande Roy Sabel (SDP).

 • Oppositionen: Regeringen leker med människors hälsa och välfärd

  04.04.2017 Inrikes

  Regeringens svar övertygade inte oppositionen.

  Oppositionspartierna ger inte mycket för omsorgsminister Juha Rehulas C löften om bättre och jämlikare vård i framtiden. Regeringen leker med människors hälsa och välfärd, säger interpellationens första undertecknare Tuula Haatainen (SDP).

 • Rehula: De långsammaste landskapen kan få tilläggstid med valfriheten

  04.04.2017 Inrikes

  Regeringen har besvarat oppositionens interpellation.

  Familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) har besvarat oppositionens interpellation om vårdreformen. Oppositionen beskyller regeringen för att skapa en ojämlik och byråkratisk modell. Rehula anser att oppositionen målar upp obefogade hotbilder.

 • Riksdagen debatterar vårdreformen – se direktsändningen på Arenan!

  04.04.2017 Inrikes

  Regeringen besvarar interpellationen i början av plenum.

  Regeringen besvarade oppositionens interpellation om vårdreformen vid sitt plenum som började klockan 14. Debatten om vårdreformen pågår i riksdagen.

 • Hangökandidater: Vi uppskattar nog sommarinvånarna

  29.03.2017 Västnyland

  Men Hangö behöver bättre förvaltning anser flera kandidater.

  Hangö borde i sitt beslutsfattande i första hand tänka på sina egna fast bosatta invånare. Det tycker samtliga sju kandidater som deltog i Yle Västnylands valdebatt. Kandidaterna gillar de fritidsbosatta men efterlyser bättre kommunal förvaltning. Se videor.

 • Oppositionen kräver nya tag i vårdreformen

  23.03.2017 Inrikes

  Inte heller sjukskötarna tror på regeringens planer.

  Oppositionen lämnar in en interpellation om innehållet i vårdrefomen. Alla fem oppositionspartier är eniga om att regeringens planer inte garanterar en bättre eller billigare vård.

 • Fokus på partiet: Fem frågor som kan avgöra valet för SFP

  23.03.2017 Inrikes

  Partiet har sina starkaste fästen i Österbotten.

  Yles temasatsning Fokus på partiet fortsätter. I dag riktas uppmärksamheten på Svenska Folkpartiet. I riksdagen har SFP riktat skarp kritik mot bland annat jourreformen. Men vilka teman kommer att dominera partiets kommunalvalskampanj?

 • Vänsterförbundet vill ha vett i vården

  22.03.2017 Val

  Partiet är starkt i Hangö där vården är utlokaliserad.

  Vänsterförbundet går till kommunalval med goda social- och hälsotjänster högst på agendan. I Svenskfinland har Vänsterförbundet ett starkt fäste i Hangö, där partiet är tredje störst efter SDP och SFP. I Svenska Yles serie Fokus på partiet följer vi med kampanjen i Finlands sydspets.

 • Nu får man köa över en månad till hälsocentralen i Borgå

  16.03.2017 Östnyland

  Läkarbrist har uppstått i mars.

  Hälsocentralen i Borgå är just nu mycket hårt belastad. Man har i alla fall kunnat trygga den brådskande vården.

 • Storm kring närståendevården i Helsingfors: Nya stödbeslut läggs nu på is

  15.03.2017 Huvudstadsregionen

  Social- och hälsovårdsnämnden fattade beslutet på tisdagen.

  Helsingfors tar nu time-out i frågan kring stödet för närståendevårdare. Frågan har väckt mycket politisk debatt efter att det framkom att kriterierna för stödet ändrades i all tysthet av tjänstemännen vid social- och hälsovårdsverket.

 • Med rosor i näven går SDP till kommunalval

  15.03.2017 Val

  Oppositionspartiet nummer ett siktar högt i valet.

  Tiden i opposition har gett fart åt Socialdemokraterna, som på gator och torg kämpar mot bolagiseringen av den kommunala vården. Också dagvården och skolor med problem i inomhusluften är högt på agendan. I Svenska Yles serie Fokus på partiet följer vi kampanjarbetet i Borgå.

 • Vård- och landskapsreformen: "Kommunen tar hand om förebyggande vården med långa tänder"

  12.03.2017 Österbotten

  Från vaggan till graven gäller inte i landskapsreformen.

  Vi har vant oss vid att kommunen finns med i familjens liv från vaggan till graven vad gäller social- och hälsovården. Landskapsreformen ändrar radikalt på det. Från och med år 2019 återstår bara den förebyggande vården i kommunens regi. All övrig social- och hälsovård tar landskapen hand om.

 • Valfrihet och språkfråga i första partiledardebatten

  08.03.2017 Inrikes

  Vårdreformen dominerade första Yle-debatt inför kommunalval.

  Sipilä höll sig i bakgrunden. Orpo fick försvara valfrihet i vården. Oppositionen kritiserade från både vänster och höger. Soini och Henriksson duellerade om språket och Vasa. Det var Yles första tv-sända partiledardebatt på finska inför kommunalvalet. Några kommunala frågor hann man också med.

 • Helsingfors frångår igen språkkraven inom vården - nu ska personalen utbildas i svenska

  06.03.2017 Huvudstadsregionen

  SFP: Ingen motsättning mellan invandrare och svensk service.

  Två läkare i Helsingfors behöver inte ha de formella kunskaperna i svenska. Det här beslöt stadsstyrelsen på måndagen. I slutet av november fattades ett liknande beslut. SFP:s Marcus Rantala vill inte att det blir en automatik gällande de här besluten och önskar nu att hälsovårdspersonalen får utbildning i svenska.

 • Frågetecken kring svenskans ställning i de blivande landskapen

  02.03.2017 Inrikes

  Folktinget: Förslaget tryggar inte vård på svenska

  Regeringen försäkrar att svenskans ställning inte kommer att försämras i och med social- och hälsovårdsreformen. Enligt Folktinget tryggar lagförslaget inte vård på svenska.

 • Lagen om hälsovårdsreformen till riksdagen - detta förändras när landskapen tar över

  02.03.2017 Inrikes

  Reformen påverkar 215 000 anställda, omsätter miljarder.

  Social- och hälsovårdsreformen går vidare till riksdagen. På torsdagen överlämnade regeringen en proposition som syftar till att ge över ansvaret för social- och hälsovården till landskapen från och med 2019.

 • Helsingfors svarar på kritik mot stöd för närståendevårdare

  27.02.2017 Huvudstadsregionen

  Nya villkor väcker oro bland vårdare och politiker.

  Kriterierna för stödet för närståendevårdare har justerats senast för 20 år sedan i Helsingfors. Staden försvarar de nya villkoren, som har mötts av hård kritik.

 • Karleby trycker på panikknappen

  19.02.2017 Österbotten

  River upp årets budget.

  Karlebys ekonomiska trångmål är till och med svårare än man trodde. Nu föreslås att man river upp årets budget och söker efter ytterligare sparmål.

 • Barnskydd kan bli business

  13.02.2017 Inrikes

  Ju bättre barnet klarar sig, desto mer tjänar investeraren.

  Enligt en ny finansieringsmodell ska privata aktörer kunna investera i barn som riskerar att bli utslagna. Ju bättre barnet sedan klarar sig i livet, desto mer vinst gör investeraren. Enligt experterna är det frågan om en modell som gynnar alla parter.

 • Valfriheten inom vårdreformen oroar också pensionärsförbundet

  08.02.2017 Inrikes

  Ole Norrback är rädd för att vårdens kvalitet blir sämre.

  Pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback är rädd för att kvaliteten blir sämre och att de svaga glöms bort i vårdreformen. Han hade hellre sett att man utgår från människors behov och sedan skapar modeller utgående från det.

Sidor