Hoppa till huvudinnehåll

språklag

 • Helsingforspolisen prickas av JO – informerar för lite på svenska

  30.11.2018 Huvudstadsregionen

  Helsingforspolisen borde ge ut mer info på svenska.

  Helsingforspolisen informerar inte tillräckligt mycket på svenska, slår JO fast. På kommunikationsavdelningen är man medveten om problemet. Alternativet i nuläget är att kommunikationen utåt blir knappare om allt ska översättas.

 • Folktinget: Valfrihetslagen måste skrivas om

  16.04.2018 Inrikes

  Valfrihetslagen garanterar inte svenskspråkig vård.

  Valfrihetslagen kommer inte att garantera oss svenskspråkig vård på vårt modersmål om den går igenom i sin nuvarande form. Det här upprör Folktinget.

 • Språkförsöket ser ut att bli en flopp - få vill skippa skolsvenskan

  05.02.2018 Inrikes

  Yle har kollat kommunernas intresse för försöket.

  Den nya språklagen som erbjuder 2 200 elever i årskurs 5 frivillig skolsvenska ser ut att bli en pannkaka. Språkexperimentet väntades intressera framför allt kommuner i öster, men också där har mycket få elever meddelat att de vill välja ett annat språk än svenska från årskurs 6.

 • Forskare: Polisen talar dålig svenska

  11.12.2017 Österbotten

  Språklagens krav uppfylls inte.

  Poliser som arbetar vid de tvåspråkiga polisinrättningarna uppfyller inte språklagens krav. Det framkommer i en färsk doktorsavhandling.

 • JK: Finansministeriet bröt mot språklagen med båtskatteförslaget

  05.10.2017 Inrikes

  Justitiekanslern gav bakläxa efter åländskt klagomål.

  Justitiekanslern ger finansministeriet bakläxa efter åländskt klagomål. Ministeriet uppfyllde inte kraven i språklagen i beredningen av lagförslaget om båtskatten.

 • Finland över tre år försenat med språkrapport

  03.07.2017 Samhälle

  Finland försummar internationella avtal om minoritetsspråk.

  Konventionen som stöder minoritetsspråk nedprioriteras av Utrikesministeriet. Det är väldigt beklagligt men beror på resursbrist, kommenterar ministeriet.

 • Kimitoöbor möttes om vårdreformen – trots större osäkerhet än någonsin

  13.06.2017 Åboland

  Invånarmöte samlade ett trettiotal.

  Ett invånarmöte om vårdreformen samlade ett trettiotal personer till Villa Lande i Kimito på måndag kväll. Valfriheten och service på svenska diskuterades.

 • Henriksson: Presidentens kommentar en stark markering

  29.12.2016 Österbotten

  Väntade sig att presidenten skulle ta ställning.

  Anna-Maja Henriksson (SFP) är inte förvånad över att president Niinistö stadsfäste lagen om jourreformen. Nu måste vi se till att Vasa centralsjukhus behåller så många specialiteter som möjligt, säger Henriksson.

 • Minoritetsspråksexpert: Jourreformen strider mot EU-lag

  15.12.2016 Inrikes

  Häggman: Beslutet går stick i stäv med två EU:s direktiv.

  Flerspråkighetsexperten Johan Häggman anser att beslutet att flytta den omfattande jouren från Vasa till Seinäjoki går stick i stäv med EU:s två direktiv om likabehandling.

 • Olagligt att lösa svensk vård med tolkar - har testats på finskspråkiga patienter

  14.12.2016 Inrikes

  Tolkar är inget alternativ för Seinäjoki centralsjukhus.

  Då sjukhuset i Seinäjoki tar över ansvaret för den omfattande jouren i Österbotten räcker det inte med tolkar för att säkra vården på svenska. Enligt språkrättsråd Corinna Tammenmaa måste sjukhuset ta in svenskspråkiga läkare.

 • Riskerna ökar om inte patienten och vårdpersonalen kan kommunicera

  13.12.2016 Inrikes

  Många frågor är öppna, säger språkrättsråd.

  Mycket är fortfarande väldigt öppet kring hur den svenska vården och de språkliga rättigheterna ska garanteras i Seinäjoki, säger Corinna Tammenmaa, språkrättsråd vid Justitieministeriet. Om patienten och vårdpersonalen inte förstår varandra och inte har samma språk finns det större risker för misstag i vårdsammanhang.

 • Landskapet mejlar till utskottets medlemmar

  09.12.2016 Österbotten

  80 procent ska ha högst 50 minuters restid till sjukhuset.

  Om Seinäjoki skulle bli tvåspråkigt sjukhus måste det göras ändringar i språklagen, konstaterar Österbottens förbund i en skrivelse till social- och hälsovårdsutskottet.

 • "Svenska språkets ställning försvagas"

  24.11.2016 Österbotten

  Myndigheternas översättningar uteblir.

  Det har blivit mer regel än undantag att svenskan förbises. Det säger Michael Luther (SFP), styrelseordförande i Korsholm. Senaste blundern är att lagförslaget om en reform av yrkesutbildningen fortfarande saknar svensk översättning.

 • Vasabo förbannad på Posten - vill se attitydförändring kring svenskan

  13.11.2016 Österbotten

  Postens webbutik fungerar enbart på finska och engelska.

  Vasabon Tomas Mattsson ville köpa julkort och frimärken i Postens webbutik, men möttes av beskedet att butiken enbart betjänar på finska och engelska. Han hörde av sig till Posten via deras facebooksida och fick ett svar som gjorde honom förbannad.

 • Anna-Maja Henriksson: Ansvarslöst att strunta i språket

  15.06.2016 Åboland

  SFP vill att Åbobeslutet om psykvården tas tillbaka.

  Svenska Folkpartiet riktar skarp kritik mot beslutet om att slå samman den psykiatriska vården i Egentliga Finland utan språkkonsekvensbedömning. Det är ansvarslöst strunta i de språkliga rättigheterna, tycker partiordförande Anna-Maja Henriksson. SFP hoppas att Åbobeslutet tas till ny beredning.

 • Inte ett ord om vård på svenska

  01.06.2016 Inrikes

  Däremot nya chanser för svenskspråkiga vårdproducenter.

  Vård på svenska nämns överhuvudtaget inte i expertgruppens slutrapport om valfrihet i social- och hälsovårdsreformen. Däremot ger förslaget nya möjligheter för svenskspråkiga serviceproducenter att etablera sig.

 • Nu tas trycket på språket

  27.05.2016 Österbotten

  Språkbarometern mäter servicens kvalitet.

  Språkbarometern vill undersöka hur medborgarna upplever att de får service på sitt modersmål. Forskardoktor Marina Lindell vid ÅA i Vasa ansvarar för undersökningen.

 • Ryssar diskrimineras i Estland - men mindre än förr

  15.10.2015 Utrikes

  Esterna och ryssarna oense om förekomsten av diskriminering.

  Esterna och ryssarna i Estland har olika uppfattning om hur utbredd diskrimineringen är. Många ryssar anser att den är en del av vardagen, medan många ester tror att den inte finns nästan alls.

 • Tvåspråkighetspengar hjälper Korsnäs

  02.12.2014 Österbotten

  Korsnäs siktar på ett plusresultat 2015. Tvåspråkighetspengarna gör sitt för att hålla kommunen på plus.

 • Närpes ett steg närmare tvåspråkighet

  23.10.2014 Österbotten

  Statsrådet vill ändra på språklagens femte paragraf, som kan göra det möjligt för Närpes att ansöka om att bli tvåspråkig nästa år.

Sidor