Hoppa till huvudinnehåll

avloppsvatten

 • Lyxyachten i Hangö skadade också avloppsledning

  03.08.2015 Västnyland

  Avloppsvatten rann ut i Östra hamnens hamnbassäng.

  På samma gång som yachten Northern Cross rammade en biljettkiosk, slog fartyget även hål på en avloppsledning. Avloppsvatten rann ut i hamnbassängen och stundvis luktade det illa i Östra hamnen.

 • Avloppsförordningen urvattnas

  08.07.2015 Inrikes

  Nya lindrigare krav är att vänta.

  Förordningen om avloppsvatten håller på att rinna ut i sanden. Nya lindrigare krav är att vänta. De nya kraven klarnar i oktober.

 • Närpesbor ångrar avloppsavtal

  07.07.2015 Österbotten

  - Jag vill ha tillbaka mina pengar, säger Carola Backholm.

  Att tvingas betala bruksavgift på avloppsnätet som hushållet inte ens är inkopplat i är hutlöst, tycker Carola Backholm i Tjärlax i Närpes.

 • Kraven på avlopp luckras upp

  06.07.2015 Österbotten

  Över 10 000 fastigheter i Österbotten berörs.

  Regeringen vill gå in och luckra upp kraven på att hushåll måste ansluta sig till sådana avloppssystem som är godkända. Totalt berörs över 10 000 fastigheter i Österbotten och mer än 100 000 i hela landet.

 • Nu har Pernå skärgård ett fungerande avloppssystem

  03.07.2015 Östnyland

  Det nya systemet togs i bruk för ett par veckor sedan.

  Delägarna i Pernå Skärgårds Vattenandelslag är nöjda över sitt nya avloppssystem. Också miljön tackar och tar emot: nu skickas avloppsvattnet till reningsverket innan det släpps ut i havet.

 • Snart fungerar också avloppet i Pernå skärgård

  27.05.2015 Östnyland

  Avloppsnätet ska kopplas på inom en snar framtid.

  Pernå Skärgårds Vattenandelslag är på vippen att nå en ny milstolpe. Tanken är att avloppsnätet kopplas på inom en snar framtid.

 • Farliga gaser utmaning i avloppsrör i Hangö

  19.05.2015 Västnyland

  Nya avloppsledningen från Lappvik slits snabbt.

  Avloppsledningen som går från Lappvik till Stormossens reningsverk i Hangö togs i bruk år 2012. Speciella omständigheter leder ändå till att pumpar och ventiler slits snabbare än i andra avloppsrör.

 • Kryssningsfartygen renligare än sitt rykte?

  15.05.2015 Inrikes

  Hamnens uppsugningsstation för avloppsvatten används nog.

  Världsnaturfonden WWF meddelade i går att nästan alla internationella kryssningsfartyg släpper ut obehandlat smutsvatten direkt i Östersjön. Vid de större hamnarna i Östersjön har man en betydligt ljusare bild av läget än vad WWF har.

 • Lyxkryssarnas avloppsvatten i Östersjön - passagerarna omedvetna om problemet

  10.05.2015 Inrikes

  Över 260 kryssningsfartyg besökte Helsingfors i fjol.

  Trots att övergödning är Östersjöns största utmaning, tömmer majoriteten av de internationella kryssningsfartygen sitt avloppsvatten direkt i Östersjön. Passagerare säger att de hellre skulle anlita ett rederi som lämnar avloppsvattnet i hamnen.

 • Fem av tolv befrias från avloppsnät i Solf

  06.05.2015 Österbotten

  Inte ovanligt med dispens.

  Fem av tolv sökande i Korsholm får befrielse från att ansluta fastigheten till allmänt avloppsnät. Det beslöt Västkustens tillsynsnämnds miljösektion på tisdag.

 • Varför är det så svårt att rena Talvivaaras spillvatten?

  16.04.2015 Hälsa

  Frågan om gruvan ställs vid en demonstration i Helsingfors.

  Tekniken finns och staten pumpar redan in hundratals miljoner euro i Talvivaara gruva. Varför kunde man inte satsa mer på att rena spillvattnet i gruvan, frågar en av arrangörerna bakom torsdagens demonstration.

 • Talvivaara börjar släppa ut sitt spillvatten

  15.04.2015 Inrikes

  Utsläppskvoterna kommer att överskridas i år.

  NTM-centralen i Kajanaland har gett Talvivaara grönt ljus för utsläpp av spillvatten. Gruvans dammar och bassänger har varit överfulla en längre tid med inemot tio miljoner kubikmeter spillvatten.

 • Centern beskyller Sannfinländarna för smutskastning

  01.04.2015 Inrikes

  Centern: Sannfinländarna sprider osanningar om Juha Sipilä.

  Sannfinländarna sprider osanningar om Centerns ordförande Juha Sipilä i sin valkampanj, säger Centerns partisekreterare Timo Laaninen.

 • Kryssningsfartyg dumpar fortfarande smutsvatten i Östersjön

  04.03.2015 Inrikes

  Bara vart tredje internationellt kryssningsfartyg tömmer sitt avloppsvatten i Östersjöhamnarna. - Det är hårresande att företagen slutar dumpa smutsvatten i Östersjön först när de är tvungna att göra det, säger Sampsa Vilhunen, chef för WWF Finlands havsprogram.

 • Led avloppsvatten till Esbo, inte till Sjundeå

  18.02.2015 Västnyland

  Sjundeå kommun fortsätter jobba mot att avloppsvattnet från Nummela i Vichtis leds via Risubacka å till Sjundeå ås vattendrag. Det föreslår miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå kommunstyrelsen.

 • Borgå vatten bygger avlopp i Svartså

  12.02.2015 Östnyland

  I onsdags började Borgå vatten bygga ett tryckavlopp vid Svartsåvägen i Svartså. Det är frågan om en gren i en större helhet, nämligen stomavloppet som ska byggas mellan Kullo och Hermansö reningsverk.

 • Ågatan i Borgå grävs upp i sommar

  06.02.2015 Östnyland

  Borgå vatten fortsätter bygga ut kommunaltekniken i glesbygden och på nya bostadsområden. Gamla rör ska bytas ut bland annat vid Ågatan i centrala Borgå.

 • Häll inte skinkfettet i avloppet

  23.12.2014 Östnyland

  Inför jul påminner Borgå vatten den som vill undvika blockerade rör om att avloppet är fel plats för det fett som blir över då julskinkan steks.

 • Två år till för att fixa avloppet i glesbygden

  18.12.2014 Inrikes

  Övergångsperioden för avloppsförordningen förlängs med två år till 2018. Miljöministern vill också ha lindringar i förordningen med motiveringen att så många medborgare är missnöjda. Tidigare miljöminister Ville Niinistö är både positiv och negativ.

 • Hangö får miljöskyddsbestämmelser

  15.12.2014 Västnyland

  Nya miljöskyddsbestämmelser i Hangö ska göra det möjligt att beakta lokala omständigheter och förebygga förorening av miljön. Målet är att förena lokal särprägel med västnyländsk praxis.

Sidor