Hoppa till huvudinnehåll

jämförelse

 • Studiestöd i Finland lägre än i övriga Norden

  14.05.2014 Inrikes

  Det studiestöd som högskolestuderande i Finland får är 200 - 400 euro mindre per månad än i de övriga nordiska länderna. Också inkomstgränserna för den som beviljas studiestöd är lägre i Finland, visar en jämförelse som Folkpensionsanstalten har gjort.

 • Vasa och Korsholm betalar mest åt politikerna

  05.03.2014 Österbotten

  De förtroendevalda i kommunerna tar ut allt större arvoden. Det visar en jämförelse från Kommunförbundet. I Österbotten är det Vasa och Korsholm som betalar ut de största arvodena åt sina styrelse- och fullmäktigeordföranden. Vörå, Kaskö och Korsnäs betalar ut minst.

 • Skuldtyngda kommuner i Mellersta Österbotten

  12.02.2014 Österbotten

  Kommunerna i Mellersta Österbotten hör till landets mest skuldsatta. Lånebördan utgör i medeltal över 4700 euro per person - nästan det dubbla i jämförelse med landet i genomsnitt.

 • Larsmo är förlorare, Kaskö en vinnare på statsandelsreformen

  05.02.2014 Österbotten

  Reformen av statsandelssystemet skall träda i kraft i början av nästa år. I regeringsprogrammet sägs det klart att reformen görs för att stöda en kommunstrukturförändring mot ett färre antal kommuner.

 • Undervisningsgrupperna blir allt mindre

  17.01.2014 Österbotten

  Skolornas undervisningsgrupper håller på att bli mindre. En jämförelse mellan sex kommuner i Jakobstads- och Karlebyregionen visar att grupper med mer än 20 elever blir allt ovanligare.

 • 300 nya arbetsplatser i Vasa

  10.01.2014 Österbotten

  Vasa fick närmare 300 nya arbetsplatser i fjol när 184 nya företag bildades med hjälp av Vasaregionens nyföretagscentrum Startia.

 • I Jakobstad sker flest trafikolyckor

  31.12.2013 Österbotten

  Jakobstad är fortfarande en farlig stad att röra sig i. Där är risken för att råka ut för en trafikolycka eller skadas i trafiken stor. I en jämförelse med hela landet är risken för att skadas i trafiken allra störst i Jakobstad.

 • Karlebys sjukhusvård populär bland Jakobstadsborna

  16.12.2013 Österbotten

  Jakobstadsborna använder i allt högre grad tjänsterna som Mellersta Österbottens centralsjukhus erbjuder. Det är framförallt inom psykiatrin som ökningen skett

 • Vasa fortsätter att växa

  02.12.2013 Österbotten

  Efter några års studier i Åbo flyttade Oravaisbördiga Mikaela Sandberg till Vasa. Hemknutarna lockade förstås men också det faktum att i Vasa finns framtidsmöjligheterna, både för jobb och boende. Det visar också statistiken. I år har befolkningen i Vasa ökat med ungefär 730 personer i jämförelse med 512 personer samma tid ifjol. Det här är en pågående och fortsättande trend för staden.

 • Österbotten har bästa sysselsättningen

  26.11.2013 Österbotten

  Österbotten har den lägsta arbetslösheten i landet, undantaget Åland. Det visar de senaste siffrorna från oktober. I Österbotten är 6,7 procent arbetslösa.

 • Kommunerna betalar för nedlagd flygrutt

  24.10.2013 Österbotten

  Kommunerna i Jakobstads- och Karlebynejden ska betala 300 000 euro åt SAS. Flygrutten mellan Kronoby och Stockholm las ner i september. Men enligt ett avtal mellan utvecklingsbolagen Concordia, Kosek och SAS lovar regionen att stöda flygbolaget om rutten Kronoby-Stockholm inte skulle få tillräckligt med passagerare.

 • Helsingfors universitet på plats hundra

  03.10.2013 Huvudstadsregionen

  Helsingfors universitet klättrade med nio placeringar i Times Higher Education’s universitetsjämförelse.

 • Mindre byråkrati och fler händer i vården

  30.09.2013 Österbotten

  Byråkrater inom social - och hälsovården i Jakobstadsregionen måste vara beredda att byta jobb och arbeta på fältet efter 2015 om de vill behålla jobbet. Kalla ekonomiska fakta talar för att den nuvarande byråkratiska apparaten inte går att upprätthålla.

 • Västnyländska skolpojkar sämst på läsning

  24.09.2013 Västnyland

  Skoleleverna i Raseborg med omnejd klarar sig sämst i Finland i läsning, naturvetenskaper och matematik. Och pojkarna klarar sig generellt sämre än flickorna.

 • Miljoner i stöd till energibolag

  18.09.2013 Österbotten

  Alholmens Kraft i Österbotten får fem miljoner euro. Flera andra kommunägda energibolag får stora företagsstöd av staten.

 • Maten blir bara dyrare

  15.09.2013 Inrikes

  Maten var nästan en femtedel dyrare i Finland i fjol, än i EU-länderna i medeltal, visar Statistikcentralens jämförelse. Bland de femton så kallade gamla EU-länderna är Finland fjärde dyrast, efter Danmark, Sverige och Österrike.

 • Finland fortfarande konkurrenskraftigt

  04.09.2013 Ekonomi

  Finland är det tredje mest konkurrenskraftiga landet i världen. Det visar en global jämförelse som världsekonomiska forumet WEF har gjort. WEF beräknar konkurrenskraften utgående från tolv olika delområden, bland annat institutioner, infrastruktur, hälsa och utbildning, teknologi, marknadsstorlek och innovationer.

 • Helsingfors är Nordens bästa stad

  29.08.2013 Huvudstadsregionen

  Helsingfors försvarar sin plats bland de tio bästa städerna att bo i. Det är den brittiska tidskriften The Economist som årligen jämför 140 städer.

 • HS: Nyland, Österbotten och Egentliga Finland starka

  05.08.2013 Inrikes
 • Wasa Segelförening firar 135 år

  17.07.2013 Österbotten

  En av Finlands äldsta segelföreningar, Wasa Segelförening, firar 135-års jubileum den här veckan. Och för att fira arrangerar WSF Bottenhavsregatta och en högklassig internationell Match Race-tävling vid föreningens hemmahamn på Vasklot i Vasa.

Sidor