Hoppa till huvudinnehåll

detaljplan

 • Gångbron är Borgås nya mittpunkt

  27.11.2016 Östnyland

  "Då staden växer förskjuts också centrum."

  Då staden växer förskjuts också centrum, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. Han anser att kvarteren kring torget behöver en ansiktslyftning, samtidigt som Västra åstranden växer.

 • Lojonämnd: Hotellbygge i Porla i Lojo får inte förstöra grundvattnet

  27.11.2016 Västnyland

  Planen för det natursköna området går vidare.

  I Lojo är förslaget till detaljplaneändring för det omstridda området Porla på utlåtanderunda. I den nya detaljplanen finns inga bostäder kvar längre utan bara plats för ett hotell; resten ska bli ett område för rekreation, motion och fritid för alla Lojobor.

 • Markanvändningslagen luckras upp: "Nu ska byggandet gå snabbare!"

  24.11.2016 Inrikes

  Företag och privatpersoner gynnas, intygar minister.

  Regeringen har överlämnat en proposition till ny markanvändnings- och bygglag. Den nya lagstiftningen ska göra det lättare för företag och privatpersoner att bygga ut.

 • Emojigatan och Meemigatan i Lojo

  23.11.2016 Västnyland

  Lojo går in för helt nya moderna gatunamn.

  Lojo går in för helt nya moderna gatunamn som väcker internationell uppmärksamhet. Emojigatan och Meemigatan ska finnas i det nya företagsområdet nära motorvägen i Karnais.

 • Citymarketplan i Borgå gick vidare efter omröstning

  23.11.2016 Östnyland

  Nämndordförande: Inte enbart en fråga om en K-affär.

  Detaljplanen för Konstfabriken och Västra åstranden i Borgå fick grönt ljus av stadsutvecklingsnämnden. Planen handlar inte bara om en K-affär, påpekar nämndens ordförande Janette Englund (SFP).

 • Hermansöbor väntar på detaljplan – klagomål fick avslag av HFD

  11.11.2016 Östnyland

  Några fastighetsägare anser att Borgå stad sölar med beslut.

  Flera delar av Hermansö i sydvästra Borgå är fortfarande utan detaljplan. Ägarna till två fastigheter anser att staden sölar och klagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Höghusplaner på Kuppisgatan 63 i Åbo krävde omröstning

  01.11.2016 Åboland

  Stadsplanerings- och miljönämnden hade möte på tisdagen.

  Stadsplanerings- och miljönämnden i Åbo godkände på tisdagkvällen ett undantagslov för ett planerat höghus på Kuppisgatan 63. Höghuset blir nu både större och högre än vad detaljplanen för området tillåter.

 • Felparkeringsavgiften i Kimitoön kan komma att höjas

  31.10.2016 Åboland

  Vi vill råda bot på felparkeringen, säger Daniel Wilson.

  Vi vill råda bot på felparkeringen, säger tekniska nämndens ordförande Daniel Wilson.

 • Genvägenplanerna i Ekenäs till påseende

  31.10.2016 Västnyland

  Planerna för affärsområdet vid Genvägen i Ekenäs går framåt.

  Planerna på ett nytt affärsområde vid Genvägen i Ekenäs går vidare. Detaljplanen för området är nu framlagd för offentligt påseende.

 • "Fokus i Karis borde skyddas, inte rivas"

  28.10.2016 Västnyland

  Fokus representerar en sällsynt arkitektonisk stil

  Fokushuset i Karis centrum kan bli skyddat. Den marmorbeklädda byggnaden från 1970-talet är värdefull eftersom den representerar en sällsynt stilinriktning.

 • De tre stora började diskutera Helsingfors budget - mindre partier lämnades utanför

  26.10.2016 Huvudstadsregionen

  Helsingfors nya generalplan skapar politisk splittring.

  Förslaget att bygga i Centralparken och på Malms flygplats ser ut att bli höstens politiska thriller i Helsingforspolitiken. Nu ryktas det att de partier som inte understöder generalplanen inte heller får delta i stadens budgetförhandlingar.

 • Planen för tvålfabriken drogs tillbaka

  25.10.2016 Österbotten

  Över 200 namn för fabrikens bevarande.

  Stadsplaneändringen för området kring Brändö sund och tvålfabriken i Vasa drogs överraskande tillbaka från stadsstyrelsens planeringsektions möte på tisdagskvällen.

 • Efter tio år fick Utö sin delgeneralplan

  18.10.2016 Åboland

  Planområdets totalareal är cirka 87 hektar.

  Delgeneralplanen för Utö har äntligen godkänts. Stadsfullmäktige i Pargas godkände planen på tisdagen utan diskussion.

 • Stadsplanering måste få ta tid - på gott och ont

  17.10.2016 Österbotten

  Det går långsamt framåt när många parter ska höras.

  Centralsjukhuset får som bäst en ny planering av planläggningen i Vasa. Det är ett arbete som går sakta, och ska så göra, för att alla ska hinna höras. Samtidigt kan planeringen i värsta fall bli värdelös i och med vårdreformen.

 • Fagerö i Sibbo får 30 hyrstugor

  17.10.2016 Östnyland

  Inga stugor får egen strand.

  Ön Fagerö i Sibbo skärgård ska utvecklas till ett rekreationsområde som är öppet för alla. Ön kan också få ett trettiotal hyrstugor, alla utan egen strand.

 • Parkeringen vid nya badhuset bekymrar Hangöbor

  05.10.2016 Västnyland

  14 anmärkingar mot Fabriksuddens detaljplan.

  Hangö stad har fått ta emot 14 anmärkningar som gäller Fabriksuddens detaljplaneändring. Många är bekymrade över hur parkeringen och trafikarrangemangen i området ska organiseras.

 • Genvägen kan bli nytt centrum i Ekenäs

  27.09.2016 Västnyland

  KMK Invest tror Genvägen blir genomfartsled.

  Genvägen kan bli en ny genomfartsled i Ekenäs och hela området ett nytt handelscentrum. De visionerna har Kjell Danielsson från KMK Invest som äger Centro och Sporrong. Nu köper Danielsson en tomt som han vill ändra till affärsområde.

 • Rekreationsområde i Storören krymper

  27.09.2016 Östnyland

  Två egnahemshus skall byggas på området.

  Det planerade rekreationsområdet Örnviksstrand i Storören i sydvästra Sibbo blir mindre. Nu skall man bygga två nya hus på området.

 • Småhus kan byggas i Smeds 1 i Ingå

  23.09.2016 Västnyland

  Fullmäktige har godkänt ny detaljplan.

  Området Smeds 1 i Ingå kan bebyggas med småhus i stället för med radhuslängor. Fullmäktige har godkänt den nya detaljplanen.

 • Nytt serviceboende byggs på Svalåkern i Borgå

  21.09.2016 Östnyland

  Detaljplanen ändras för att man ska förverkliga planerna.

  Borgå vill bygga ett effektiverat serviceboende och energieffektiva hus på Svalåkern som ligger mellan Tolkisvägen och Pääskytien koulu.

Sidor