Hoppa till huvudinnehåll

sjukvård

 • Positiv respons för automatanmälning

  29.08.2012 Åboland

  Åbo stad har nu använt sig av en automat för anmälning vid hälsostationen i centrum i sju månader och responsen har varit positiv.

 • Ännu inga klara språkkrav på spanska vårdare

  29.08.2012 Österbotten

  Ännu vill man inte slå fast vilka språkkrav som ska ställas på spanska sjukskötare i Vasa. Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att återremittera ärendet på sitt möte i tisdags.

 • Livsfarliga brister i Vasa sjukvårdsdistrikts patientinformation

  27.08.2012 Österbotten

  Det finns brister i Vasa sjukvårdsdistrikts patientinformation. För 74-åriga Gunhild Koivuluoma i Kristinestad gick det mer än ett år från det att undersökningen gjordes i fjol, tills hon fick reda på resultatet. Nu är det för sent att operera henne.

 • Staden tar över Karis hvc?

  24.08.2012 Västnyland

  Raseborgs stad planerar att ta över verksamheten vid Karis hälsovårdscentral från och med år 2014. Grundtrygghetsnämnden ska nästa vecka ta ställning till grundtrygghetsdirektörens förslag att avtalet med vårdföretaget Mehiläinen upphör att gälla i slutet av år 2013.

 • Esbo huvudort för hälsovården?

  22.08.2012 Västnyland

  I framtiden är det möjligt att Esbo blir huvudort för hälsovården i hela Västnyland. Det är en av de framtidsmodeller som en arbetsgrupp har funderat på.

 • Besvär över ambulansindragning i Vörå

  21.08.2012 Österbotten

  Rainer Bystedt (SFP) i Vörå har besvärat sig över Vasa sjukvårdsdistrikts beslut att dra in ambulansen i Vörå centrum och placera den i Oravais. Vasa förvaltningsdomstol ska avgöra frågan.

 • Vasa rekryterar spanska sjukskötare

  21.08.2012 Österbotten

  Sju spanska sjukskötare ska förstärka treskiftsjobbet på stadssjukhusets bäddavdelning i Vasa. Social-och hälsovårdsverket har en längre tid haft 25 sjukskötar- och närvårdarbefattningar lediganslagna - utan att få några sökande.

 • Satsning på Vasa centralsjukhus kan kosta 100 miljoner

  17.08.2012 Österbotten

  Vasa centralsjukhus behöver mer utrymmen. Psykiatrin borde flyttas från Roparnäs till sjukhusområdet i Sandviken och en undervisningshälsovårdscentral behövs för läkarutbildningen. De byggnader som är i dåligt skick borde rivas. Allt ska komprimeras och moderniseras.

 • Färre undersökningar då sjukvårdsdistriktet sparar

  14.08.2012 Åboland

  Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt drar åt svångremmen. Sparmål: 2,2 miljoner euro.

 • Ambulanserna blir dyra för kommunerna

  13.08.2012 Österbotten

  Ambulansverksamheten kommer att bli rejält dyrare för kommunerna från och med nästa år. Att sjukvårdsdistrikten tar över verksamheten gör att kostnaderna för till exempel Karleby tredubblas, från 800 000 till närmare tre miljoner euro per år. Kostnaderna ökar, men vården blir inte bättre, säger Karlebys socialdirektör.

 • Lång tid för att få specialvård i Åbo

  29.06.2012 Åboland

  Väntetiden för att träffa läkare är för lång på social- och hälsovården i Åbo. Speciellt svårt är det att snabbt få tid till avdelningen för inre medicin. Också behandlingen av remisser dröjer för länge.

 • Ålänningarna är friskast i hela landet

  28.06.2012 Inrikes

  Institutet för hälsa och välfärd THL har publicerat ett sjukdomsindex som omfattar alla finländska kommuner. Indexet ger information om hur vanliga olika sjukdomar är i kommunerna. Ålänningarna är friskast i hela landet, visar undersökningen.

 • Känsla av maktlöshet i Korsnäs

  18.06.2012 Österbotten

  Uppgivenhet, besvikelse och maktlöshet. Så beskriver några Korsnäsbor känslorna i kommunen en vecka efter att Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige tog beslutet om att dra in ambulansen i Korsnäs.

 • Samma pris för läkartjänster

  15.06.2012 Österbotten

  En jämförelse i Karleby visar att det inte finns några skillnader i hur dyra läkartjänsterna är beroende på om de sköts via köptjänster eller som egen verksamhet.

 • Kommunernas vårdkostnader ökar inte längre

  14.06.2012 Inrikes

  Kommunernas kostnader för hälso- och sjukvården ökar inte längre. I de större städerna sjönk kostnaderna för vården både under fjolåret och år 2010. Före det har vårdkostnaderna för kommunerna stigit varje år sedan 1998.

 • Vasabor kan få hjälp av spanska sjukskötare

  08.06.2012 Österbotten

  Spanska sjukskötare kan i framtiden vårda Vasabor. Förvaltningsdirektör Mikael Gädda vid social- och hälsovårdsverket föreslår att man går med i rekryteringsprogrammet Bothnia Work för att underlätta bristen på vårdare.

 • Nya vårdavdelningen i Oravais tar form

  07.06.2012 Österbotten

  I dag, torsdag, firar bäddavdelningen i Oravais taklagsfest. Bygget har rullat på bra sedan det startade förra hösten och inga större problem har uppstått. Peppar, peppar, säger Rainer Bystedt, ordförande för byggnadskommittén.

 • Sjukvården i nyckelposition när Raseborg sparar

  05.06.2012 Västnyland

  Ökad inflyttning, anpassad service och högre skatteintäkter är nycklarna till en balanserad ekonomi i Raseborg. Det tror stadsstyrelsen som nu föreslår fullmäktige en rad åtgärder för att få stadens ekonomi på fötter.

 • Vasa sjukvårdsdistrikt läggs ner

  31.05.2012 Österbotten

  Alla sjukvårdsdistrikt ska slopas. Det bestämde regeringspartierna på torsdagen. För Österbottens del betyder det att Vasa sjukvårdsdistrikt försvinner. Vad det exakt innebär för Malmska och Vasa centralsjukhus kan man inte säga idag, säger sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga.

 • Akutteamet i Kristinestad har för liten bemanning

  23.05.2012 Österbotten

  Akutteamet fick en för odefinierad uppgift, säger vård och omsorgschef Peter Riddar i Kristinestad. Därför har två av de tre sjukskötarna sökt sig till andra uppgifter inom organisationen. I dag hölls ett möte då vårdens tjänstemän funderade på akutteamets och hemvårdens situation.

Sidor