Hoppa till huvudinnehåll

sjukvård

 • Papperslösa vågar inte använda akut sjukvård - rädda för polis och avvisning

  23.05.2017 Huvudstadsregionen

  De papperslösa använder tjänster bara i akuta fall.

  Rädslan att bli polisanmäld och avvisad styr de papperslösa i huvudstadsregionen trots att alla kommuner erbjuder akut sjukvård och skolgång för minderåriga.

 • Sjukfrånvaron stor bland kommunanställda vårdare

  19.05.2017 Inrikes

  År 2016 var antalet sjukdagar i snitt 16,7.

  Sjukfrånvaron minskade inom kommunsektorn mellan 2008 och 2013, men efter det har minskningen stannat av. Dessutom är skillnaderna mellan yrkesgrupperna stora. De med vårdyrken har betydligt fler sjukdagar än chefer och högre tjänstemän.

 • Valfrihet inom vården redan för 15-åringar - rektor tror det är för tidigt

  17.05.2017 Inrikes

  Den som fyllt 15 år ska själv få välja tjänsteproducent.

  Social- och hälsovårdsreformen: I samband med den nya valfrihetslagen ska man redan som 15-åring själv få välja sin tjänsteproducent bland social- och hälsocentralerna.

 • Mehiläinen växer - köper Neo

  12.05.2017 Åboland

  Vårdbolaget köper upp den privata läkarstationen Neo.

  Sjukvårdsjätten Mehiläinen växer. Uppköpet innebär att Mehiläinen nu erbjuder Egentliga Finlands mest omfattande munvård, skriver Mehiläinen i ett pressmeddelande.

 • Kampen mot antibiotikaresistensen trappas upp - turister, läkare och veterinärer ska skärpa sig

  12.05.2017 Inrikes

  Infektioner som inte kan botas är en reell risk snart.

  Det är nu man måste agera om man vill förhindra att helt vanliga infektioner snart blir omöjliga att bota. Det slås fast i det nya nationella handlingsprogrammet mot antibiotikaresistens. Och åtgärderna gäller så gott som alla, från vanliga resenärer till sjukvårdspersonal.

 • Vårdföretagare: För god vård på alla orter krävs samarbete med landskapet

  10.05.2017 Österbotten

  Vårdföretagare förbereder sig på valfrihet inom vården.

  Nu förbereder österbottniska vårdföretagare sig på vårdreformen och valfriheten. Enligt Stefan Wentjärvi på Doctagon har vårdföretagen ett ansvar gentemot landskapet att se till att patienterna får bra vård från början till slut.

 • Unga cancerpatienter hotar att glömmas i den stora vårdreformen

  10.05.2017 Inrikes

  Experter befarar att vården nu blir ojämlikare och dyrare.

  Unga cancerpatienter är en bortglömd grupp som desperat försöker få sin röst hörd mitt i den stora vårdreformen. Men vem lyssnar på knappt 6000 unga som lever med cancer, när det enorma politiska och byråkratiska maskineriet mal på för full maskin? Både cancerexperter och patienter befarar att cancervården hotar att bli ojämlikare och sämre.

 • Märta Westerlund: Sluta styra över min framtid

  07.05.2017 X3M

  Möjligheterna är oändliga men jag är totalt borttappad.

  Jag är nybliven student och det är dags för mig att söka vidare. Valmöjligheterna är oändliga. Det känns som en igenvuxen djungel där jag som nybliven 19-åring borde hitta rätt. Helst på första försöket.

 • Få förändringar för kirurgin vid Vasa centralsjukhus

  05.05.2017 Österbotten

  Kirurgin i Vasa berörs inte av centraliseringsförordningen.

  Vasa centralsjukhus kommer lindrigt undan när landets kirurgi ska centraliseras, enligt ett utkast som Social- och hälsovårdsministeriet har kommit med. Malmska sjukhuset i Jakobstad påverkas desto mer.

 • Nya hälsostationen i Houtskär tas i bruk

  01.05.2017 Åboland

  Den nya hälsostationen byggdes intill äldreboendet Fridhem.

  Den här veckan inleds verksamheten i Houtskärs nya hälsostation. Bygget av den nya hälsostationen inleddes i höstas och nu har orten en splitterny hälsostation.

 • Livsfarligt att andas in helium från förstamajballongen

  28.04.2017 Familj

  Låt heliumet stanna kvar i ballongen, råder experten.

  Strävan efter smurfröst kan leda till kvävning, påpekar experten.

 • Övning i Karleby: Våldshot mot skola

  27.04.2017 Österbotten

  Största övningen i sitt slag i Österbotten.

  Sjukvårdsutbildningen i Karleby utsattes för hot om våld utifrån på torsdagen. Det var utgångsläget för polisen, gränsbevakningen, första hjälpen och sjukvårdsutbildningen vid Kpedu i Karleby inför storövningen på torsdagen.

 • Malmska överväger privatisering av dagkirurgi

  25.04.2017 Österbotten

  Kan bevara verksamheten trots ny lagstiftning.

  En privatisering av dagkirurgin vid Malmska i Jakobstad kan bli aktuell. Ny lagstiftning stoppar kommunal operationsverksamhet. Privat dagkirurgi är däremot tillåtet.

 • Sjukvårdare positiva till eutanasi

  24.04.2017 Inrikes

  Tydligare riktlinjer för palliativ vård efterlyses.

  En klar majoritet, 64 procent, av sjukvårdarna anser att rätten till eutanasi borde legaliseras. Det visar en undersökning som Sjukskötarförbundet har gjort bland sina medlemmar. De som svarade betraktar inte eutanasi och vård i livets slutskede som varandras alternativ.

 • Tusentals jobb överförs till landskapet

  30.03.2017 Österbotten

  Jobb inom förvaltning är mest hotade.

  Idag arbetar mellan 8000 och 9000 personer på olika nivåer med social-och hälsovård i kommunerna i Österbotten. År 2019 kommer landskapet och olika bolag under det att vara arbetsgivare istället för kommunen.

 • Han vill blåsa liv i vårdsamarbetet över Kvarken

  29.03.2017 Österbotten

  Kunde axeln Umeå - Vasa - Seinäjoki samarbeta?

  Efter en paus på ett par år lyfts nu sjukvårdssamarbetet mellan Vasa och Umeå upp igen. Och den här gången finns också Seinäjoki med. Landstingsrådet Nicklas Sandström ser det som realistiskt, bara viljan finns.

 • Trump drar tillbaka sjukvårdsreform

  24.03.2017 Utrikes

  Obamacare är kvar tillsvidare.

  USA:s president Donald Trump har bett representanthusets talman Paul Ryan att dra tillbaka förslaget till sjukvårdsreform, rapporterar flera amerikanska medier. Trumps förslag, The American Health Care Act, har inte ett tillräckligt stort understöd bland republikanerna.

 • Närvårdare i Ebbo: De äldre får lida om Apolloenheten stänger

  24.03.2017 Östnyland

  Både anställda och anhöriga har reagerat.

  En oro finns för att det blir svårare att få snabb anstaltsvård vid behov i Borgå. Staden säger att inga beslut ännu har fattats.

 • Fritt vårdval i Sverige - kortare väg till läkaren, men ojämlikt

  22.03.2017 Utrikes

  Stora vinster i vårdföretag skapar debatt i Sverige.

  Samtidigt som Finland vill införa ett fritt vårdval enligt svensk modell funderar Sverige på att bromsa. Stora vinster i vårdföretagen väcker motstånd bland svenskarna, som ändå vill ha kvar det fria vårdvalet.

 • Vasa centralsjukhus nya U-byggnad öppnar snart för patienter

  20.03.2017 Österbotten

  Flytten innebär nya arbetssätt för personalen.

  Den nya U-byggnaden vid Vasa centralsjukhus är klar att tas i bruk. I maj anländer de första patienterna.

Sidor