Hoppa till huvudinnehåll

hälso- och sjukvård

 • Så här vill Åboland rädda den svenska vården

  02.12.2015 Åboland

  Brådskan inom sjukvårdsdistriktet oroar.

  Tjänstemän och politiker i Pargas och Kimitoöns kommun jobbar just nu hårt för att få fram en konkret plan för hur man ska kunna garantera vård på svenska i Egentliga Finland, den dagen de nya stora vårdområdena träder ikraft om några år.

 • Bashälsovården i skärgården under lupp igen

  19.11.2015 Åboland

  Hur ska hälsovården skötas i Iniö, Nagu, Korpo och Houtskär?

  Diskussionen om hur bashälsovården ska skötas i skärgården är aktuell igen i Pargas. Nu ska politikerna ta ställning till tre förslag om hur nivån för bashälsovården ska se ut.

 • Radiohuset efterlyser dina tankar om vårdreformen

  10.11.2015 Inrikes

  Vad verkar vettigt, vad verkar galet? Berätta!

  Vårdreformen berör oss alla, men i vilken ända ska man ens börja nysta när man vill hitta svar på alla frågor? Berätta om dina funderingar här!

 • Oklart om Eschnerska stiftelsen sponsrar flytt av Åbolands sjukhus

  06.11.2015 Åboland

  Det säger stiftelsens skattmästare Henrik Karlsson.

  Planerna på att flytta på Åbolands sjukhus skjuts ner av stiftelsen som understöder verksamheten på Kaskisbacken i Åbo. Ifall sjukhuset tvingas flytta är stiftelsen Eschnerska frilasarettet kanske inte med, säger stiftelsens skattmästare Henrik Karlsson.

 • "Att flytta Åbolands sjukhus till ÅUCS är som att begrava det"

  05.11.2015 Åboland

  Det anser lokalpolitikern Cornelius Colliander (Gröna).

  Sjukvården på Åbolands sjukhus fungerar bra och behövs för att de svenskspråkiga invånarna i Åboland och Åbotrakten ska garanteras vård på svenska. Det anser lokalpolitikerna Cornelius Colliander (Gröna) i Pargas och Åsa Gustafsson (SFP) i S:t Karins.

 • Pest eller kolera för hälsovården i Kimitoön

  05.11.2015 Åboland

  Många åbolänningar är oroade över Åbolands sjukhus framtid.

  Det finns planer på att Åbolands sjukhus skulle slås ihop med ÅUCS, eller att Åbolands sjukhus skulle sköta bashälsovården på svenska för hela regionen. Carola Antskog (Fri samverkan) föreslår att Kimitoöns kommun försöker få till stånd ett pilotprojekt som skulle gå ut på att Åbolands sjukhus tar över administrationen av bashälsovården i kommunen.

 • Wideroos kritisk till planerna för Åbolands sjukhus

  05.11.2015 Åboland

  Wideroos är ordförande för den svenska reformgruppen.

  - Nu gäller det att inte göra något förhastat beslut innan man ser vad vårdreformen för med sig. Det säger Ulla-Maj Wideroos (SFP) angående planerna för Åbolands sjukhus.

 • Indiska innovationer intresserar i Åbo

  27.10.2015 Åboland

  Finsk-indiskt samarbete kring hälsa och farmaci inleds.

  Åbo Akademi är på tisdag och onsdag värd för en finsk-indisk konferens inom hälsa och farmaci. Tanken är att skapa kontakter och samarbetsmöjligheter inom forskning och utbildning.

 • Vasa sparar på gamla och sjuka

  10.09.2015 Österbotten

  Hotar stänga mentalvårdsstation och dagverksamhet.

  Mentalvårdsstationen Horisonten i Vasa är hotad liksom dagverksamheten och seniorbussen. Hemvården kan drabbas och vårdarna väntas bli färre. Tehys Minna Leppäkorpi ser allvarligt på sparkravet.

 • Korsholm och Vörå sparar på vården

  03.09.2015 Österbotten

  Pengamässigt handlar det om 20 årsverken.

  Sparåtgärderna inom vården kan leda till uppsägningar. Men Mikael Gädda, vårddirektör i Korsholm, hoppas att det kan undvikas in i det sista. Med de stora ekonomiska svårigheterna väntar utmaningar nästa år.

 • Tröst och information för anhöriga på samjouren i Vasa

  10.06.2015 Österbotten

  Det viktigaste kan vara en klapp på axeln.

  Det är lugnt och tyst vid samjouren i Vasa. Men så bra ställt är det inte alltid. Då får Nina Karlsson förklara för patienter och anhöriga vad som händer bakom väggarna.

 • Miljontals amerikaner har nytta av Obamacare

  08.06.2015 Utrikes

  Antalet amerikaner som saknar sjukförsäkring har minskat.

  President Barack Obamas stora sjukvårdsreform har gett önskat resultat. Men framtiden för Obamacare är höljd i dunkel eftersom lagen som bäst prövas i USA:s högsta domstol.

 • Aulaskötare lugnar patienter på samjouren i Vasa

  05.06.2015 Österbotten

  Patienters tålamod lugnas av aulaskötare och rådgivare.

  Nu ska en aulaskötare och en servicerådgivare hjälpa patienterna hitta rätt på samjouren vid Vasa centralsjukhus.

 • Snart går vi till läkare via internet

  03.06.2015 Österbotten

  I Tärnaby går man till läkare i Umeå - genom internet.

  Västerbottens landsting är bäst i Sverige på vård på distans. Här hemma har vi inte kommit fullt så långt.

 • Brist på magnetkameror förlänger vårdköerna

  06.05.2015 Huvudstadsregionen

  Efterfrågan ökar men HNS kan inte skaffa ny apparatur.

  Hittills i år har efterfrågan på magnetundersökningar ökat med 14 procent jämfört med samma tid i fjol vid Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt. Men det finns inte pengar för ny apparatur.

 • Lönsamt med egen jour i Kristinestad

  28.04.2015 Österbotten

  Det blev billigare för Kristinestad med dubbelt joursystem

  Det blev billigare för Kristinestad att ha dubbelt joursystem: dels samjouren i Vasa på kvällarna och dels egen akutmottagning i Kristinestad på veckosluten.

 • Lojo ska informera bättre om servicereform

  27.04.2015 Västnyland

  En informatör är anställd för ett halvår.

  En informatör ska nu jobba specifikt med utvecklingen av servicenätet i Lojo. Men kritik av insyn har också att göra med attityden till förändringar, säger arbetsgruppens ordförande.

 • Grundtryggheten i Raseborg har varit billigare i början av året

  24.04.2015 Västnyland

  Vissa verksamhetsområden aningen dyrare än budgeterat.

  Grundtrygghetssektorn i Raseborg har försökt räkna ut hur mycket pengar som kommer att gå åt i år. Under årets två första månader har vissa verksamhetsområden överskridit sina budgeter.

 • Yrkeshögskolorna vill också ha studenthälsa

  24.04.2015 Österbotten

  Universitetsstuderande får bättre service.

  Yrkeshögskolestuderande vill bli likvärdigt behandlade. I dagsläget är det bara universiteten som får använda sig av Studenthälsans tjänster.

 • Svårt att få läkare till Närpes

  27.03.2015 Österbotten

  Läkar- och tandläkarsituationen i Närpes har blivit sämre.

  Just nu har Närpes hälsovårdscentral endast halva läkarstyrkan på jobb. Av sex tjänster är fyra tillsatta, men en av dem är på mammaledigt.

Sidor