Hoppa till huvudinnehåll

läkemedel

 • Subutex – från vård till drog?

  22.11.2013 Arkivet

  Läkemedlet kom till Finland under 1990-talet.

  Buprenorfin, som i Finland säljs under namnen Temgesic och Subutex, är förutom ett lagligt vårdmedel också den mest använda opiaten och intravenösa drogen bland narkotikamissbrukare i Finland. Läkemedlet kom till Finland under 1990-talet, men missbruket exploderade i början av 2000-talet.

 • I Finland knarkar vi läkemedel och sprit

  14.11.2013 Huvudstadsregionen

  Bensodiazepiner, Subutex och sprit: de här är produkterna som finländska missbrukare favoriserar.

 • Apoteken har slut på influensavaccin

  01.11.2013 Österbotten

  Årets influensavaccin är slut vid apoteken och för den som inte hör till en riskgrupp så är det så gott som omöjligt att få tag på vaccin. Flera läkemedelstillverkare har tillverkat bara små mängder vaccin eller inget alls, vilket har lett till att utbudet är lägre än eftergrågan.

 • Jakobstad bantar vården

  29.10.2013 Österbotten

  Social- och hälsovårdsnämnden fick i uppdrag av stadsstyrelsen att hitta fler sparobjekt. Utgifterna för köptjänster, speciellt inom handikappomsorgen och barnskyddet, ökar.

 • 100 000 finländare har berusat sig med läkemedel

  25.10.2013 Inrikes

  Läkemedelsmissbruk är vanligare än användning av många droger i Finland. Det visar en ny forskningsrapport från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Mellan 50 000 och 100 000 finländare har berusat sig med läkemedel i Finland.

 • HS: E-recept dyra för små mottagningar

  21.10.2013 Inrikes

  Den obligatoriska övergången till elektroniska läkemedelsrecept blir dyr för många små privata läkarföretag, skriver Helsingin Sanomat. För små mottagningar med äldre personal kan detta leda till att man helt enkelt sätter lapp på luckan.

 • Influensavaccinet hotar ta slut

  10.10.2013 Inrikes

  Influensavaccinet för den privata hälsovården har tagit slut i läkemedelspartihandeln. Inom den offentliga vården räcker vaccinet ändå till. De som berörs är bland annat personer som inte hör till riskgruppen för influensan och som inte får företagshälsovård.

 • Hiv-fallen bland barn har halverats

  24.09.2013 Hälsa

  Fallen av HIV bland världens barn har minskat med mer än hälften under drygt tio år, visar ny statistik från FN-organet UNAIDS som bedriver arbete mot HIV och aids.

 • Biobank grundas i Åbo

  23.09.2013 Åboland

  Åbo stad har donerat 200 000 euro för en två-årig professur för biobanken, där Olli Carpén, professor i patologi, har valts till den första professorn.

 • Rattfylla och misshandel i Karleby

  18.09.2013 Österbotten

  En kvinna misstänks ha gjort sig skyldigt till rattfylleri på Järnvägsgatan i Karleby på tisdagseftermiddagen. Händelsen inträffade vid 17-tiden. Kvinnan, född 1985, framförde sin bil under påverkan av narkotikaklassade läkemedel.

 • Inbrott och ofog i Jakobstad

  31.08.2013 Österbotten

  En betydande mängd läkemedel stals vid ett inbrott vid ett apotek på Storgatan i Jakobstad och Länsinummi skola utsattes för ofog.

 • Fimea: Köp och sälj inte medicin på sociala medier

  29.08.2013 Inrikes

  Läkemedelsmyndigheten Fimea är oroad över en växande trend på sociala medier, där man säljer, byter och skänker läkemedel. Det finns många risker då man köper läkemedel av privatpersoner.

 • Lustgas - moralpanik eller livsfarlig drog?

  23.08.2013 Samhälle

  Åsikterna om hur farlig lustgasen är går isär. Myndigheterna varnar om kvävningsrisk medan forskare talar om moralpanik.

 • Inflationen ökade en aning i juli

  14.08.2013 Inrikes

  Inflationen ökade eftersom priset på livsmedel och receptbelagda läkemedel steg. Den sjunkande räntan höll den tillbaka.

 • Lustgas som bedövningsmedel

  02.08.2013 Vetenskap

  På 1800-talet började läkarna mer och mer intressera sig för smärtfria operationer och många olika modeller prövades. Henry Hill Hickman var en av de första att föreslå smärtfria operationer.

 • Jod

  02.08.2013 Vetenskap

  Bernard Courtois grundade i början av 1800-talet en salpeterfabrik utanför Paris. Fabriken klarade sig bra eftersom Napoleon behövde salpeter, eller kaliumnitrat, för att tillverka krut. Kalium fick man ur aska och nitrat ur ruttnade växter eller urin.

 • Sjuttonåring fick mediciner med falskt recept i Karis

  31.07.2013 Västnyland

  En ung man har förfalskat läkemedelsrecept i Karis. Vid ett tillfälle lyckades han skaffa läkemedel från Karis apotek med det falska receptet.

 • Medicinsk cannabis allt vanligare

  08.07.2013 Inrikes

  Användningen av medicinsk cannabis har ökat explosionsartat. Under de senaste fem åren har användningen av cannabis som läkemedel tiofaldigats, skriver tidningen Turun Sanomat.

 • Läkemedlet Botox

  02.07.2013 Vetenskap

  Botulinumtoxin är ett av de giftigaste ämnena i världen. Giftet förlamar de nerver som ska aktivera kroppens muskler. Musklerna förlamas, och när giftet har verkat i kroppen ett tag kan man inte längre andas.

 • Viagra

  02.07.2013 Vetenskap

  Läkemedelsföretaget Pfizer utvecklade 1992 Sildenafil, en ny medicin mot högt blodtryck och kärlkramp, angina pectoris. Man testade medicinen på män i den engelska staden Sandwich, där Pfizer då verkade.

Sidor