Hoppa till huvudinnehåll

alkoholproblem

 • Pixneklinikens chef: Fortfarande mycket skam kring alkoholproblem

  10.09.2018 Österbotten

  En av sju finländare dricker farligt mycket.

  På Pixnekliniken i Malax får man nästan dagligen samtal av människor som funderar över sitt drickande. Fortfarande är beroendeproblematik så fullt av skam att man sent söker hjälp.

 • Dagens unga har inte längre tid att supa – så pratar du om rusmedel där hemma

  20.09.2017 Huvudstadsregionen

  Finlandssvenskhet ger inte immunitet mot alkoholism

  Unga idag dricker allt mindre, men däremot har attityden till lätta droger blivit liberalare. Christian Wenzel, verksamhetsledare vid Stationens barn, menar att det lönar sig att börja snacka om laglighetsaspekten.

 • En gång alkoholist alltid alkoholist?

  23.10.2016 X3M

  Linda Mokko tror det kan vara möjligt att dricka igen.

  Kan en alkoholist dricka med måtta? Det tror Linda Mokko. Kanske.

 • Tabu att prata om äldres alkoholproblem

  26.02.2016 Österbotten

  En tredjedel börjar dricka mer efter pension.

  Att prata om äldres alkoholkonsumtion är fortfarande tabubelagt. Det säger Pirjo Knif som leder äldreomsorgen i Jakobstad. Hon efterlyser mera och öppnare diskussion om saken.

 • Att kröka eller inte kröka

  30.12.2014 Kultur och nöje
 • Alkoholreglering delar finländarnas åsikter

  24.06.2014 Inrikes

  Varannan av dem som svarat på EHYT:s enkät angående alkoholreglering anser att den nuvarande regleringen inte är för sträng. Ännu fler efterlyser politiska insatser för att lösa alkoholrelaterade problem.

 • "Rusdrickande Borgåbor måste ta sitt ansvar"

  15.04.2014 Östnyland

  En människa som ofta dricker sig full är varken hundra procentig i trafiken, i arbetet eller annars heller, säger Barbro Sjöström-Laine förman vid missbrukarkliniken för unga och vuxna i Borgå.

 • Fogeli kuvar sin rädsla med sprit

  08.01.2014 Arkivet

  En alkoholist hittar alltid ett svepskäl att börja dricka.

  En alkoholist hittar alltid ett svepskäl att börja dricka, berättar Kaj "Fogeli" Fogelholm. Kaj Fogelholm är rädd, mest rädd är han för sig själv. Därför får han aldrig något till stånd, han lämnar allt på hälft.

 • Måttligt alkoholbruk bättre än total avhållsamhet

  11.12.2013 Utrikes

  En ny amerikansk undersökning pekar på att måttlig alkoholkonsumtion är hälsosammare för människan än total avhållsamhet från alkohol. Enligt undersökningen lever personer som dricker en till tre drinkar per dag längre än absolutister.

 • Rusmedel vanligt på arbetsplatserna - svårt att ingripa

  02.12.2013 Inrikes

  Personalbranschens fackorganisation HENRY visar i en utredning att man tar på allvar de rusmedelsproblem som förekommer på arbetsplatserna men att det är svårt för förmännen att se problemet och att ingripa konkret.

 • Missbruk antecknas alltför sällan

  16.10.2013 Inrikes

  Även hos patienter som länge missbrukat alkohol nämns inte alltid problemen i diagnosen, konstaterar Institutet för hälsa och välfärd (THL). Det innebär att alkoholrelaterade sjukdomar inte syns i statistiken så ofta som de borde.

 • Obs debatt om alkohol

  29.08.2013 Titta och lyssna

  Sommarens sista Obs debatt handlade alkoholpolitiken i Finland. En arbetsgrupp föreslår ju att alkoholförsäljningen ska begränsas.

 • Vad får finländare att minska på supandet?

  21.08.2013 Inrikes

  Kortare försäljningstider, högre alkoholskatt och utspädd öl och cider. De här förslagen ingår i Social- och hälsovårdsministeriets betänkande som ska stå som grund när man utformar förslaget till ny alkohollag.

 • Sjätteklassister får alkoholfostran

  08.04.2013 Östnyland

  Allt handlar om val. Också då det gäller alkohol. Det är tanken bakom evenemanget Choises i Borgå.

 • En fängelsevistelse är alltid för livet

  09.01.2013 Arkivet

  Hur känns det att bli instängd?

  Hur känns det att bli instängd och veta att du inte kan öppna dörren själv? Och kan du någonsin bli en hel människa efter det? Alla i den här dokumentären, från fängelsekunder till jurister och personer i Högsta domstolen, säger att fängelsestraff alltid är av ondo för den enskilda individen.

 • Alkoholen kostar samhället mera

  21.10.2012 Inrikes

  Finländarnas alkoholkonsumtion och alkoholproblem kostar samhället fem gånger mer än för 20 år sedan, skriver söndagsbilagan Sunnuntaisuomalainen. En orsak är att kvinnor dricker mera alkohol och i och med det har olika sociala problem ökat.

 • Närstående till missbrukare får hjälp på svenska

  25.09.2012 Österbotten

  Snart kommer närstående till missbrukare att kunna få hjälp via en ny jourlinje. Det är fem finlandssvenska föreningar som startar upp telefonjouren och den kommer att drivas med talkokraft.

 • "Han kommer i morgon" om samlevnad, alkoholism och ensamhet

  04.11.2009 Arkivet

  Sonja behöver sprit under sina ensamma veckor.

  Sonja är en heltidsarbetande mor, och hennes man jobbar som långtradarchaufför. Från sina långa resor hämtar han hem mycket sprit som Sonja behöver under sina ensamma veckor. Carl Mesterton behandlar ensamhet och alkoholism i sin serie Samlevnad.

 • Inte alkoholister på min bakgård!

  16.09.2008 Arkivet

  Hur skall man göra med bostadslösa och utstötta?

  Hur skall man göra med bostadslösa och utstötta? Ingen vill väl ha dem i sina kvarter.

 • Den rätta vägen - om den farliga alkoholen

  07.08.2008 Arkivet

  En av mänsklighetens största förbannelser.

  I den här upplysningsfilmen från Lii-Filmi får vi höra om storstadens faror och om spriten, en av mänsklighetens största förbannelser. Hur går det för två landsortspojkar i Helsingfors när de möter dessa frestelser?

Sidor