Hoppa till huvudinnehåll

avfallshantering

 • Åbos havssoptunna ska stoppa plast och skräp i Aura å

  21.07.2017 Åboland

  Men är strömmen för strid så att skräpet flyter förbi?

  Erfarenheterna från Heslingfors visar att tunnan dagligen kan samla in mer än ett kilogram skräp. Men är strömmen i Aura å för strid så att skräpet flyter förbi?

 • Vasa får havssoptunna i augusti

  21.07.2017 Österbotten

  Blir tredje stad i Finland att får en havssoptunna.

  Vasa kommer att få en havssoptunna. Bakom projektet ligger Wärtsilä som tidigare i år har placerat ut två havssoptunnor i Helsingfors och på fredagen togs även en soptunna i bruk i Åbo.

 • Metallinsamlingen i Märlax svämmar över

  18.07.2017 Östnyland

  Lovisabor har förundrat sig över den växande skräphögen.

  Lovisabor och sommargäster har på sociala medier förundrat sig över den växande högen av skräp framför behållaren.

 • Sopbilschaufförerna är bäst

  14.07.2017 Västnyland

  Det anser Rosk'n Rolls kunder i Väst- och Östnyland.

  Då sopbolaget Rosk'n Roll frågade vad invånarna i Västnyland och Östnyland tyckte om sophantering så gav de mest ros åt sopbilschaufförerna medan ordningen på ekopunkterna fick ris.

 • Polisen utreder unikt fall: 180 ton avfall smugglades till Estland och dumpades i naturen

  29.06.2017 Inrikes

  Finländskt företag betalade 27 000 euro.

  Estlandsfärjorna mellan Helsingfors och Tallinn fungerade år 2015 som smuggelrutt för enorma mängder avfall över Finska viken. Åtminstone ett finländskt företag och två estniska män är inblandade i härvan, som i båda länderna beskrivs som unik.

 • Allmänt sopkärl öppnas i Nagu

  27.06.2017 Åboland

  Lättare för turister att slänga sopor.

  Sedan den fastighetsvisa avfallsservicen införts har de allmänna sopkärlen försvunnit. För turister har det blivit svårare att slänga sopor men nu blir det enklare genom en ny allmän sopcontainer i Nagu.

 • Risat avfallsystem gav resultat - skrotet i skogarna har minskat och i skärgården sorterar man som aldrig förr

  24.06.2017 Åboland

  Fastighetsvis avfallsinsamling har haft positiva effekter.

  Kritiken mot den nya fastighetsvisa insamlingen av avfall duggade tätt före systemet skulle tas i bruk i Pargas stads skärgårdsdelar. Med facit på hand har det visat sig att förändringen har haft flera positiva effekter.

 • Bara en bråkdel av avfallet hamnar på soptippen

  20.06.2017 Östnyland

  Domargård i Borgå är allt mera en avfallsstation.

  Domargård i Borgå är allt mera en avfallsstation. Under tio procent av avfallet deponeras i dagens läge.

 • Ekorosk vill att hushållen har fler sopkärl

  15.06.2017 Österbotten

  Två separata sopkärl blir problematiskt för transportören.

  Ekorosk i Jakobstad vill införa separata avfallskärl för svarta och vita soppåsar, men den nya avfallsnämnden har sista ordet. Från transportörernas sida är ärendet inte oproblematiskt.

 • Fler sopkärl att vänta i Jakobstads- och Karlebyområdet

  12.06.2017 Österbotten

  Hushållen kan behöva kärl för såväl bio- som energiavfall.

  Ekorosk vill att energiavfallet och bioavfallet ska hämtas separat från hushållen eftersom det gör sorteringen bättre. Hittills har det varit frivilligt att separarera de två avfallskategorierna, men om allt går som Ekorosk vill kommer det att bli obligatoriskt av ha två skilda kärl från och med nästa sommar.

 • Ekokem fick nej till att bygga deponeringsplats i Karleby - igen

  12.06.2017 Österbotten

  Högsta förvaltningsdomstolen förkastade Ekokems överklagan.

  Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat Ekokem-Palvelu Oy:s överklagan. Ekokem får inte bygga en deponeringsplats för farligt avfall vid havet i Yxpila.

 • Skärgårdens nya sopfartyg är färdigt för drift

  12.06.2017 Åboland

  Besöker Åbo för att döpas.

  Ökande avfallsmängder kräver större fartyg. I sommar får skärgården sitt efterlängtade nya sopfartyg. Allmänheten kan bekanta sig med den Pargasbyggda båten på onsdag.

 • Kartonginsamlingen i Tirmo svämmar över – beror på fel i tömningstidtabellen

  29.05.2017 Östnyland

  Invånare och sommargäster reagerade på överfull ekopunkt.

  I slutet av förra veckan reagerade invånare och sommargäster i Borgå skärgård på att ekopunkten vid färjfästet i Tirmo svämmar över. Det beror på ett fel i samband med övergången till sommartidtabell, meddelar Rosk’n Roll.

 • Soptippor på soptippen beskådas

  17.05.2017 Åboland

  På lördag görs fågelutflykt till Toppå avfallscentral i Åbo.

  På lördag, det vill säga på den finska vårnaturens dag, ordnas en fågelutflykt till Toppå avfallscentral i Åbo. Där trivs måsar, kråkor och rovfåglar, men man har också observerat rariteter, som den sibiriska järnsparven och stäppörnen.

 • Pop up-sopsortering tar emot ditt skräp på Salutorget i Åbo

  16.05.2017 Åboland

  En pop up-sopsortering dyker upp på Åbo Salutorg 21 maj.

  En pop up-sorteringsstation dyker upp på Salutorget i Åbo 21 maj, då tidningen Turun Sanomat ordnar bakluckeloppis.

 • Åbofullmäktige håller fast vid fria avfallstransporter

  16.05.2017 Åboland

  Omotiverat enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

  Stadsfullmäktige röstade om avfallstransporter på sitt möte 15 maj, och med rösterna 35-32 beslutade man att fastighetsinnehavaren ska ordna transporten.

 • Regionens nya avfallsförbränningsverk hotas av ytterligare förseningar

  09.05.2017 Åboland

  Fortum vill inte bygga innan avtalet förhandlas om.

  Förhandlingarna om att bygga ett nytt avfallsförbränningsverk i Salo har stött på patrull. Fortum, som skulle bygga ett nytt förbränningsverk, anser att företagets anbud från 2014 inte längre gäller.

 • Plastinsamlingen i Karis ska fungera igen

  03.05.2017 Västnyland

  Fasadrenoveringen vid K-butiken har lett till problem.

  Plastinsamlingskärlen i Karis har tidvis varit överfulla av plastsopor, men nu ska tömningen fungera igen. Det tror regionchefen Jari Koivunen vid Finlands Förpackningsåtervinning Rinki.

 • Rent samvete är gratis eller billigt på avfallsstationen

  19.04.2017 Västnyland

  Inte mödan värt att gömma skräp när avfallspriserna är låga.

  Med våren kommer en slags städiver som ibland tar sig märkliga uttryck i form av gömda gamla soffor i skogsgläntor, trasiga kylskåp vid dikesrenar och diverse bråte staplat omkring sopkärlen vid avfallspunkterna. En stor del av detta avfall tas emot helt gratis på avfallsstationerna.

 • Utökade öppettider vid avfallscentralerna

  28.03.2017 Åboland

  Sommartiden inleds också vid avfallscentralerna i april.

  Eftersom trafiken till avfallscentralerna och sorteringsstationerna blir livligare under våren, utökas öppettiderna från april till oktober.

Sidor