Hoppa till huvudinnehåll

invandring

 • Finländare demonstrerade för och emot öppna gränser

  30.01.2016 Inrikes

  I Helsingfors ordnades två demonstrationer samtidigt.

  Både de som vill motverka rasism och de som vill stänga gränserna har demonstrerat i Helsingfors.

 • Flyktingbarnen i Korsnäs lär sig svenska

  29.01.2016 Österbotten

  Vettigt att välja svenskan före finskan?

  Skolan för asylsökande i Korsnäs har bara varit i gång sen i måndags. Men redan nu kan barnen sjunga "Nej se det snöar". Att det blev just svensk undervisning var ingen självklarhet.

 • Enkät: Invandrarna tar inte våra jobb

  27.01.2016 Inrikes

  15 procent av invandrarna är utan jobb.

  En majoritet av finländarna är övertygade om att invandrarna inte utgör ett hot mot jobben. Enligt en utredning som Förbundet för finskt arbete har gjort är 69 procent av finländarna helt eller delvis av den uppfattningen att invandrarna inte tar jobben.

 • Sebastian Bergholm: Vad blir man om man tolererar dem som inte tolererar?

  25.01.2016 Kultur och nöje

  Vad tolererar de invandringskritiska grupperna?

  Invandringskritik är inte rasism. Varför hör man så lite om arbetet mot rasismen inom de invandringskritiska grupperna?

 • Thuy Le Luu lärde sig svenska från en potatissäck

  24.01.2016 Österbotten

  Drömde om Hollywood men kom till Närpes.

  För 20 år sedan kom vietnamesiska Thuy Le Luu med sin man som kvotflykting till Närpes. Värmen fann hon i ett växthus och svenskan lärde hon sig av etiketten på en säck med potatis.

 • "Invandringskritisk är inte samma som rasist"

  19.01.2016 Åboland

  Skeptikernas röst glöms bort anser Börje Henriksson.

  Mellan ytterlighetsåsikterna kring invandring finns som i de flesta fall också de som är bara kritiska till den förda politiken, utan att vilja ta till några radikala åtgärder. De är frustrerade över situationen och över att deras åsikter inte hörs. De är inte nödvändigtvis arga på invandrarna.

 • ”I Finland är Norden synonymt med Sverige”

  16.01.2016 Debatt

  Våra kunskaper om Norden är bristande säger forskare.

  Norden är mer än bara Sverige, påminner docent Johan Strang från Helsingfors universitet. Enligt Strang har finländarna bristande kunskaper om Norden.

 • Finländskt folkvett 2.0

  14.01.2016 Samhälle

  Vem ska lära finländaren att bete sig?

  Vi lär invandrare hur de ska bete sig i vårt samhälle men vem lär finländaren hur hen ska bete sig? Flyktingarna kan få oss att se oss själva i spegeln, menar Folkhälsans Pia Rosengård-Andersson.

 • Helsingforsregionen 2030: dubbelt fler invånare med främmande språk

  12.01.2016 Huvudstadsregionen

  Asylsökandena utgör bara en liten del av de som flyttar hit.

  År 2030 beräknas antalet invånare med ett främmande språk som modersmål i Helsingforsregionen ha ökat från 164 000 till närmare 350 000. De asylsökande utgör bara en liten del av de som flyttar hit.

 • Historieprofessor: Gatupatrullerna är ett symptom på misstro mot ordningsmakten

  11.01.2016 Inrikes

  Henrik Meinander ser kopplingar till 30-talets Europa.

  Gatupatrullerna hör inte hemma i ett samhälle som kan lita på sina institutioner och sin ordningsmakt. Det säger professor i historia Henrik Meinander, som ser kopplingar mellan dagens skärpta samhällsklimat och 30-talets Europa.

 • Migrationsverket öppnar asylenhet i Vasa

  04.01.2016 Österbotten

  Ska sysselsätta 30 personer från februari.

  Det finns 2 000 asylsökande i Österbotten. De flesta har ännu inte hörts av Migrationsverket. För att underlätta processen öppnas en ny enhet i Vasa i februari.

 • Staffan Bruun: ”Vi har en statsminister som tror att han leder ett företag”

  29.12.2015 Debatt

  Att reta upp facken ett stort misstag, säger Staffan Bruun.

  Att reta upp fackförbunden var ett stort misstag av regeringen, säger journalisten Staffan Bruun. Han hoppas att regeringen lärt sig att politiken inte följer näringslivets lagbundenheter.

 • Ole Norrback: ”Fokus på egennytta förstör samhället”

  27.12.2015 Debatt

  När egennyttan tar över förlorar alla, säger Ole Norrback.

  När egennyttan tar över förlorar alla, säger minister Ole Norrback. Snäva gruppintressen borde varken tillåtas dominera inrikespolitiken eller den interna diskussionen i Svenskfinland, säger veteranpolitikern till Svenska Yle.

 • Kaj Arnö: #flyfie = FLYkting + selFIE

  14.12.2015 Kultur och nöje

  Kaj, 52 år och Kaj, 8 år ta en selfie med en flykting.

  Jag vill inte bo bland främlingar. Alltså vill jag lära känna några av de 140 nyanlända flyktingarna här i Nagu. Då slutar de vara främlingar.

 • Finlandssvenska skolbarn saknar kontakt med invandrare

  08.12.2015 Huvudstadsregionen

  De svenska skolorna blir segregerade vita fläckar.

  De svenskspråkiga eleverna i huvudstadsregionen är kraftigt isolerade från barn med invandrarbakgrund. Bara drygt en procent av eleverna i de svenskspråkiga skolorna har invandrarbakgrund, när andelen i de finska skolorna är 15-20 procent.

 • Hon är invandrare och rektor - en sällsynt kombination

  19.11.2015 Huvudstadsregionen

  Städer kämpar för att anställa fler med invandrarbakgrund.

  Huvudstadsregionen har landets största invandrartäthet, men ändå väldigt få invandrare på kommunernas lönelistor. Invandrare anställda hos kommunen är oftast städare, busschaufförer eller närvårdare. Elena Savolainen är ett undantag - hon är rektor.

 • "Lättare att komma in i samhället om man kan finska"

  18.11.2015 Inrikes

  Finskan viktigast, tycker irakier som gått i svensk skola.

  Nabaz Baki kom till Finland som 9-åring från Irak. Han är kritisk till rekommendationen att ge invandrarna själva större möjlighet att välja integrationsspråk. Baki anser att finskan är viktigast.

 • TS: Orpo vill ha fler poliser

  17.11.2015 Inrikes

  Invandringen och ökat terrorhot kräver mer resurser.

  Inrikesminister Petteri Orpo (Saml) vill att det anslås mer pengar till att trygga Finlands inre säkerhet och utbilda fler poliser, skriver Turun Sanomat. Situationen har förändrats radikalt de senaste månaderna, med ökad invandring större terrorhot, säger Orpo.

 • Asylmottagningar skärper säkerheten efter Parisdåden

  16.11.2015 Inrikes

  Attentaten undviks också i diskussioner med nyanlända.

  Oron för den egna säkerheten ökar både bland asylsökande och dem som beviljats uppehållstillstånd. De fruktar att terrordåden i Paris leder till att alla muslimer stämplas.

 • Judy får inte jobb utan svenska

  14.11.2015 Östnyland

  Ögonläkaren får varken studiestöd eller arbetslöshetspeng.

  Ögonläkare, sjukskötare Yihong Zhang får inte jobb i Nyland för att hon inte kan svenska. Men när hon vill studera svenska på heltid, får hon varken arbetslöshetsunderstöd eller studiestöd.

Sidor