Hoppa till huvudinnehåll

hälsovådliga bostäder

  • Hälsovådliga hem ett ökande problem

    13.01.2017 Samhälle

    Samlarmani, missbruk och psykisk ohälsa ligger ofta bakom.

    Visste du att ett "snuskigt liv" är en giltig vräkningsgrund om du bor i en hyresbostad? Vad händer om ens hem förvandlas till rena rama soptippen? Antalet människor som bor i hem som är så smutsiga, överbelamrade eller stökiga att de utgör en hälso- eller brandrisk har ökat i vårt land. Trots att de inte är så många till antalet kräver ärendena oproportionerligt stora arbetsinsatser och samarbeten instanser emellan, vilket gör att redan en liten ökning är kännbar.