Hoppa till huvudinnehåll

yrkeshögskolor

 • "Novia måste delas"

  15.06.2015 Österbotten

  Tauno Kekäle på finska Vasa yrkeshögskola vill samarbeta mer

  En samgång mellan yrkeshögskolan Novia och finska Vasa yrkeshögskola är inte möjlig utan att Novia samtidigt splittras i två delar. Det säger Tauno Kekäle, rektor och vd för Vasa yrkeshögskola.

 • Wessberg öppnar för Österbotten

  11.06.2015 Debatt

  Större inflytande möjligt i Arcada-Novia.

  Styrelseordföranden för stiftelsen Arcada ser inga hinder för ett utökat österbottniskt inflytande i en fusionerad yrkeshögskola.

 • ”Det går inte att köra över Österbotten”

  10.06.2015 Debatt

  Wivan Nygård-Fagerudd vill se till hela Svenskfinland.

  Är det viktigare att se till regionens bästa eller borde vi ha hela Svenskfinlands bästa för ögonen? Wivan Nygård-Fagerudd vill se till helheten, men varnar för att köra över Österbotten i yrkeshögskolebråket.

 • SU: Glöm inte de studerande

  10.06.2015 Österbotten

  Novia och Arcada inte bara regionpolitik.

  Svensk Ungdom kritiserar diskussionen kring Novia och Arcadas möjliga fusion. Enligt SU har de studerande lämnats i skymundan.

 • Raseborg rädd för Novias framtid - fusion ger inte trygghet

  10.06.2015 Västnyland

  Novia i Raseborg har en tuff framtid enligt bildingsdirektör

  Fyra linjer vid yrkeshögskolan Novia i Raseborg upphör. Det här får Raseborgs bildningsdirektör att se spöken. Robert Nyman har gjort egna kalkyler på hur nedläggningarna drabbar Novia och hela Västnyland.

 • Broo: En fusion Novia-Arcada nödvändig

  10.06.2015 Åboland

  Enda sättet att upprätthålla god kvalitet på utbildningen.

  Fördelarna med att slå ihop yrkeshögskolorna Novia och Arcada är många, anser Roger Broo. Han förstår inte den österbottniska misstänksamheten mot en fusion.

 • För lite österbottniskt ifall Novia och Arcada fusioneras

  09.06.2015 Österbotten

  Vasa och Korsholm vill att Novia utreder andra alternativ.

  Det österbottniska inflytandet blir för litet ifall Yrkeshögskolan Novia och Yrkeshögskolan Arcada går samman. Det anser beslutsfattare i Vasa och Korsholm. De vill att Novia undersöker flera alternativ.

 • Noviaanställda: Panikartat beslut med fel fokus

  09.06.2015 Västnyland

  Ungdomarna glöms bort då Novia drar in utbildningslinjer.

  Ett omotiverat och förhastat beslut som glömmer bort utbildningens egentliga uppgift. Det säger Noviaanställda i Raseborg om beslutet att dra in flera utbildningslinjer.

 • Novias huvudförtroendeman öppnar för fusion med Arcada

  09.06.2015 Åboland

  På sikt kan en fusion mellan Novia och Arcada bli av.

  Novias huvudförtroendeman Tommy Nyman kan tänka sig en fusion med Arcada, om det räddar den svenskspråkiga utbildningen på yrkeshögskolenivå.

 • Novia flyttar scenkonsten till Jakobstad

  09.06.2015 Österbotten

  Linjer läggs ner och flyttar.

  Styrelsen för Yrkeshögskolan Novia har beslutat att flytta scenkonstutbildningen från Vasa till Jakobstad. Dessutom beslöt styrelsen att lägga ner och slå ihop flera utbildningar. Samtliga verksamhetsorter drabbas.

 • Novia lägger ner utbildningar i Raseborg

  09.06.2015 Västnyland

  Minskad statlig finansiering drabbar yrkeshögskolan.

  Utbildningen för informationsbehandling upphör vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Det är en av åtgärderna som Novia måste ta till då den statliga finansieringen minskar.

 • Novia och Arcada diskuterar fusion igen

  09.06.2015 Österbotten

  Signaler om minskat österbottniskt inflytande.

  Yrkeshögskolorna Novia och Arcada diskuterar en fusion igen. Det skriver Vasabladet. Pådrivande är enligt uppgift Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

 • Novia informerar om sparåtgärder på tisdag

  08.06.2015 Åboland

  Personalmöten hålls på alla orter.

  Tisdagen den 9 juni får personalen på yrkeshögskolan Novia information om hur Novia måste spara.

 • Jättecampus ska blåsa liv i Kvarnbäcken

  05.05.2015 Huvudstadsregionen

  Östra Helsingfors ska få 6000 studerande.

  Kvarnbäcken ska få ett jättecampus för 6000 studerande. Helsingfors stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag på tisdag.

 • Mer samarbete mellan högskolor efterlyses

  24.04.2015 Österbotten

  Praktik till universiteten och teori till yrkeshögskolan.

  Universiteten och yrkeshögskolorna borde ha ett närmare samarbete. Det anser Anna-Kajsa Blomqvist, tidigare aktiv inom högskolepolitiken och Niklas Andersson, vice ordförande för Studerandekåren Novium.

 • "Terminsavgifter för icke-EU studerande skulle signalera främlingsfientlighet"

  15.04.2015 Debatt

  Terminsavgifter för utländska studeranden delar åsikter

  Det blev inget av den sittande regeringens planer på att införa terminsavgifter för studeranden som kommer utanför EU och ETA-området. Men frågan är fortfarande på tapeten inför riksdagsvalet, och delar åsiktter också bland den unga.

 • #Valgrillen tentade riksdagskandidater i Academill

  09.04.2015 Österbotten

  Debatterade studier och ungdomar - se videoklipp!

  Ska vi fortsätta ha både yrkeshögskolor och universitet? Tar de ut varandra? Ska vi införa terminsavgifter? Det och mycket mer debatterade sju riksdagskandidater kring i Academill. Se videoklipp från debatten!

 • Ny linje men ingen ökad behörighet

  08.04.2015 Österbotten

  Utvecklingspsykologi och socialpolitik slås ihop.

  Kandidatutbildningarna för utvecklingspsykologi och socialpolitik på Åbo Akademi slås ihop. Meningen är att få till stånd en bredare kandidatutbildning. Behörigheten ökar dock inte.

 • Högskolornas nya frånvaroregler skapar osäkerhet

  02.04.2015 Åboland

  Staten vill att färre tar ett mellanår efter andra stadiet.

  Den första augusti träder nya frånvaroregler i kraft vid landets universitet och yrkeshögskolor. Då är det inte längre möjligt att vara frånvaroanmäld utan lagstadgad orsak under det första studieåret.

 • Ny merkonomlinje kan ge karriär inom kundtjänst

  31.03.2015 Östnyland

  Point College startar ny vuxenutbildning.

  Point College startar en ny utbildning för vuxna som vill jobba bland annat med marknadsföring och kundtjänst.

Sidor