Hoppa till huvudinnehåll

sanitära olägenheter

 • "Antibiotikaresistens större hot mot mänskligheten än klimatet" - gener som gör bakterier resistenta nu även på Svalbard

  28.01.2019 Inrikes

  Multiresistenta bakterier har ännu inte påträffats.

  DNA-sekvenser med gener som orsakar antibiotikaresistens hos bakterier har upptäckts i jordprover på Svalbard, långt borta från bosättning, lantbruk och industrianläggningar.

 • Döm inte, lyssna istället!

  14.01.2017 Hälsa

  Hur hjälper du när någon tappar kontrollen över tillvaron?

  Problemet med hushåll som blir obeboeliga och kräver insatser av myndigheter är ett växande problem. Oftast handlar det om människor med psykisk ohälsa eller missbruk.

 • Hälsovådliga hem ett ökande problem

  13.01.2017 Samhälle

  Samlarmani, missbruk och psykisk ohälsa ligger ofta bakom.

  Visste du att ett "snuskigt liv" är en giltig vräkningsgrund om du bor i en hyresbostad? Vad händer om ens hem förvandlas till rena rama soptippen? Antalet människor som bor i hem som är så smutsiga, överbelamrade eller stökiga att de utgör en hälso- eller brandrisk har ökat i vårt land. Trots att de inte är så många till antalet kräver ärendena oproportionerligt stora arbetsinsatser och samarbeten instanser emellan, vilket gör att redan en liten ökning är kännbar.

 • "Förskräcklig musik" skrämmer fladdermössen

  03.10.2014 Österbotten

  Peter Sahlsten är vice ordförande för Föreningen Brage i Vasa. Han ringde in till Naturväkteriet för att be om hjälp att få bukt med fladdermöss... och fick ett gott råd.