Hoppa till huvudinnehåll

rättslig status

  • Pressa inte era barn till något som ni själva vill, låt barnen välja själva!

    14.06.2019 Inrikes

    Allt fler unga mår så dåligt att de inte orkar med skolan.

    Regeringens beslut att förlänga läroplikten till 18 år och göra andra stadiet avgiftsfritt har emottagits med blandade känslor. På yrkesinstitutet Prakticum är man glad över att vi äntligen har en regering som satsar på utbildningen, men det finns en oro för hur pengarna ska räcka till för både ökat elevantal och allt studiematerial som tidigare har bekostats av studerandena själva.