Hoppa till huvudinnehåll

läkemedelsresistens, mikrobiell

 • Hundar ska inte förädlas så de blir sjuka

  13.12.2017 Inrikes

  Bulldoggar har ofta andningsproblem.

  Långt driven hundavel har lett till allvarliga hälsoproblem hos hundarna. Inför Veterinärdagarna som började på onsdagen vill Finlands Veterinärförbund uppmana till attitydförändring i kennelkretsarna.

 • Medicinsk glädje: Ny antibiotika dödar också resistenta bakterier

  27.11.2017 Utrikes

  Gammal antibiotika biter inte längre på bakterier.

  Läkemedelsbolag har utvecklat flera nya antibiotikapreparat som biter också på sådana bakterier som har blivit resistenta mot gammal antibiotika, rapporterar Sveriges Radio.

 • Sverige leder europeiskt projekt mot antibiotikaresistens - forskningsmetoderna har klart förbättrats

  16.11.2017 Utrikes

  Avsikten är att få bukt med spridningen.

  Sveriges folkhälsomyndighet har fått i uppdrag att leda ett projekt som ska kartlägga antibiotikaresistenta bakterier i Europa. syftet är att förhindra spridning av resistenta bakterier i framtiden.

 • Forskare: Vi äter för långa antibiotikakurer - en kvarleva från 40-talet

  29.07.2017 Utrikes

  Långa kurer kan leda till resistenta bakterier.

  För långa antibiotikakurer kan leda till resistenta bakterier och i många fall skulle en kortare kur räcka. Att äta kuren slut är en föråldrad praxis som borde ses över, säger experter.

 • WHO slår larm om antibiotikaresistent supergonorré

  07.07.2017 Utrikes

  Det finns åtminstone tre bekräftade fall av superbakterien.

  Åtminstone tre personer har smittats av en obotlig variant av könssjukdomen gonorré. WHO varnar för att slapp användning av antibiotika och oskyddat sex bidrar till spridningen av superbakterien.

 • Kampen mot antibiotikaresistensen trappas upp - turister, läkare och veterinärer ska skärpa sig

  12.05.2017 Inrikes

  Infektioner som inte kan botas är en reell risk snart.

  Det är nu man måste agera om man vill förhindra att helt vanliga infektioner snart blir omöjliga att bota. Det slås fast i det nya nationella handlingsprogrammet mot antibiotikaresistens. Och åtgärderna gäller så gott som alla, från vanliga resenärer till sjukvårdspersonal.

 • En del veterinärer bryter mot lagen

  18.04.2017 Inrikes

  Ger antibiotika som borde reserveras för mänskor till djur.

  Åtta veterinärkliniker i Finland har beställt över 3 000 doser av en antibiotika som inte borde användas för djur annat än i undantagsfall. Preparatet driver fram ökad antibiotikaresistens.

 • Vi ger för mycket antibiotika till hundar

  16.04.2017 Inrikes

  Snabb ökning av superbakterier bland hundar.

  Hundar i Finland äter för mycket antibiotika och antalet hundar som bär superbakterier ökar snabbt. Det är nu vår sista chans att tackla problemet, säger forskare.

 • Antibiotikaresistenta bakterier i inhemsk broiler - liten risk om köttet tillagas rätt

  06.04.2017 Inrikes

  Bakterierna dör om köttet upphettas ordentligt.

  Finländskt broilerkött innehåller bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika, meddelar Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Risken att bakterierna överförs till människan är ändå liten förutsatt att man iakttar god matlagningshygien.

 • Virus biter på antibiotikaresistenta bakterier

  01.03.2017 Åboland

  ÅA-forskare testar virus mot bakterier hos fiskar.

  Forskare vid Åbo Akademi undersöker om virus kan användas mot bakterier hos fiskar. Också människor med antibiotikaresistenta bakterier kunde behandlas med virus, eller bakteriofager.

 • Infektionsläkare: Ingen avancerad kirurgi utan effektiv antibiotika

  27.02.2017 Inrikes

  Något måste göras annars är vi på väg tillbaka i tiden.

  Överanvändningen av antibiotika är ett problem inte bara inom livsmedelsindustrin, utan framför allt inom sjukvården, säger infektionsläkaren Peter Klemets. Vi använder för mycket och för bredspektrig antibiotika enligt Klemets. Om inget görs kan man i framtiden inte utföra avancerad kirurgi eller behandla leukemi, varnar Klemets för.

 • Antibiotikaresistenta bakterier i kött är ett allt större problem

  27.02.2017 Österbotten

  EU ligger långt efter Finland, säger svinfarmare.

  Allt fler bakterier som är resistenta mot antibiotika hittas i produktionsdjur och mat. Det visar EU:s årliga rapport om antibiotikaresistens.

 • Bioaktivt glas effektiv behandlingsmetod

  19.01.2017 Åboland

  Endast ett ingrepp vid behandling av osteomylit.

  Endast ett ingrepp vid behandling av kronisk beninflammation, även kallad osteomylit.

 • Utredning: Finländarna är ganska försiktiga med antibiotika

  18.11.2016 Inrikes

  De unga vill ha mera information om riskerna.

  De flesta finländare anser att det finns för mycket antibiotika i omlopp men att de nog själva känner till riskerna med ett överdrivet bruk av antibiotika. WHO:s kampanj "Antibiotika: Hanteras varsamt" vill fästa allas uppmärksamhet på den värdefulla resurs som antibiotikan är.

 • Thailändsk kyckling stoppas också i Finland

  02.06.2016 Inrikes

  Cateringbolaget Sodexo slutar importera antibiotikakyckling.

  I början av veckan rödlistade svenska världsnaturfonden WWF thailändsk kyckling på grund av att djuren får för mycket antibiotika. Cateringföretaget Sodexo satte genast stopp för importen av thailändsk kyckling och beslutet gäller också företagets lunchrestauranger i Finland.

 • Forskare: Slarva inte med antibiotika

  28.05.2016 Hälsa

  "I Finland och Sverige är läkarna mycket på alerten"

  EU har länge uppmanat länder att vidta åtgärder för striktare användning av antibiotika. Läkarkåren ser mycket allvarligt på problemet med motståndskraftiga bakterier - sådana som inte längre kan kuvas med antibiotika. Forskare i USA oroas nu av nya resistenta bakterier.

 • Antibiotika slutar verka innan vi får nya läkemedel

  22.02.2015 Samhälle

  Det är svårt och dyrt att utveckla nya läkemedel som hjälper mot antibiotikaresistenta bakterier. Det går för långsamt och läkarna förutspår en högre dödlighet i infektioner.