Hoppa till huvudinnehåll

esbobor

  • Västmetron kostar ännu miljoner för Esboborna

    30.01.2018 Huvudstadsregionen

    Esbo kräver snabb lösning i problemen med matartrafiken.

    Esbo kräver att Helsingforsregionens trafik HRT reagerar snabbt på problemen med matartrafiken. Västmetron kommer ännu att kosta flera miljoner euro för esboborna, bekräftar stadsfullmäktigeordförande Markku Markkula (Saml).

  • Esbo satsar på tre språk - blanketter ska finnas på engelska

    12.09.2017 Huvudstadsregionen

    Esbo vill höja sin internationella profil.

    Det ska bli lättare att sköta kommunala ärenden på engelska i Esbo. I sin strategi för de kommande fyra åren satsar Esbo stad på att höja sin internationella profil.

  • Självförsvar för tioåriga flickor i Esbo

    10.12.2015 Samhälle

    Flickor lär sig att sätta gränser.

    Då regeringen inte vill ta våldtäkter på allvar måste en själv ta tag i saken, resonerar Sunniva Drake. Hon lär ut självförsvar för flickor så de kan hantera sina egna gränser.

  • "Jag blev rädd då hela huset skakade"

    12.04.2015 Samhälle

    Sprängningar orsakar stora problem för invånare i Vinkelkärr

    Esbo stads stora projektområde i Vinkelkärr, bredvid Käringmossen, där man både spränger berg och dumpar överloppsmark har lett till stora problem för grannarna. Sprängningarna har skadat husen och förstört dricksvattnet.

  • Esbo stad spärrade av barnens pulkabacke

    08.01.2015 Huvudstadsregionen

    Esbo stad stängde en gammal inofficiell pulkabacke genom att lägga upp betonghinder. Föräldrarna protesterade mot beslutet och nu tas betonghindren bort och ersätts med att staden sandar vägen nedanför backen.