Hoppa till huvudinnehåll

skogsbruk

 • Nationell huggningsiver syns inte i Västnyland

  28.09.2016 Västnyland

  Avverkningen kunde öka, anser revirinstruktör.

  Ekonomin i Västnyland skulle må ekonomiskt bra av att det avverkades mera skog. Det anser revirinstruktör Eero Uggelberg. Raseborgs Natur och Miljö skulle däremot hellre se en mindre konventionell avverkning.

 • Visste du det här om skogen?

  31.08.2016 X3M

  Anna Öman är en ovanlig skogsägare – både ung och kvinna.

  Nästan 85 procent av Finland är täckt av skog, men vem är det som äger den och vad gör de med den? Anna Öman är en av de mer ovanliga skogsägarna – hon är både ung och kvinna.

 • Allt färre skogsägare sköter om sin egen skog

  29.08.2016 Österbotten

  Allt vanligare att skogsvårdsföreningar får ta hand om skog.

  Det blir allt mer ovanligt att skogsägarna avverkar på egen hand. Det säger Jan Slotte, verksamhetsledare på Skogsvårdsföreningen Österbotten. Skogsarbetaren Mikael Örn förhandsröjer som bäst ett område som ska kalhuggas.

 • Kristinestadsföretag fick stororder

  26.08.2016 Österbotten

  74 skördaggregat till Vitryssland

  Kone-Ketonen i Kristinestad ska leverera över 74 skördaraggregat till Vitryssland. Affären är värd över två miljoner euro och företagets största.

 • Skogscentralen: Dra inte ut på ägarbyte

  23.08.2016 Österbotten

  Nya former av ägande, som distansägare, ökar allt mer.

  Många drar ut länge på ägarbyte av skog, och då hinner den nya skogsägaren också bli gammal. Nu efterlyser både skogsorganisationerna och staten yngre ägare.

 • Unga skogsägare sällsynta

  23.08.2016 Österbotten

  Anna Öman hoppas flera unga ägde skog.

  Sedan 2014 är 21-åriga Anna Öman skogsägare. Hon vill ta hand om släktens skog och föra den vidare. Men bland sina kompisar är hon ensam med sitt skogsintresse.

 • Granbarkborrar kan göra skador för flera tusen euro

  29.06.2016 Östnyland

  En varm försommar förebådar extra många granbarkborrar.

  Granbarkborrarna förväntas bli ovanligt många i år. Om skogsägarna inte är snabba i vändningarna kan det bli skador för flera tusen euro.

 • Snart behövs det körkort för motorsåg

  02.05.2016 Inrikes

  Kurser i motorsågsanvändning börjar nästa höst.

  Till hösten tar man i Finland i bruk ett motorsågskörkort enligt svensk modell. Yrkesskolorna som undervisar inom skogsbruk börjar ge kurser i motorsågsanvändning och -säkerhet. I början kommer motorsågskörkortet att vara frivilligt. Tanken med körkortet är att förebygga olyckor och det riktar sig till alla som använder motorsåg, såväl i yrket som privat.

 • Nu är det klart: Forststyrelsen bolagiseras delvis

  30.03.2016 Inrikes

  Riksdagen godkände den kritiserade lagen.

  Riksdagen har godkänt planerna på att bolagisera delar av Forststyrelsen. Enligt regeringen sker inga större förändringar, men miljöfolk kritiserar lagändringen.

 • "De österbottniska skogarna kunde avverkas mera"

  30.03.2016 Österbotten

  Priset på massaved är bra och efterfrågan är stor.

  Skogarna i Österbotten borde avverkas i en snabbare takt eftersom priset på massaved är bra. Investeringar inom skogsindustrin gör dessutom att efterfrågan är stor, det slår Skogscentralen fast i skogsprogrammet för Österbotten.

 • Världspremiär för hybridskördare

  21.03.2016 Österbotten

  Logset har utvecklat teknologin på ett år.

  På måndagen var det premiär för världens första hybridskördare i Kvevlax i Korsholm. Hybridteknologin i skogsmaskinen gör att dieselmotorn inte behöver vara så stor för att fälla de grövsta trädstammarna.

 • "Naturskyddet offras för ekonomiska intressen"

  15.03.2016 Debatt

  Debatt bolagisering av Forststyrelsens verksamhet.

  Närmare 130 tusen finländare har skrivit under uppropet mot regeringens förslag om att bolagisera delar av Forststyrelsen. Det kommer att leda till att naturområden blir kommersiellt exploaterade, enligt kritikerna. Men farhågorna är överdrivna, säger de som stöder förslaget.

 • Skogshuggaren önskar sig en köldknäpp

  17.02.2016 Östnyland

  Varierande vinterväder är besvärligt för skogsindustrin.

  Den blöta vintern har satt käppar i hjulen för skogsavverkningen. Det finns skog att hugga ner och efterfrågan på virke men vädret har varit problematiskt.

 • Kylan optimal för skogsbruket

  08.01.2016 Åboland

  Lite snö och sträng kyla perfekt för skogsbruket.

  I mitten av december var förutsättningarna för skogsbruk bedrövliga. Nu är förutsättningarna i stället optimala.

 • En riktig vinter är drömjulklappen för skogsbruket

  10.12.2015 Åboland

  Virkesuppköpare och skogsexpert efterlyser köld.

  En massa plusgrader och mjuk och blöt mark är långt ifrån idealiska förhållanden för skogsbruk i december. Gallring på mjuka platser är omöjligt och man får i stället fokusera på enbart förnyelseavverkning. En annan utmaning är att kunna transportera det man avverkar, då en del skogsvägar just nu mer liknar leriga rallyvägar.

 • Perho å förorenar mer än storindustrin

  01.10.2015 Österbotten

  Ån rinner genom världens giftigaste marker.

  Perho å förorenar vattnet utanför Karleby mer än storindustrin gör. Ån släpper till exempel ut mer zink i havet än zinkfabriken gör.

 • Kraftigt uppsving inom skogsindustrin

  20.07.2015 Österbotten

  Avverkningarna ökar, och nya, större skogsmaskiner går åt.

  Det är uppgång i skogsindustrin och investeringarna i branschen har ökat med nästan 50 procent i år. Bland skogsmaskintillverkarna räknar man med kraftig tillväxt.

 • Ingen sista växel för skogsägare i Östnyland

  16.04.2015 Östnyland

  De östnyländska skogsägarna avverkade mindre än väntat.

  Vintern blev kort och de östnyländska skogsägarna avverkade mindre skog än väntat. Däremot har virkespriserna varit rätt stabila.

 • Skogen – framtidens bränsle eller garant för naturens mångfald?

  25.02.2015 Åboland

  Skogsbranschen anser att vi kunde ta ut betydligt mer biobränslen ur skogen än det vi gör idag. Naturskyddsorganisationerna anser å sin sida att smärtgränsen redan är nådd. Det här var temat i onsdagens debattprogram Slaget efter tolv.

 • Skogens gröna guld kan förfalla på grund av okunskap

  16.02.2015 Österbotten

  Många nyblivna skogsägare har ingen kunskap om hur man sköter en skog. I värsta fall kan skogen stå och förfalla i årtionden om skogsägaren inte tar sig för att skaffa hjälp. För hjälp finns att få av de lokala skogsvårdsföreningarna.

Sidor