Hoppa till huvudinnehåll

skogsbruk

 • Stugägare vann vägtvist i Malax

  16.12.2013 Österbotten

  Stugägarna fick rätt när Högsta domstolen har avgett sin dom om den omtvistade vägen i Häggören och Algrundet i Malax. Parterna har inte kommit överens om huruvida vägen får användas för trafik till sommarstugorna i området. Ärendet kommer ändå att förpassas till vägförrättningen.

 • Tvist om väg i Malax får dom på måndag

  15.12.2013 Österbotten

  På måndagen ger högsta domstolen sin dom om den omtvistade vägen i Häggören och Algrundet i Malax. Parterna tvistar om huruvida vägen får användas för trafik till sommarstugorna på Häggören och Algrundet.

 • Biogas av rester

  11.11.2013 Inrikes

  Allt fler små samhällen vill satsa på att bli självförsörjande när det gäller energi. I Jeppo har en ny biogasanläggning inlett sin verksamhet. Råvara finns det gott om. Det kan handla om rester från jord- och skogsbruk, överbliven mat eller slakterirester. Biogasanläggningen är alltså samtidigt en avfallshanteringsanläggning.

 • Vitsvansen: Viltcentralen efterlyser samarbete

  01.10.2013 Västnyland

  Mikael Wikström på Finlands viltcentral är skeptisk till att man inom ett litet geografiskt område tar stark ställning till hur vitsvansstammen ska skötas. Färre djur i nationalparken påverkar områdena runt omkring.

 • Vasaelever lärde sig gallra skog

  26.09.2013 Inrikes

  Skogsgallring, plantering av trädplantor och utvärdering av skogsbestånd. Bland annat det här fick skoleleverna i Vasa prova på under skogsdagen som ordnades för tredje gången. Det är viktigt att framtidens skogsägare känner sig bekväma i skogen.

 • Blomqvist byter utskott

  06.09.2013 Västnyland

  Riksdagsledamoten och jordbrukaren Thomas Blomqvist från Tenala blir medlem i riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Han fortsätter i kommunikationsutskottet, men lämnar försvarsutskottet.

 • Johan Åberg verksamhetsledare för SLC

  08.07.2013 Åboland

  Johan Åberg är ny verksamhetsledare för svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC från och med den 1 september. Åberg är från Nagu där han odlar nypotatis, spannmål, olje- och proteingrödor. Han bedriver också skogsbruk.

 • Omtvistad väg i Malax utsatt för skadegörelse

  06.06.2013 Österbotten

  Häggörens skogsbilväg i Malax har utsatts för skadegörelse. Två män har klippt av de vägbomsvajrar som finns längs med vägen. Den ena personen är identifierad.

 • Få skogsägare ansöker om stöd för energived

  24.05.2013 Österbotten

  Skogsägare i Österbotten har möjlighet att ansöka om stöd för energived. Varje år betalar Finlands skogscentral ut stora summor för energived, men i år har endast en bråkdel av stödet använts.

 • Livet på Hertzböle, Kimitoön

  03.04.2013 Arkivet

  Hur ser vardagslivet för familjen Holmström på gården ut?

  Dokumentärfilmare Eero Wallén följde med livet på gården Hertzböle i många år. Hur ser vardagslivet för familjen Holmström på gården ut?

 • Ministerium i öppet gräl med sina forskare

  02.04.2013 Inrikes

  Jord- och skogsbruksministeriet struntar i de egna forskarnas forskningsresultat, skriver tidningen Helsingin Sanomat. Ministeriet har förbigått både miljö- och agroforstforskarna och deras synpunkter på ny skogslagstiftning. Inte heller har ministeriet lyssnat på havs- och fiskeriforskarnas synpunkter gällande de omstridda laxkvoterna, skriver tidningen.

 • Bra vinter ur skogsperspektiv

  15.03.2013 Östnyland

  Trots stora snömängder och minimal tjäle, har skogsavverkningen i Östra Nyland nått de uppställda målen för vintern.

 • Fängelse utan stängsel och väktare

  09.01.2013 Arkivet

  För ett mindre brott kunde man 1965 dömas till arbete.

  För ett mindre brott, eller trafikförseelse, kunde man 1965 dömas till arbete i stället för fängelse. Då tillbringade man en tid på en arbetskoloni och betalade på så sätt igen sitt brott till staten.

 • Skogsarbete intresserar inte ungdomar

  26.10.2012 Österbotten

  Skogsarbete värderas inte högt bland ungdomarna. I Sverige syns det genom att 90 procent av de manuella skogsarbetena numera utförs av utländsk arbetskraft. På skogsvårdsföreningen Österbotten befarar man samma fenomen här.

 • Ny skogslag uppmuntrar till aktivare skötsel av skog

  17.08.2012 Österbotten

  De som äger skog kommer att få mer valfrihet och ansvar då skogslagen reformeras. En arbetsgrupp vid jord- och skogsbruksministeriet är klar med sitt förslag till ny lag. Gruppen vill bland annat se färre detaljer i reglerna kring hur skogen ska skötas och reformen uppmuntrar skogsägarna att sköta sina skogar mer aktivt.

 • Traktorerna kommer till Finland

  20.01.2010 Arkivet

  1925 samlade Fordsons traktorkaravan tusentals åskådare.

  När traktorerna kom till Finland färdades man långa sträckor för att visa upp detta tekniska under. 1925 samlade Fordsons traktorkaravan tusentals åskådare.

 • Fagervik gård

  28.10.2008 Arkivet

  Inte så lätt att förvalta godset.

  Fagervik bruk, som ligger i Ingå, är ett naturskönt område med ett rokokoslott. Men att förvalta godset nuförtiden är inte så lätt.

Sidor