Hoppa till huvudinnehåll

skogsbruk

 • Som kvinna på den manliga travbanan

  25.11.2014 Arkivet

  Göta Karlstedt från Kimito har travsporten i blodet.

  Göta Karlstedt från Kimito har travsporten i blodet. Hon älskar hästar och snabb fart. Också den manliga världen kring travbanorna lockar henne.

 • Tomterna i Fiskars går inte åt

  14.10.2014 Västnyland

  De nya tomterna i Fiskars bruk har hittills inte lockat allt för många husbyggare. Men fastighetsdirektör Kari Selkälä tror att trenden vänder och att det sker först just i Fiskars.

 • Fiskars bjuder in till sina skogar

  10.09.2014 Västnyland

  Fiskars består inte enbart av orange plast, designskålar och aluminiumbåtar. Bolaget äger över 18 000 hektar mark- och skogsområden i Västnyland. Nu öppnar man upp områden för publiken.

 • Skogsaktivister mördades i Peru

  09.09.2014 Utrikes

  Fyra stamledare har dödats i Peru nära gränsen till Brasilien när de var på väg till ett möte för att diskutera illegal skogsavverkning. Fenomenet är vida spritt i Peru och ursprungsbefolkningen hotas till livet när de kräver att få rätt till sina förfäders land.

 • Koskis är Finlands miljövänligaste gård

  10.07.2014 Västnyland

  I Koskis, på gränsen mellan Raseborg och Salo, ligger gården som i dag belönas för att vara Finlands miljövänligaste gård. Se video.

 • Skogsägare drabbade av röd tallstekel

  02.07.2014 Åboland

  Efter en paus på fem år växer nu röd tallstekelbeståndet i sydvästra Finland. Skogscentralen har i år fått hundratals anmälningar om larvar medan det ifjol gjordes endast ett fåtal observationer.

 • Bedrägerimisstankar inom företag ägt av Stora Enso

  12.06.2014 Inrikes

  Polisen har utrett en omfattande brottshärva inom timmerföretaget RETS Timber som ägs av Stora Enso.

 • Granbarkborrarna fortsätter härja i Östnyland

  11.06.2014 Östnyland

  Skogsägarnas lilla men skadliga fiende granbarkborren väntas förstöra skog för miljoner euro också i år. Enligt skogsbruksingenjören Daniel Larsén anfaller granbarkborrarna också levande träd när de finns i såhär stor utsträckning.

 • Nya skogslagen leder till sämre skötta skogar

  13.05.2014 Österbotten

  Den nya skogslagen kan på sikt leda till att våra finländska skogar blir sämre skötta. Utebliven skadeersättning höjer tröskeln att förnya skogen.

 • Från timmerflottare till snuttjobbare

  30.04.2014 Kultur och nöje

  Stockflottare, svedjebrännare, politikens grå eminenser, ingenjörer och barnmorskor – här några yrkesroller som uppmärksammas på Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors på en utställning om arbetets skiftande bilder.

 • Konstsamfundet beredd att prata om skogarna

  03.02.2014 Åboland

  Var sker nästa stora skogsavverkning? Det frågar sig Dalsbruks byalag. Konstsamfundet har svårt att förstå kritiken mot kalhuggningar men är beredd att diskutera.

 • Programmet för att skydda skog haltar

  24.01.2014 Inrikes

  Skyddsprogrammet Metso har gett skogsägare en möjlighet att skydda sin skog sedan 2008. Men skyddet bygger på frivillighet och möter därför en del kritik och myndigheter erkänner att man inte nått upp till målsättningarna.

 • Mycket träd, lite skog?

  23.01.2014 Just nu

  Finland är ett land med mycket skog, men ändå är skyddet av skog satt på undantag. Är det här en bild som stämmer överens med verkligheten? Svaret varierar beroende på vem man frågar.

 • Lagändring ger skogsägare mera frihet

  17.01.2014 Åboland

  Större ändringar i skogslagen har inte gjorts på tiotals år men nu ger den reviderade skogslagen skogsägarna mera frihet att sköta sina skogar som de vill.

 • Sju av tio vattendrag mår dåligt

  23.12.2013 Österbotten

  En del av de österbottniska vattendragen och sjöarna saknar helt fisk. Fisken trivs inte i surt vatten och just i Österbotten är vattenkvaliteten sämst i hela landet.

 • Stugägare vann vägtvist i Malax

  16.12.2013 Österbotten

  Stugägarna fick rätt när Högsta domstolen har avgett sin dom om den omtvistade vägen i Häggören och Algrundet i Malax. Parterna har inte kommit överens om huruvida vägen får användas för trafik till sommarstugorna i området. Ärendet kommer ändå att förpassas till vägförrättningen.

 • Tvist om väg i Malax får dom på måndag

  15.12.2013 Österbotten

  På måndagen ger högsta domstolen sin dom om den omtvistade vägen i Häggören och Algrundet i Malax. Parterna tvistar om huruvida vägen får användas för trafik till sommarstugorna på Häggören och Algrundet.

 • Biogas av rester

  11.11.2013 Inrikes

  Allt fler små samhällen vill satsa på att bli självförsörjande när det gäller energi. I Jeppo har en ny biogasanläggning inlett sin verksamhet. Råvara finns det gott om. Det kan handla om rester från jord- och skogsbruk, överbliven mat eller slakterirester. Biogasanläggningen är alltså samtidigt en avfallshanteringsanläggning.

 • Vitsvansen: Viltcentralen efterlyser samarbete

  01.10.2013 Västnyland

  Mikael Wikström på Finlands viltcentral är skeptisk till att man inom ett litet geografiskt område tar stark ställning till hur vitsvansstammen ska skötas. Färre djur i nationalparken påverkar områdena runt omkring.

 • Vasaelever lärde sig gallra skog

  26.09.2013 Inrikes

  Skogsgallring, plantering av trädplantor och utvärdering av skogsbestånd. Bland annat det här fick skoleleverna i Vasa prova på under skogsdagen som ordnades för tredje gången. Det är viktigt att framtidens skogsägare känner sig bekväma i skogen.

Sidor