Hoppa till huvudinnehåll

skogsbruk

 • Nya skogslagen leder till sämre skötta skogar

  13.05.2014 Österbotten

  Den nya skogslagen kan på sikt leda till att våra finländska skogar blir sämre skötta. Utebliven skadeersättning höjer tröskeln att förnya skogen.

 • Från timmerflottare till snuttjobbare

  30.04.2014 Kultur och nöje

  Stockflottare, svedjebrännare, politikens grå eminenser, ingenjörer och barnmorskor – här några yrkesroller som uppmärksammas på Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors på en utställning om arbetets skiftande bilder.

 • Konstsamfundet beredd att prata om skogarna

  03.02.2014 Åboland

  Var sker nästa stora skogsavverkning? Det frågar sig Dalsbruks byalag. Konstsamfundet har svårt att förstå kritiken mot kalhuggningar men är beredd att diskutera.

 • Programmet för att skydda skog haltar

  24.01.2014 Inrikes

  Skyddsprogrammet Metso har gett skogsägare en möjlighet att skydda sin skog sedan 2008. Men skyddet bygger på frivillighet och möter därför en del kritik och myndigheter erkänner att man inte nått upp till målsättningarna.

 • Mycket träd, lite skog?

  23.01.2014 Just nu

  Finland är ett land med mycket skog, men ändå är skyddet av skog satt på undantag. Är det här en bild som stämmer överens med verkligheten? Svaret varierar beroende på vem man frågar.

 • Lagändring ger skogsägare mera frihet

  17.01.2014 Åboland

  Större ändringar i skogslagen har inte gjorts på tiotals år men nu ger den reviderade skogslagen skogsägarna mera frihet att sköta sina skogar som de vill.

 • Sju av tio vattendrag mår dåligt

  23.12.2013 Österbotten

  En del av de österbottniska vattendragen och sjöarna saknar helt fisk. Fisken trivs inte i surt vatten och just i Österbotten är vattenkvaliteten sämst i hela landet.

 • Stugägare vann vägtvist i Malax

  16.12.2013 Österbotten

  Stugägarna fick rätt när Högsta domstolen har avgett sin dom om den omtvistade vägen i Häggören och Algrundet i Malax. Parterna har inte kommit överens om huruvida vägen får användas för trafik till sommarstugorna i området. Ärendet kommer ändå att förpassas till vägförrättningen.

 • Tvist om väg i Malax får dom på måndag

  15.12.2013 Österbotten

  På måndagen ger högsta domstolen sin dom om den omtvistade vägen i Häggören och Algrundet i Malax. Parterna tvistar om huruvida vägen får användas för trafik till sommarstugorna på Häggören och Algrundet.

 • Biogas av rester

  11.11.2013 Inrikes

  Allt fler små samhällen vill satsa på att bli självförsörjande när det gäller energi. I Jeppo har en ny biogasanläggning inlett sin verksamhet. Råvara finns det gott om. Det kan handla om rester från jord- och skogsbruk, överbliven mat eller slakterirester. Biogasanläggningen är alltså samtidigt en avfallshanteringsanläggning.

 • Vitsvansen: Viltcentralen efterlyser samarbete

  01.10.2013 Västnyland

  Mikael Wikström på Finlands viltcentral är skeptisk till att man inom ett litet geografiskt område tar stark ställning till hur vitsvansstammen ska skötas. Färre djur i nationalparken påverkar områdena runt omkring.

 • Vasaelever lärde sig gallra skog

  26.09.2013 Inrikes

  Skogsgallring, plantering av trädplantor och utvärdering av skogsbestånd. Bland annat det här fick skoleleverna i Vasa prova på under skogsdagen som ordnades för tredje gången. Det är viktigt att framtidens skogsägare känner sig bekväma i skogen.

 • Blomqvist byter utskott

  06.09.2013 Västnyland

  Riksdagsledamoten och jordbrukaren Thomas Blomqvist från Tenala blir medlem i riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Han fortsätter i kommunikationsutskottet, men lämnar försvarsutskottet.

 • Johan Åberg verksamhetsledare för SLC

  08.07.2013 Åboland

  Johan Åberg är ny verksamhetsledare för svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC från och med den 1 september. Åberg är från Nagu där han odlar nypotatis, spannmål, olje- och proteingrödor. Han bedriver också skogsbruk.

 • Omtvistad väg i Malax utsatt för skadegörelse

  06.06.2013 Österbotten

  Häggörens skogsbilväg i Malax har utsatts för skadegörelse. Två män har klippt av de vägbomsvajrar som finns längs med vägen. Den ena personen är identifierad.

 • Få skogsägare ansöker om stöd för energived

  24.05.2013 Österbotten

  Skogsägare i Österbotten har möjlighet att ansöka om stöd för energived. Varje år betalar Finlands skogscentral ut stora summor för energived, men i år har endast en bråkdel av stödet använts.

 • Livet på Hertzböle, Kimitoön

  03.04.2013 Arkivet

  Hur ser vardagslivet för familjen Holmström på gården ut?

  Dokumentärfilmare Eero Wallén följde med livet på gården Hertzböle i många år. Hur ser vardagslivet för familjen Holmström på gården ut?

 • Ministerium i öppet gräl med sina forskare

  02.04.2013 Inrikes

  Jord- och skogsbruksministeriet struntar i de egna forskarnas forskningsresultat, skriver tidningen Helsingin Sanomat. Ministeriet har förbigått både miljö- och agroforstforskarna och deras synpunkter på ny skogslagstiftning. Inte heller har ministeriet lyssnat på havs- och fiskeriforskarnas synpunkter gällande de omstridda laxkvoterna, skriver tidningen.

 • Bra vinter ur skogsperspektiv

  15.03.2013 Östnyland

  Trots stora snömängder och minimal tjäle, har skogsavverkningen i Östra Nyland nått de uppställda målen för vintern.

 • Fängelse utan stängsel och väktare

  09.01.2013 Arkivet

  För ett mindre brott kunde man 1965 dömas till arbete.

  För ett mindre brott, eller trafikförseelse, kunde man 1965 dömas till arbete i stället för fängelse. Då tillbringade man en tid på en arbetskoloni och betalade på så sätt igen sitt brott till staten.

Sidor