Hoppa till huvudinnehåll

välfärd

 • Borgå satsar på välfärd och hälsa

  16.10.2012 Östnyland

  Borgå stad satsar nästa år på sina invånares hälsa och välfärd.

 • Lovisa- och Lappträskbornas hälsa ska undersökas

  21.08.2012 Östnyland

  Det är frågan om en regional undersökning som Institutet för hälsa och välfärd gör. 850 personer i Lovisa kommer att få en enkät hemskickad till sig.

 • Österbottningarnas välmående kartläggs

  15.08.2012 Österbotten

  Inom kort kommer 10 000 vuxna österbottningar att få ett omfattande frågeformulär om hälsa och välfärd i postlådan. Institutet för hälsa och välfärd, THL, ska kartlägga hur invånarna mår och på vilket sätt servicen kan förbättras. Genom frågeformuläret vill THL visa hur österbottningarna mår och vilka levnadsvanor vi har.

 • Ålänningarna är friskast i hela landet

  28.06.2012 Inrikes

  Institutet för hälsa och välfärd THL har publicerat ett sjukdomsindex som omfattar alla finländska kommuner. Indexet ger information om hur vanliga olika sjukdomar är i kommunerna. Ålänningarna är friskast i hela landet, visar undersökningen.

 • Hur mår österbottningarna?

  31.05.2012 Österbotten

  Det ska undersökas i höst. 10 000 slumpmässigt utvalda österbottningar som fyllt 20 år kommer att få en enkät om hälsa, välfärd och levnadsvanor hemskickad. Tanken är att social- och hälsovårdens tjänster ska kunna förbättras med hjälp av resultaten.

 • Barnfattigdom glöms bort i välfärdsländerna

  29.05.2012 Inrikes

  Barnfattigdom tas sällan på tillräckligt stort allvar i välfärdsländer. Då man mäter barnfattigdom i industriländer handlar det om relativ fattigdom - hur ett barn lever i förhållande till andra barn. I Finland har barnfattigdomen tredubblats sedan 90-talet.

 • THL: Brister i mentalpatienters sjukvård

  21.05.2012 Inrikes

  Mentalvårdspatienternas fysiska sjukdomar behandlas sämre än andra finländares, uppger rapport från Institutet för hälsa och välfärd, THL, i en rapport.

 • Många köar länge för att träffa en läkare

  16.05.2012 Åboland

  Köerna till den kommunala hälsovården har blivit längre. Hälften av invånarna i Egentliga Finland är tvugna att vänta i drygt fyra veckor innan de får en läkartid.

 • Lätt att få läkare i Karlebynejden

  15.05.2012 Österbotten

  Enligt en färsk undersökning ligger Mellersta Österbotten i topp då det gäller hur snabbt patienterna har lyckats få läkartid. I mars kunde en läkartid ordnas inom två veckor, och det är snabbast i hela landet.

 • Centern vill få lag om närservice

  17.04.2012 Inrikes

  Centern föreslår en lag om närservice i sitt utkast till kommunalvalsprogram som partiet presenterade idag. Det är meningen att lagen ska garantera kommunal service tillräckligt nära och inom rimlig tid.

 • Läkemedelsmissbruket har fördubblats på 20 år

  19.03.2012 Inrikes

  Missbruk av läkemedel har ökat i Finland. Myndigheter och forskare är speciellt oroade över det ökade missbruket av lugnande mediciner och starka värkmediciner.

 • Arbetslösheten sjunker inte

  24.02.2009 Arkivet

  1995 var arbetslösheten hög.

  I mitten av 1990-talet tvivlade många på att arbetslösheten skulle halveras till 1999. Finansminister Iiro Viinanen kräver stora ingrepp.

Sidor