Hoppa till huvudinnehåll

samiskhet

 • Samiska aktivister vädrar morgonluft: ”Ingenting annat älskar mig lika mycket som jorden och jag älskar jorden mer än något annat”

  04.02.2018 Kultur och nöje

  Den samiska kampen förs ofta via konsten idag.

  Den samiska kampen förs i tv-soffan, på barrikaderna, på sociala medier och på gräsrotsnivå - och ofta med konsten som hjälpmedel. Den aktivistiska konsten är ett av flera sätt att uttrycka frågor som är centrala och viktiga för samiska individer och det samiska kollektivet idag.

 • Urfolk i en ny tid

  09.06.2016 Vetamix

  Rendrift och fiske är traditionella samiska näringar.

  Antes familj lever på att sälja den samiska kulturen till turister, men kan de traditionella samiska yrkena överleva i en ny tid? I serien Den stilla kampen träffar vi samer från hela Nordkalotten; Murmansk och Kiruna, Kautokeino och Elgå, Kåfjord, Levi, Lillestrøm, Karasjok och Helsingfors. De har alla fört en stilla kamp för att få erkännande och bekräftelse av omgivningen. I serien diskuteras kultur, språk, utkomst, utbildning och andra aspekter på den samiska verkligeheten i dag.

 • Jojk, duodji och kolt är samekulturens hörnstenar

  09.06.2016 Vetamix

  Serien "Den stilla kampen" lär oss mera om samekultur.

  Genom jojken kan samerna uttrycka frustration om det uppstår en konflikt. Serien "Den stilla kampen: Samisk uppblomstring" lär oss mera om samekultur.

 • Våga skriva på samiska!

  20.03.2016 Kultur och nöje

  Ny samisk författarförening sporrar skribenter.

  Den samiska skribent- och författarföreningen Bágo har gett sig i kast med att sporra hugade författare att skriva fram samernas egna berättelser, också tabubelagda historier.

 • Ljud högt o sámi musihkka!

  06.02.2015 Kultur och nöje
 • Unna Junná – för samiska barn

  25.02.2008 Arkivet

  Unna Junná

  Unna Junná berättar på samiska för samiska barn. Samiska sånger och ramsor varvas med berättelser om djur och vacker natur från Sameland.