Hoppa till huvudinnehåll

avloppsvatten -- behandling

 • Vattnet i Lammalabäcken redan bättre?

  11.05.2016 Åboland

  Avloppsreningsverket i Västanfjärd stängt sedan mars.

  Ett par månader efter att Lammala avloppsreningsverk stängt ser vattnet i både Lammalabäcken och Lammalaviken redan bättre ut. Det tycker åtminstone Andreas Ölander som länge kämpat för vattendragen i Västanfjärd.

 • Förordningen om avloppsvatten görs om - igen

  27.04.2016 Inrikes

  Reglerna väcker känslor.

  I början av 2017 blir det åter en ändring i bestämmelserna om hushållens avloppsvatten. Det är en efterlängtad nyhet för inemot 200 000 fastighetsägare i glesbygdsområden, där man hittills ansett att direktiven varit alltför stränga.

 • Stor glädje över att dumpandet är slut

  23.04.2016 Inrikes

  Helcom gläds över förbud mot avloppsutsläpp.

  På Skyddskommissionen för Östersjön Helcom gläds man över gårdagens beslut att förbjuda utsläpp av avloppsvatten i Östersjön. Helcom har kämpat för ett utsläppsfritt hav i tio år.

 • Regn- och smältvatten ställer till det för reningsverken

  10.02.2016 Åboland

  Vid reningsverken hoppas man nu på ett slut på regnet.

  Senaste tidens regn i kombination med smältande snö belastar just nu vattenreningsverken i sydvästra Finland.

 • Gå inte ut på isen i Kodderviken

  13.01.2016 Östnyland

  Rörläcka försvagar isen utanför reningsverket i Borgå.

  Isen utanför Hermansö reningsverk i Borgå är svagare än normalt. Behandlat avloppsvatten från reningsverket leds ut i Kodderviken den här veckan.

 • Skeppsholmens reningsverk kämpar med kvävereningen

  13.12.2015 Västnyland

  Reningsverket som byggdes år 1968 har inte många år kvar.

  Reningsverket på Skeppsholmen i Ekenäs klarar med nöd och näppe gränserna för kväverening. Reningsverket borde snart stängas men det är oklart var ett nytt reningsverk kunde placeras.

 • Västnylänningar vilse i avloppsdjungeln

  11.06.2015 Västnyland

  Avloppsrådgivare ger information i avloppsfrågor.

  Fastighetsägare på glesbygden är förvirrade då övergångstiden för att förnya avloppssystemet skjuts upp gång på gång. Nu kommer också regeringen med nya bud. Många tar gärna emot hjälp av avloppsrådgivare.

 • Snart kan båtägare tömma septiktanken på Emsalö

  10.06.2015 Östnyland

  Borgå stad har efter midsommaren fem tömningspunkter.

  Borgå stad öppnar en tömningsplats till för septiktankar. Båtägare kan efter midsommaren stanna också vid bensinstationen på Emsalö.

 • Farliga gaser utmaning i avloppsrör i Hangö

  19.05.2015 Västnyland

  Nya avloppsledningen från Lappvik slits snabbt.

  Avloppsledningen som går från Lappvik till Stormossens reningsverk i Hangö togs i bruk år 2012. Speciella omständigheter leder ändå till att pumpar och ventiler slits snabbare än i andra avloppsrör.

 • Är dina avloppssystem i skick?

  14.05.2014 Östnyland

  Nu är det dags att sätta igång med att renovera det egna avloppsvattensystemet. Hör här forskare Tero Myllyvirta ge tips om hur det kan göras.

 • Vattenrening kan bli lukrativt

  11.03.2014 Inrikes

  Bristen på rent vatten i världen kan öppna nya möjligheter för finsk innovation. För att locka industrin att rena sitt avloppsvatten utforskar man möjligheten att återanvända alla metaller som finns i det smutsiga vattnet.

Sidor