Hoppa till huvudinnehåll

språk

 • Ny språkkurs lär ut svenska och finska på ett roligt sätt!

  02.12.2013 Åboland

  En grupp studenter på yrkeshögskolan Novia och Åbo yrkeshögskola har träffats under hösten för att förbättra sina kunskaper i svenska.

 • Många språk i klassen ställer stora krav på läraren

  15.11.2013 Österbotten

  I Taklax skola i Korsnäs går 21 elever av vilka 6 stycken har annat modersmål än svenska. Det är frågan om bosniska, ryska och estniska. De många språken i klassen ställer en hel del krav på personalen, och gärna skulle man i skolan ha en lärare som bara skulle ägna sig åt att lära barnen svenska.

 • På torsdagar talar alla svenska

  14.11.2013 Österbotten

  Personalen på planläggningsavdelningen vid Vasa stad har kommit överens om att införa en svensk dag. På torsdagar pratar alla svenska sinsemellan, det här för att förbättra sina kunskaper i svenska.

 • Österbottniskt missnöje med Kårkulla samkommun

  14.11.2013 Österbotten

  Kårkullas prishöjning är oacceptabel. I Jakobstadsregionen ökar kostnaderna med 600.000 euro nästa år, i Vasa med cirka 1 miljon euro. Nu höjs österbottniska röster för en justering av prisnivån.

 • Tyskan syns stort i Åbo stadsbibliotek

  11.11.2013 Lyssna på Radio Vega Åboland!

  Den tyska kulturen och språket synliggörs stort i stadsbiblioteket i Åbo på tyska språkets dag torsdag 14 november.

 • Svenskan syns och hörs i Joensuu

  06.11.2013 Inrikes

  På gatorna i Norra Karelens huvudort Joensuu, nära den ryska gränsen, hör man sällan svenska. Men det är långt ifrån hela bilden. Intresse och engagemang kring svenskan finns.

 • Invandrarklasser funkar i Vasa

  25.10.2013 Samhälle

  Invandrarelever lär sig språket och integreras bäst i vanliga klasser. Därför slussas eleverna redan efter ett år i invandrarklass över till de vanliga klasserna – bära eller brista. I Vasa har man valt att göra tvärtemot och upplever goda resultat.

 • Språkbadslärarutbildning startar i Vasa nästa höst

  16.10.2013 Österbotten

  Språkbadslärare i svenskt språkbad skall börja utbildas kontinuerligt från och med nästa höst i Vasa. Det är frågan om ett samarbete mellan Åbo Akademi och Vasa universitet. Enligt Professor Siv Björklund vid Vasa universitet är intresset för språkbad stort.

 • Oro för svenskan inom poliskåren

  10.10.2013 Österbotten

  Hur ska det gå för svenska språket på olika nivåer inom polisväsendet efter årsskiftet när polisreformen träder i kraft? Den frågan har ett trettiotal polisbefäl från hela Svenskfinland dryftat på seminarium i Jakobstad i dag, torsdag.

 • Kunskaper i engelska och svenska viktiga i Vasaregionen

  07.10.2013 Österbotten

  Engelskan är det mest betydelsefulla språket i arbetslivet i Vasaregionen. Men också svenskans ställning inom arbetslivet tros förbli stark. Bland annat det här framkommer i den undersökning som Levon -institutet vid Vasa universitet gjort.

 • Dialog och diskussioner vid internationellt skolbesök

  30.09.2013 Östnyland

  Gäster från nio länder bekantar sig med minoritetsspråket svenska och vårt skolsystem under denna vecka både i Borgå och Lovisa.

 • Svensk och finsk skola under samma tak lockar forskare

  23.09.2013 Österbotten

  Placeringen av det svenska och finska gymnasiet under samma tak i Jakobstad lockar forskare vid Jyväskylä universitet, skriver dagens Keskipohjanmaa.

 • Tillbaka i Vasa efter 40 år

  09.09.2013 Österbotten

  Vasa är fortfarande överraskande svenskt, säger Hans Raab som för veckoslutet återvände till Österbotten. Hans Raab är uppväxt i Vasa och Malax men flyttade till Tyskland 1972.

 • "Utan Sverige inget Finland"

  06.09.2013 Utrikes

  Herman Lindqvist kommer ut med ny bok.

  Historikern Herman Lindqvist och många andra i Sverige är oroade över att den svenska historien och det svenska språket försvinner i Finland. I dessa dagar utkommer Lindqvists nya bok som behandlar de 700 åren då Finland och Sverige var ett gemensamt rike.

 • Raseborg behöver en planläggningsarkitekt

  28.08.2013 Västnyland

  Det beslöt samhällstekniska nämnden, eftersom det finns för få som jobbar med planläggning i staden. Planläggningsarkitekten ska ansvara för planläggningsuppgifter och bereda undantagslov och planeringsbehov inom stadsplaneringsavdelningen.

 • Forskning: Foster uppfattar språkliga nyanser

  27.08.2013 Inrikes

  Ett foster lär sig att känna igen små språkliga nyanser redan under slutet av graviditeten. Det här visar en färsk undersökning som gjorts vid Helsingfors universitet.

 • Inga liberianer kom in på universitet

  27.08.2013 Utrikes

  Ingen av de 25 000 nyexaminerade liberianerna kom igenom inträdesprovet till University of Liberia. Landets utbildningsminister har svårt att tro det som hänt, skriver BBC.

 • Socialdemokrater oeniga om skolsvenska

  26.08.2013 Inrikes

  Det väckte en viss förvåning då Yles gallup om den obligatoriska skolsvenskan visade att socialdemokraternas anhängare hör till dem som ivrigast vill slopa svenskan. Men alla socialdemokrater är inte överens om vad som ska hända med svenskan i framtiden.

 • Språkgnabbet var värre förr

  02.08.2013 Västnyland

  Historiker Sture Lindholm ger ett historiskt perspektiv på stridigheter mellan språkgrupper. Språkkulturen och det språkliga klimatet har varierat beroende på vilken ort vi talar om i Västnyland, konstaterar han.

 • Peter Karlberg i Sommarlandet

  26.07.2013 Österbotten

  I Sommarlandet träffar vi denna gång Peter Karlberg, 35 år. Peters mamma är hemma från Östermark och flyttade som 17-åring till Sverige för att sommarjobba inom sjukvården.

Sidor