Hoppa till huvudinnehåll

språk

 • Invandrarutbildningen i Vörå växer till sig

  17.06.2013 Österbotten

  I höstas startade Folkhälsan en invandrarutbildning i Norrvalla i Vörå, kallad Språkarenan. Idén är att invandrare, förutom att lära sig svenska, också ska bekanta sig med hur det finländska samhället fungerar. Och det första läsåret har varit väldigt lyckat.

 • Svenska + finska = fiffigt

  03.06.2013 Samhälle

  Tvåspråkiga är bättre på att fokusera på det viktiga.

 • STTK fördömer intolerans mot svenskspråkiga

  31.05.2013 Inrikes

  Tjänstemannacentralen STTK fördömer de hot och hatiska uttalanden som riktat sig mot svenskspråkiga politiker och journalister den senaste tiden. - Problemet kan inte åtgärdas med att tiga eller berömma, säger generalsekreterare Leila Kostiainen.

 • Österbottniska e-poskonton har kapats

  24.05.2013 Österbotten
 • Paulina Tallroth får Hugo Bergroth-priset

  14.05.2013 Kultur och nöje

  Juris doktor Paulina Tallroth får språkpriset på 5 000 euro för sitt arbete för svenskan som juridiskt språk. På språkvårdsdagen på Hanaholmen i Esbo i dag (14.5) delade Hugo Bergroth-sällskapet också ut en språksporre på 1 000 euro till Johanna Dikert och Malou Zilliacus för projektet Finlandssvensk julkalender.

 • "Atte Kaleva hade en alltför positiv inställning"

  11.05.2013 Inrikes

  Atte Kalevas lärare i arabiska avrådde honom vid flera olika tillfällen från att åka till Jemen. Faruk Abu-Chakra säger att han flera gånger frågade Kaleva hur han vågar åka till Jemen och underströk att han själv aldrig skulle åka till ett så farligt land.

 • Böcker som har påverkat mig

  06.05.2013 Nyhetsskolan

  Mitt litterära arv har förändrats under mitt liv. Det har formats mest av böcker som blev lästa för mig i min barndom. Böckerna var en väldigt viktig del av mitt liv speciellt på den tiden då jag inte själv kunde läsa, och mina föräldrar läste för mig.

 • Oro inför framtiden bland Kervosvenskarna

  03.05.2013 Huvudstadsregionen

  Drygt en procent av invånarna i Kervo har svenska som modersmål. Den svenskspråkiga gruppen är mycket aktiv och fick bland annat till stånd att en egen svenskspråkig skola byggdes i staden efter en flera tiotals år lång väntan. Framtiden är ändå oviss.

 • Folktinget satsar på unga finskspråkiga politiker

  13.04.2013 Inrikes

  Folktinget vill nu satsa på att nå ut till unga finskspråkiga politiker för att öka intresset för det svenska språket och för Norden. Antti Kurvinen som är ordförande för Centerunga, ser det som ytterst positivt att Folktinget tar tag i saken. KD-ungas ordförande Lauri Kangasniemi säger att en del unga inte ser svenskan som värdefull.

 • Svenskan i fokus på Folktingets nya kort

  12.04.2013 Inrikes

  - Vi vill ge folk något konkret i handen som berör deras språkliga rättigheter gällande svenskan, säger språkskyddssekreterare Johanna Lindholm apropå de 600 papperskort som ges ut inför Folktingets årliga session som hålls i Tammerfors på veckoslutet.

 • Finskspråkiga missnöjda med servicen i Korsholm

  08.04.2013 Österbotten

  Finskspråkiga som bor i Korsholm är delvis missnöjda med den service de får på sitt modersmål i hemkommunen. Det visar språkbarometern som gjordes ifjol. En enkät gick ut till 200 finskspråkiga i kommunen.

 • Tvåspråkiga möten fungerar bra

  06.03.2013 Österbotten

  Hur fungerar egentligen tvåspråkighet i mötessammanhang. Det här har professor Nina Pilke vid Vasa universitet undersökt. Och en slutsats som hon drar i sin rapport är att tvåspråkighet fungerar alldeles utmärkt. Fler tvåspråkiga organisationer kunde modigt gå in för att ha sina möten på två språk.

 • HBL: Invandrarna 300 000 i huvudstadsregionen år 2030

  10.02.2013 Inrikes

  Antalet invandrare i huvudstadsregionen kommer att mer än fördubblas till år 2030. Huvudstadsregionen kommer då att ha 300 000 invånare med ett främmande språk.

 • Ringfingret – det onödigaste fingret

  06.02.2013 Vetenskap

  Ringfingret är kanske det mest intressanta fingret på handen. Enligt gammal folktro har ringfingret magiska medicinska krafter och på många språk världen över heter också fingret ”det medicinska fingret”.

 • Flest svenskspråkiga i Larsmo

  21.12.2012 Österbotten

  Om man jämför kommunerna i svenskspråkiga Österbotten är det Larsmo som procentuellt sett har flest svenskspråkiga invånare med 92,2 procent. Det här enligt en publikation som Österbottens förbund gett ut.

 • Marina och Petra lär sig svenska och finska praktiskt

  23.11.2012 Österbotten

  Fintandem är en språkinlärningsmetod som går ut på att två personer av olika modersmål lär sig vanandras språk praktiskt. Man bildar par som regelbundet träffas för att prata turvis varandras modersmål.

 • Samjourens svarare fortfarande finskspråkig

  15.11.2012 Östnyland

  Telefonsvararen vid hälsocentralernas samjour i Borgå ger fortfarande instruktioner bara finska. Sedan YLE Östnyland påtalade bristen har ett nytt meddelande beställts av företaget som har hand om tjänsten.

 • Valdebatt med små partier i Vasaregionen

  18.10.2012 Österbotten

  Vad vill de minsta partierna satsa på i Vasaregionen under nästa fullmäktigeperiod? Susanne Wendell (Gröna) från Korsholm, Stefan Håkans (VF) från Korsholm och Tea Laaksoharju (Sannf) från Vasa representerade de små partierna i God morgon Östebottens valdebatt.

 • Språklag leder till våld i Ukraina

  04.07.2012 Utrikes

  Planerna på att stärka det ryska språkets ställning i Ukraina har lett till våldsamma demonstrationer. President Viktor Janukovytj föreslår att det utlyses nyval i landet för att lugna läget.

 • Mindre risk för svenskspråkiga att bli arbetslösa

  05.06.2012 Ekonomi

  Risken för en svenskspråkig att bli arbetslös är klart mindre än genomsnittet i Finland, visar uppgifter från Statistikcentralen. Risken att förlora sitt jobb var 3,1 procent för alla arbetstagare. Bland svenskspråkiga sysselsatta var risken bara 1,5 procent.

Sidor