Hoppa till huvudinnehåll

hälsocentraler

 • Missnöje med vården på Libeckska

  05.05.2014 Österbotten

  De flesta klagomål som patientombudsmannen i Karleby får ta emot gäller Libeckska sjukhuset eller någon hälsovårdscentral. Patienterna klagar oftast på utebliven vård eller på hur de har blivit bemötta.

 • Korsholmsstyrelsen tar tag i hvc-utredning

  05.05.2014 Österbotten

  Korsholm ska avsluta institutionsboendet och sedan ska bara serviceboende eller effektiverat serviceboende finnas i kommunen.

 • Hälsocentralerna i Korsholm utreds

  23.04.2014 Österbotten

  Korsholmarna blir fler och det är inte aktuellt att stänga någon hälsovårdscentral. Det är ett av budskapen från den arbetsgrupp som ser över hvc-nätet i kommunen. En total centralisering med service enbart i Smedsby är inte trolig, även om ekonomin väntas vara en utmaning.

 • Företag hjälper Karleby att rekrytera läkare

  22.04.2014 Österbotten

  Ungefär tusen personer köade för en läkartid i Karleby i februari. Social- och hälsovårdsnämnden anser att det är alldeles för många och nu ska ett företag rekrytera läkare till Karleby, Kronoby och en rad mindre kommuner norr om Karleby.

 • Hemsjukhus startar i Borgå

  10.04.2014 Östnyland

  Borgå stad startar hemsjukhusverksamhet i början av maj. Med hemsjukhus avses en vårdform som arrangeras i patientens hem och som ersätter vård på avdelning. Målet är att främja patientens välbefinnande.

 • Besvär mot jourbeslut förkastades i Pargas

  09.04.2014 Åboland

  Social- och hälsovårdsnämnden i Pargas förkastade besväret mot beslutet att flytta kvällsjouren till Åbo. Majoriteten av nämnden ansåg att rättelseyrkandet saknade grund.

 • Läkarbrist i Raseborg och Hangö

  11.03.2014 Västnyland

  Det råder fortfarande läkarbrist vid hälsovårdscentralerna i Raseborg och Hangö. I Raseborg har ingen sökt de ledigförklarade läkartjänsterna. Hangö stad har fått en ansökan.

 • Bebisar i Karleby missar hälsokontroller

  06.03.2014 Österbotten

  I fjol uteblev 14 bebisar från sina rådgivningsbesök i Karleby. Också 58 barn under skolåldern uteblev från sina hälsokontroller. Nu vill regionförvaltningsverket veta varför.

 • FPA-kortet nationell symbol

  05.03.2014 Inrikes

  Den lagstadgade sjukförsäkringen i Finland fyller 50 år den här våren. Sjukförsäkringskortet, eller FPA-kortet har blivit en nationell symbol hos oss och det är många som tar ett fungerande sjukvårdssystem för givet.

 • Krisdrabbade Kyrkslätt skrapar ihop till ny hälsocentral

  27.02.2014 Huvudstadsregionen

  I tisdags slog Kyrkslätts kommunstyrelse fast att den nya hälsocentralen ska byggas två kilometer från den nuvarande platsen. Planerna väcker många frågor kring hur projektet finansieras i den krisdrabbade kommunen, och hur invånarna ska ta sig till den nya centralen.

 • JO: Hälsocentral i Esbo får inte blåstesta alla

  20.02.2014 Huvudstadsregionen

  Inom hälsovården får man inte systematiskt göra alkoholtest på alla patienter som varit med i en olycka. Det här konstaterar justitieombudsmannen som svar på ett klagomål om att det här görs i Esbo.

 • Respekt gav hälsostationen priset

  18.02.2014 Huvudstadsregionen

  Ett långsiktigt jobb har lett till att Mårtensdals hälsostation har förärats utnämningen bästa arbetsplatsgemenskap i Vanda.

 • Litet intresse för hälsovård i Sibbo

  18.02.2014 Östnyland

  Sibbo förberedde sig för ett massivt intresse från utomsocknesbor som ville få sin bashälsovård i Sibbo. Men hittills har bara 250 personer bytt till Sibbo.

 • Över 300 besökte nya hälsostationen

  12.02.2014 Östnyland

  Den nya social- och hälsostationen i Nickby höll igår dörrarna öppna för sibbobor som ville komma och bekanta sig med de nya utrymmena. De nya utrymmena fick mycket beröm. Se bildspel!

 • Esbo privatiserar Bolarskogs hälsostation

  04.02.2014 Huvudstadsregionen

  Esbo planerar att låta ett privat vårdbolag ta över verksamheten i Bolarskogs hälsovårdsstation. På det här sättet hoppas staden få bukt med de långa vårdköerna till Bolarskog.

 • Ännu blir alla hälsocentraler i Vasa kvar

  28.01.2014 Österbotten

  Hälsovårdscentralerna i Vasa får ännu vara kvar. Social- och hälsovårdsnämnden ville i kväll (tisdag) inte gå med på att Vasa ska ha bara en hälsocentral. Ärendet återrremitterades enhälligt.

 • Kimitoöns omsorg under lupp

  28.01.2014 Åboland

  Hur ska Kimitoöns omsorg stå pall när nya krafter i framtiden styr social- och hälsovården? Det frågar sig Kimitoöns kommundirektör Tom Simola. Han vill se en stark hälsostation istället för två svaga i framtiden.

 • Chefsläkare: Valfrihet innebär sämre service för Grankullaborna

  27.01.2014 Huvudstadsregionen

  Grankullas chefsläkare Patrik Währn säger att valet av hälsovårdscentral över kommungränserna leder till sämre service för Grankullaborna. 202 patienter från övriga kommuner har hittills anmält sitt intresse för vård i Grankulla.

 • "Bara en hälsostation vore bäst"

  23.01.2014 Österbotten

  Det vore bäst om Vasa hade bara en enda hälsovårdsstation. Det anser ledande överläkaren Markku Sirviö. Enligt Sirviö är bashälsovården för sårbar om man organiserar den i små enheter. Nästa vecka drabbar social- och hälsovårdsnämnden samman i frågan.

 • Vasa kan stänga hälsocentral

  21.01.2014 Österbotten

  Hälsocentralen intill Smedsbyvägen i Vasa kan stängas inom några år. Enligt tidningen Pohjalainen ska social- och hälsovårdsnämnden i Vasa besluta om en stängning redan nästa vecka. Nämndens ordförande Thomas Öhman (sfp) säger att man knappast fattar ett så stort beslut redan nästa vecka.

Sidor