Hoppa till huvudinnehåll

hälsocentraler

 • ”Privata hälsovårdscentraler blir kutym”

  11.10.2016 Samhälle

  Privata vårdföretag blir allt vanligare efter vårdreformen.

  Inom bara ett decennium kommer praktiskt taget alla våra hälsovårdscentraler att drivas i privat regi. Det förutspår direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt Göran Honga.

 • Grönt ljus för renovering av Kimito hälsostation

  27.09.2016 Åboland

  Kimitoön renoverar och bygger ut för 4,4 miljoner euro.

  Renoveringen och utbyggnaden av Kimito hälsostation fortsätter som planerat. Kimitoöns kommunfullmäktige godkände på ett extra tillsatt möte på tisdag det tilläggsanslag på cirka 350 000 euro som behövs för att förverkliga projektet. Artikeln har uppdaterats med kommentarer och mera information om beslutsgången.

 • Åboland tar stora risker inför hälsoreformen

  27.09.2016 Åboland

  Nya hälsostationer byggs, utan garantier att de hyrs.

  I Kimitoön ska kommunfullmäktige ännu diskutera en renovering av Kimito hälsostation, medan man i Houtskär nyligen inledde arbetet med att bygga en ny hälsostation. Det finns inga garantier att landskapet om tre år hyr fastigheterna.

 • Massiva flygattacker mot civila i östra Aleppo inför ny syrisk storoffensiv

  23.09.2016 Utrikes

  Väökommen till helvetet säger lokala hälsovårdsaktivister.

  Rebellkontrollerade områden i östra Aleppo angrips av syriska regeringsstyrkor för tredje dagen i följd. Flyg- och artilleriattackerna trappades upp ytterligare efter att den syriska armén varnade för en ny storoffensiv mot östra Aleppo där över en kvarts miljon civila har belägrats i flera månader.

 • Nämnd: "Houtskär behöver en helikopterplatta"

  23.09.2016 Åboland

  Säker och tillgänglig landningsplats efterlyses.

  En helikopterplatta borde byggas vid serviceboendet Fridhem i Houtskär. Det anser Houtskärsnämnden som diskuterade frågan på torsdagens möte.

 • Tekniska nämnden ger grönt ljus för Kimito hälsostation

  19.09.2016 Åboland

  Ordförande vill komma igång med arbetet.

  Tekniska nämnden på Kimitoön valde efter två omröstningar entreprenörerna för utbyggnaden av Kimito hälsostation på sitt möte på måndagen. Fri samverkan försökte först bordlägga och sedan fälla ärendet.

 • Vårdbil är för dyrt i Lojo

  12.09.2016 Västnyland

  Raseborg skaffar vårdbil, Lojo säger nej.

  Lojo tänker inte skaffa en vårdbil som komplement till de hälsostationer som försvunnit från landsbygden. En orsak är att det kostar för mycket. Raseborg kommer däremot att satsa på mobil vårdenhet.

 • Inga fuktskador i hälsostationen i Nickby

  12.08.2016 Östnyland

  Byggnaden granskades för att försäkra att den är frisk.

  Hälsostationen från 2014 har granskats eftersom garantin på byggnaden gick ut i våras. Sibbo kommun ville försäkra sig om att byggnaden är frisk.

 • Kyrkslätt ansöker om undantagstillstånd för att få bygga en ny vårdcentral

  09.08.2016 Huvudstadsregionen

  Ny lagstiftning har krånglat till processen.

  Kyrkslätt kommunstyrelse har beslutat om att ansöka om undantagstillstånd för att få bygga en ny vårdcentral. Den nuvarande byggnaden är i dåligt skick. En ny lag har krånglat till det för kommunen som är i akut behov av nya hälsovårdsutrymmen.

 • Östra hälsostationen i Borgå utrymdes i morse

  08.08.2016 Östnyland

  Rökbildning iakttogs i nedre våningen.

  På Östra hälsostationen i Borgå lade man i morse märke till rökbildning i nedre våningen. Hälsostationens patienter och personal evakuerades därför en kort stund.

 • Kyrkslätts nya hälsovårdscentral försenas på grund av ny lag

  04.08.2016 Huvudstadsregionen

  Kommunen måste vänta på statens undantagstillstånd.

  Också i Kyrkslätt är man missnöjd med den tillfälliga lagen om byggnadsinvesteringar inom social- och hälsovården. Kommunen måste ansöka om undantagstillstånd av Social- och hälsovårdsministeriet för att få bygga en ny hälsovårdscentral, och det här innebär att det flera år långa projektet fördröjs ytterligare.

 • Lovisa satsar på hemvård och stänger sjukhusavdelningar

  01.08.2016 Östnyland

  Fler patienter ska vårdas hemma eller på serviceboenden.

  Allt fler patienter ska vårdas hemma eller på serviceboenden i Lovisa. I och med att avdelning tre och fyra på Lovisa sjukhus stänger den här veckan har hälsocentralen endast 25 bäddplatser att erbjuda, vilket är 15 färre än tidigare.

 • Hangö hälsocentral stänger på grund av flytt

  25.07.2016 Västnyland

  Mottagningen flyttar bort från mögeldrabbade rum.

  Hangö hälsocentral flyttar bort från sina mögeldrabbade rum den här veckan. Flytten sker på fredag (29.7) och då är mottagningen stängd.

 • Sommar innebär patientökning vid Hangös och Raseborgs hälsostationer

  21.07.2016 Västnyland

  Sommargäster och turister orsaken till ökat patientantal.

  Vid Hangö hälsocentral utgörs ungefär tio procent av patienterna efter midsommar av turister och sommargäster. Vid samjouren på Raseborgs sjukhus är det ofta frågan om sommargäster som sedan tidigare är bekanta med hälsostationen.

 • Fler förkylda än normalt under försommaren

  21.07.2016 Östnyland

  Fler förkylningspatienter i både Sibbo och Borgå.

  Under början av sommaren sökte sig aningen fler personer till hälsovårdscentralerna i både Sibbo och Borgå. Oftast är det frågan om förkylningar som orsakats av virus.

 • Få känner till patientombudsmannen i Borgå

  03.07.2016 Östnyland

  I medeltal hör bara en missnöjd klient i veckan av sig.

  Borgå stads patientombudsman Meiju Mäkinen kontaktas i medeltal av bara en missnöjd klient i veckan. Det kan tolkas på två olika sätt.

 • Pive Toivonen konstnär då Kimito hälsostation byggs ut

  31.05.2016 Åboland

  En procent av renoveringssumman viks för konst.

  Konstnären Pive Toivonen kommer att tillverka konstverken i Kimito hälsostation. Hälsostationen kommer att renoveras och byggas ut i höst och en procent av den budgeterade summan viks för konst.

 • Virkby hälsostation stänger redan i år

  20.05.2016 Västnyland

  Virkby får läkare och sjukskötare på distans.

  Virkby och Tallbacka hälsostationer i Lojo stänger redan i oktober. I Virkby införs ett försök med att anlita läkare och sjukskötare på distans.

 • Inget definitivt avgörande kring helgjouren i Nykarleby ännu

  17.05.2016 Österbotten

  Beslutet sköts fram till hösten

  Det blev inget slutgiltigt beslut om helgstängning av hvc i Nykarleby ännu. Enligt förslaget till social-och hälsovårdsnämnden i Jakobstad på tisdagkväll skulle helgjouren vid hälsovårdscentralmottagningen i Nykarleby stängas permanent.

 • Närpes får förlita sig på hyrläkare

  05.04.2016 Österbotten

  Högre kostnader och brist på kontinuitet.

  Hyrläkare belastar kommunens ekonomi, men är nödvändigt när man inte lyckas anställa egna läkare. I Närpes har man budgeterat cirka 100 000 euro per läkare per år. Årsutgifterna för en hyrläkare blir cirka 150 000 euro.

Sidor