Hoppa till huvudinnehåll

hälsocentraler

 • Åbobor köar för influensavaccin

  13.11.2015 Åboland

  Åbobor kan vaccinera sig utan tidsbeställning på torsdagar.

  Det har uppstått köer på hälsostationerna i Åbo i november då Åbobor har velat vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Åboborna kan vaccinera sig mot influensa utan tidsbeställning på torsdagar.

 • En del hälsostationer i Åbo håller julstängt

  10.11.2015 Åboland

  Det här gäller hälsostationerna i Kastu och S:t Marie.

  En del av social- och hälsovårdsservicen i Åbo håller stängt under jul och nyår. Det här gäller exempelvis en del hälsostationer och tandkliniker.

 • Vårddirektör: Bra med ett beslut - oklart vad det innebär i skärgården

  07.11.2015 Åboland

  Blir resan längre till närmaste HVC i skärgården?

  Direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Olli-Pekka Lehtonen, är glad att ett beslut kunde fattas. Ekonomin kräver att hälsovården koncentreras, säger Lehtonen, men vilka som drabbas är tillsvidare en obesvarad fråga.

 • Därför måste hälsocentralen i Kimito renoveras och byggas ut

  06.11.2015 Åboland

  Nuvarande hälsostationen duger inte efter vårdreformen?

  Kimito hälsostation måste renoveras och byggas ut. Men har Kimitoön råd med en satsning på drygt 4 miljoner euro, frågar sig politiker? Har ön råd att låta bli? frågar hälocentralens ledande läkare.

 • "Största reformen i Finland sedan 1860"

  06.11.2015 Västnyland

  Raseborg väl förberett på vårdreformen.

  Den planerade vårdreformen är det största som har hänt inom den kommunala förvaltningen i Finland på 150 år. Men vanliga västnylänningar kommer inte att lägga märke till förändringarna i vardagen. Läs också: Regeringskrisen - så här fortsätter dagen

 • Helsingfors ska samarbeta med läkemedelsbranschen

  05.11.2015 Huvudstadsregionen

  Patienter som deltar i forskning får gratis läkemedel.

  Hälsocentraler och patienter får gratis läkemedel och vård - i gengäld får läkemedelsbranschen tillgång till forskningsunderlag på 400 000 patienter.

 • ”Hutlöst lång kö till hälsostationen i Näse”

  05.11.2015 Östnyland

  Underbemanning vid västra hälsostationen i Borgå.

  Ett olyckligt sammanträffande gör att köerna till Västra hälsostationen i Borgå har blivit långa. Kring jul finns det en risk att köerna blir ännu längre.

 • Ekenäs hälsostation stänger för flytt

  03.11.2015 Västnyland

  Hälsostationen kommer att vara stängd 30.11 - 13.12.

  Ekenäs hälsostation kommer att vara stängd i två veckor 30.11 - 13.12. Hälsostationen flyttar då till nya lokaler på Västra Nylands sjukhus.

 • Virkbybo: Oro med tanke på byns livskraft

  15.10.2015 Västnyland

  Hälsostationen i Virkby stängs - hur går det för de äldre?

  Beslutet att lägga ner hälsostationen i Virkby oroar Virkbybon Johnny Kronqvist. Han undrar hur det går för de äldre och servicen i byn.

 • Hälsostationen i Virkby stängs senast 2017

  15.10.2015 Västnyland

  Verksamheten flyttar till centrums hälsostation i Lojo.

  Virkbyborna blir utan hälsostation inom kort. Fullmäktige i Lojo beslöt i går att hälsostationen i Virkby stängs senast 2017 och att verksamheten flyttas till hälsostationen i centrum.

 • Hälsostationerna i Borgå får längre öppettider

  14.10.2015 Östnyland

  De ska hålla öppet till klockan 18 i stället för 16.

  Hälsostationerna i Borgå kan snart vara öppna längre. Tanken är att de ska hålla öppet till klockan 18 i stället för klockan 16 som i dag.

 • Färre läkare vid hälsostationerna i Borgå

  14.10.2015 Östnyland

  Borgå har velat få ner sina personalkostnader.

  Borgå har strävat efter att sänka sina personalkostnader med 1,5 miljoner i år. Hälsostationerna har fått klara sig med färre läkare.

 • Svår läkarbrist på Kimitoön

  13.10.2015 Åboland

  Måndagsstängt på läkarmottagningen i Dalsbruk.

  Bristen på hälsocentralläkare är stor på Kimitoön och Dalsbruks läkarmottagning tvingas därför hålla stängt på måndagar. Måndagsstängningen träder i kraft från och med november.

 • ÅUCS effektiverar sårbehandlingen – kan spara miljoner

  05.10.2015 Åboland

  Såren kostar samhället hundratals miljoner årligen.

  Åbo universitetscentralsjukhus effektiverar behandlingen av trycksår och andra kroniska sår inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Målet är att förbättra vården och förkorta behandlingstiderna.

 • Spa-hotell en av idéerna för inre hamnen i Kristinestad

  02.10.2015 Österbotten

  Ekologiskt tänkande honnörsord då inre hamnen ska utvecklas.

  Gästhamn, hotell, bostäder, service - allt det här kunde förvekligas i inre hamnen i Kristinestad. Nu ska stadsstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp för att bereda detaljplaneringen av området.

 • Osäkerheten har ökat i Houtskär

  15.09.2015 Åboland

  Enkät visar att det finns ett behov av hälsovård på orten.

  Många Houtskärbor har känt sig otrygga i sommar då det inte funnits hälsovårdare på plats. Över hälften uppger att de långa avstånden gjort att de stannat hemma istället för att uppsöka vård.

 • Korsholm och Vörå sparar på vården

  03.09.2015 Österbotten

  Pengamässigt handlar det om 20 årsverken.

  Sparåtgärderna inom vården kan leda till uppsägningar. Men Mikael Gädda, vårddirektör i Korsholm, hoppas att det kan undvikas in i det sista. Med de stora ekonomiska svårigheterna väntar utmaningar nästa år.

 • Förslag: Lojoborna ska klara sig med två hälsocentraler

  31.08.2015 Västnyland

  Också inom tandvård och rådgivning planeras centralisering.

  Lojo stad effektiverar sin verksamhet och minskar på antalet lokaler där man erbjuder fullskalig service. Målet är i stället större enheter med billigare verksamhet.

 • Attendo får gå - Malmska sköter jouren i egen regi

  26.08.2015 Österbotten

  Satsningar på handledning har lockat nya läkare.

  Tillgången på läkare är bättre och hälsovårdscentralen i Jakobstad övertar jour 1 linjen (hälsovårdscentralen) i egen regi från årsskiftet. Det är Attendo som skött jouren sedan 2010.

 • Samjour i Lojo ska ge effektiv och trygg vård

  25.08.2015 Västnyland

  HNS tar över dygnetruntjouren i Lojo sjukvårdsområde.

  Vården ska bli snabbare, effektivare och tryggare när den nya samjouren för dygnetruntvård öppnar i Lojo sjukhus på tisdag (1.9). Samtidigt blir det striktare vem som verkligen får jourvård utanför tjänstetid.

Sidor