Hoppa till huvudinnehåll

hälsocentraler

 • ÅUCS effektiverar sårbehandlingen – kan spara miljoner

  05.10.2015 Åboland

  Såren kostar samhället hundratals miljoner årligen.

  Åbo universitetscentralsjukhus effektiverar behandlingen av trycksår och andra kroniska sår inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Målet är att förbättra vården och förkorta behandlingstiderna.

 • Spa-hotell en av idéerna för inre hamnen i Kristinestad

  02.10.2015 Österbotten

  Ekologiskt tänkande honnörsord då inre hamnen ska utvecklas.

  Gästhamn, hotell, bostäder, service - allt det här kunde förvekligas i inre hamnen i Kristinestad. Nu ska stadsstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp för att bereda detaljplaneringen av området.

 • Osäkerheten har ökat i Houtskär

  15.09.2015 Åboland

  Enkät visar att det finns ett behov av hälsovård på orten.

  Många Houtskärbor har känt sig otrygga i sommar då det inte funnits hälsovårdare på plats. Över hälften uppger att de långa avstånden gjort att de stannat hemma istället för att uppsöka vård.

 • Korsholm och Vörå sparar på vården

  03.09.2015 Österbotten

  Pengamässigt handlar det om 20 årsverken.

  Sparåtgärderna inom vården kan leda till uppsägningar. Men Mikael Gädda, vårddirektör i Korsholm, hoppas att det kan undvikas in i det sista. Med de stora ekonomiska svårigheterna väntar utmaningar nästa år.

 • Förslag: Lojoborna ska klara sig med två hälsocentraler

  31.08.2015 Västnyland

  Också inom tandvård och rådgivning planeras centralisering.

  Lojo stad effektiverar sin verksamhet och minskar på antalet lokaler där man erbjuder fullskalig service. Målet är i stället större enheter med billigare verksamhet.

 • Attendo får gå - Malmska sköter jouren i egen regi

  26.08.2015 Österbotten

  Satsningar på handledning har lockat nya läkare.

  Tillgången på läkare är bättre och hälsovårdscentralen i Jakobstad övertar jour 1 linjen (hälsovårdscentralen) i egen regi från årsskiftet. Det är Attendo som skött jouren sedan 2010.

 • Samjour i Lojo ska ge effektiv och trygg vård

  25.08.2015 Västnyland

  HNS tar över dygnetruntjouren i Lojo sjukvårdsområde.

  Vården ska bli snabbare, effektivare och tryggare när den nya samjouren för dygnetruntvård öppnar i Lojo sjukhus på tisdag (1.9). Samtidigt blir det striktare vem som verkligen får jourvård utanför tjänstetid.

 • Vården i Hangö granskas noggrant

  20.08.2015 Västnyland

  Grundtryggheten ser svåra år framför sig.

  Hangö måste ändra på vissa strukturer inom vården för att hållas inom budgetramarna. Det sker inom de närmaste åren, säger Ulf Lindström (SDP) som är ordförande för grundtrygghetsnämnden.

 • Ingen sjukskötarmottagning i Houtskär i augusti

  03.08.2015 Åboland

  Nagu också fortfarande utan fastanställd läkare.

  Pargas stad har inte lyckats rekrytera en sjukskötare till hälsocentralen i Houtskär. I dagsläget ser det ut som att en läkarmottagning en gång i veckan är all vård som finns tillgänglig på ön i augusti, berättar Paula Sundqvist.

 • Sandvikens HVC i Vasa ska bli friskt igen

  31.07.2015 Österbotten

  Personalen har länge lidit av luftvägsbesvär.

  Personalen vid Sandvikens hälsostation i Vasa har länge lidit av luftvägsbesvär och allergiska symtom. Nu åtgärdas fastigheten för 400 000 euro. Men ledande överläkare Markku Sirviö är inte säker på att åtgärderna räcker.

 • Hälsovårdsproblemen i Houtskär är lösta

  26.06.2015 Åboland

  Den 20 juli och framåt är hälsovårdscentralen bemannad

  Houtskärsborna kan åtminstone för tillfället pusta ut då Pargas stad har lyckats lösa frågan kring bemanningen på hälsovårdsstationen i Houtskär.

 • Inga glada miner för planer på hvc-stängning i Borgå

  17.06.2015 Östnyland

  Två hälsostationer ska bli en.

  Förslaget att stänga den Östra hälsostationen i Borgå väcker protester. Enligt stadens nya sparriktlinjer utreds nu en modell med endast en hälsostation i Borgå.

 • Vuoristo fortsätter som tf ledande läkare i Hangö

  16.06.2015 Västnyland

  Hangö har svårt att hitta läkare till tjänsten.

  Marja-Liisa Vuoristo fortsätter som tf ledande läkare i Hangö tills staden hittar en ny läkare som kan ta över uppgiften.

 • Tröst och information för anhöriga på samjouren i Vasa

  10.06.2015 Österbotten

  Det viktigaste kan vara en klapp på axeln.

  Det är lugnt och tyst vid samjouren i Vasa. Men så bra ställt är det inte alltid. Då får Nina Karlsson förklara för patienter och anhöriga vad som händer bakom väggarna.

 • "Läkare är inte intresserade av att vårda äldre"

  08.06.2015 Inrikes

  Dorrit Hoffman, 78 år vill ändra på läkarutbildningen.

  Det krävs ett genuint intresse för äldre människor för att kunna ge god vård. Det intresset väcks inte under läkarutbildningen, säger Dorrit Hoffman, 78 år. Allt färre läkare söker sig till vården av äldre.

 • Äldreomsorgen: Det offentliga och privata bör gå hand i hand

  08.06.2015 Inrikes

  Flera kommuner köper läkartjänster privat i äldreomsorgen.

  Det råder skriande brist på läkare inom äldreomsorgen i många kommuner. I Vasa och Borgå är erfarenheterna av inköpta läkartjänster i äldreomsorgen mycket goda.

 • Oklart när Pojo får läkaren tillbaka

  05.06.2015 Västnyland

  Läkarbristen i Raseborg fortsätter.

  Läkarbristen i Raseborg fortsätter. Tidigast i oktober finns det åter läkare på plats vid Pojo hälsostation.

 • Hälsocentralen är stängd i Sibbo i dag

  04.06.2015 Östnyland

  Akut sjuka ska vända sig till Borgå sjukhus jour.

  Hälsovårdsmottagningen i Sibbo är stängd efter klockan 12 i dag, torsdag. Det gäller öppenvårdsmottagningarna både i Söderkulla och i Nickby.

 • Mobil hälsostation en sak för hela regionen

  19.05.2015 Österbotten

  Inte bara Vasa ska betala, säger Thomas Öhman.

  Social- och hälsovårdsnämnden i Vasa diskuterar den mobila hälsostationen på tisdagens möte. Ordförande Thomas Öhman (Sfp) vill att kommunerna runt Vasa ska dela på bördan.

 • Automatsvar till vården i Kristinestad

  18.05.2015 Österbotten

  Växeltelefonisten utbytt mot en telefonsvarare

  Nu tar också Kristinestad i bruk ett automatiskt telefonsystem till hälsocentralen.

Sidor