Hoppa till huvudinnehåll

undervisning

 • Pekdatorhajpen i skolorna får kritik: "Dumt att kasta ut fungerande bordsdatorer"

  27.05.2016 Inrikes

  Inget i nya läroplanen sätter paddan före bordsdatorn.

  Lärare har svårt att påverka då kommunen bestämmer vilka datorer, program och operativsystem som ska användas i skolorna. Undervisningsrådet Kristian Smedlund tycker att pekplattetrenden är problematisk, dyr och långt ifrån ändamålsenlig.

 • Ny kulturläroplan ska sätta färg på undervisningen i Kristinestad

  19.05.2016 Österbotten

  Kultur kan tas in i skolan på många sätt.

  I Kristinestad ska kulturen bli mera tillgänglig för skolelever i alla stadier. I en ny kulturundervisningsplan får lärarna verktyg att ta in kulturen i undervisningen i högre grad än hittills.

 • Skolans digitalisering går trögt – eleverna får för lite skärmtid

  19.05.2016 Inrikes

  Datorer har inte ännu ersatt papper och penna i grundskolan

  De flesta lärare välkomnar digitala hjälpmedel i undervisningen men utnyttjar inte det digitala fullt ut. I Mattlidens skola i Esbo är de digitala läromedlen ett komplement.

 • FLEX-klassen bra på papper, men fungerar det i praktiken?

  03.05.2016 Nyhetsskolan

  Elevernas åsikter går isär.

  Delade åsikter. Flexibel Grundläggande utbildning är ett omtalat ämne bland de högre klasserna. En lättare väg till gymnasiet, eller ett alternativ till grundskolans sista år?

 • Västnylänningar belönas för digital matematikbok

  06.04.2016 Västnyland

  William Barman och Sebastian Laxell får årets Lärarpris

  Matematiklärarna William Barman i Hangö och Sebastian Laxell i Karis får Svenska tekniska vetenskapsakademiens lärarpris. De har tillsammans skapat en digital matematikbok för årskurserna sju till nio.

 • Framtidstro i Tenala trots nedskärningar

  31.03.2016 Västnyland

  Tenalaborna träffade stadens ledning på onsdagen.

  Tenala har ett ganska bra serviceutbud jämfört med många andra byar i Raseborg. Det konstaterar Kent Gustafsson som är ordförande för Tenala byarådsförening efter invånarmötet i Tenala på onsdag kväll.

 • Personal omplaceras när skolor i Vasa stängs

  22.03.2016 Österbotten

  Fastanställd personal får nya arbetsplatser i höst.

  Omkring 20 anställda berörs när tre finskspråkiga skolorna i Vasa stängs efter detta läsår. De fastanställda får nya arbetsplatser i andra skolor.

 • Pojo kyrkoby skola stänger knappast

  17.03.2016 Västnyland

  Invånarmöte om Raseborgs skolnät lockade många.

  Pojo kyrkoby skola är inte på fallrepet längre. Raseborgs bildningsdirektör Robert Nyman är också skeptisk till att skicka de äldre eleverna i Höjdens skola och Hakarinteen koulu till andra skolor.

 • Raseborg slår fast gräns för hur stora klasserna får vara

  16.03.2016 Västnyland

  I bakgrunden finns arbetet med skolnätet.

  Det är arbetet med skolnätet i staden som ligger bakom önskan att slå fast en gräns för hur stora skolklasserna maximalt får vara. Då skolor stänger och slås samman kan det leda till att antalet elever ökar i en del klasser.

 • LS: Lovisaelever jobbar hemma på grund av dålig inneluft

  15.03.2016 Östnyland

  En handfull gymnasie- och högstadieelever jobbar hemma.

  En handfull elever undervisas hemma på grund av de akuta inneluftproblemen i Lovisanejdens högstadium och Lovisa gymnasium.

 • Historielärare slår ett slag för historiens vingslag

  11.03.2016 Åboland

  ”Vi behöver historia för att förstå världen”

  Historia handlar om att förstå varför världen ser ut som den gör. Historielärare Berit Björklöf ser stora faror i att elever får välja bort historia.

 • Åbo Akademi säger upp ett tiotal i Vasa och Jakobstad

  10.03.2016 Österbotten

  Totalt kommer 47 personer att sägas upp.

  Åbo Akademi minskar sin personal i Österbotten med elva vid fakulteten för pedagogik och välfärd. De jobb som försvinner finns huvudsakligen inom förvaltningen och övrig personal. Den undervisande personalen drabbas inte lika hårt. Läs också: Åbo Akademi säger upp nästan femtio

 • Projektpengar ger IT-pedagogik

  10.03.2016 Österbotten

  Gymnasierna i Vasa satsar på IKT-kunnande

  Andra stadiets utbildning i Vasa får än en gång statsunderstöd via det såkallade Kunnig-programmet.

 • Projektpengar ger IT-pedagogik

  10.03.2016 svenska-nyheter

  Gymnasierna i Vasa satsar på IKT-kunnande

  Andra stadiets utbildning i Vasa får än en gång statsunderstöd via det såkallade Kunnig-programmet. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat 70 000 euro till stadens bildningssektor. Pengarna ska framför allt användas till att främja lärarnas IKT-kunnande.

 • Skytteltrafik hela våren för eleverna i Näse skola

  07.03.2016 Östnyland

  Evakueringen av skolan har börjat.

  På måndagen inleddes evakueringen av Näse skola. Eleverna åker varje dag med buss från skolgården till andra skolor i Borgå.

 • Svensk- och finskspråkiga elever under samma tak i 40 år

  22.02.2016 Åboland

  I Skärgårdshavets skola talar man både svenska och finska.

  I Skärgårdshavets skolas korridor talar eleverna både svenska och finska. De svenskspråkiga är i majoritet, men finskan i Korpo lever och mår bra trots det försäkrar rektorn.

 • Spanska, lång lärokurs, studentexamensproven 2015

  19.02.2016 Abimix

  De skriftliga proven och hörförståelserna i lång spanska.

  De skriftliga proven och hörförståelserna i lång spanska.

 • Veronica Hertzberg: Se möjligheterna med nordisk skola

  17.02.2016 Debatt

  Problemen känner vi redan till, men se möjligheterna.

  Veronica Hertzberg, ordförande för svenska sektionen vid utbildningsnämnden i Helsingfors svarar på Barbro Allardt Ljunggrens utspel om att tvåspråkiga skolor hotar finlandssvenskheten.

 • Skolorna tänker olika om mobilen

  11.02.2016 Åboland

  Får varken synas eller höras, men nästan alla har den med.

  I de flesta lågstadierna får eleverna endast i undantagsfall ta fram sina mobiler under lektioner och raster. I en skola i Åbo har man däremot valt att medvetet ta in telefonerna i undervisningen.

 • Läshundar är pop - i Kimito kan korna få jobbet

  10.02.2016 Åboland

  Idén om läskor gror i Kimito.

  Läshundar har redan en längre tid ställt upp för att uppmuntra barn till högläsning. I Kimito funderar man nu på att låta kor låna ett lyssnande öra till elever som övar upp sin läsning.

Sidor