Hoppa till huvudinnehåll

undervisning

 • Läshundar är pop - i Kimito kan korna få jobbet

  10.02.2016 Åboland

  Idén om läskor gror i Kimito.

  Läshundar har redan en längre tid ställt upp för att uppmuntra barn till högläsning. I Kimito funderar man nu på att låta kor låna ett lyssnande öra till elever som övar upp sin läsning.

 • Asylsökande barn började i skolan i Pyttis

  04.02.2016 Östnyland

  Pyttis ordnar med förberedande skola.

  Pyttis ordnar med förberedande skola för asylsökande barn. I kommunen finns elva asylsökande barn med läroplikt.

 • Papper och penna försvinner i studentexamen - oro för matematiken

  02.02.2016 Inrikes

  Matematik och e-studentskrivning är ingen enkel ekvation.

  I år inleds de elektroniska studentproven. Ämnena filosofi, tyska och geografi skrivs utan papper och penna. Sist ute är matematikskrivningarna år 2019 - men redan nu fasar många mattelärare inför utmaningen.

 • Sjundeå ändrar reglerna: Eleverna får använda mobiltelefonen i skolan

  02.02.2016 Västnyland

  Sjundeå: JO säger att kommunen inte kan förbjuda mobilerna.

  En åttaåring klarar visst av att använda sin mobiltelefon i skolan utan att kränka någons integritet. Barn lär sig. Det är inte mobiltelefonerna som gör fel utan det avgörande är hur vi förbereder barnen att använda dem, säger Sjundeåpolitikern Peppe Forsblom (SFP).

 • Timfördelningen inte slutdiskuterad i Lovisa

  02.02.2016 Östnyland

  Stadsstyrelsen vill kolla bildningsnämndens beslut.

  Bildningsnämnden har gett sitt beslut om den omdebatterade timfördelningen i Lovisaskolorna. Stadsstyrelsen vill inte nöja sig med beslutet.

 • Föräldrar om Cygnaeusstängning: “Det känns som en hämnd”

  01.02.2016 Huvudstadsregionen

  Den eventuella stängningen upprör.

  När det nya förslaget till skolreform i södra Helsingfors blev känt i fredags fylldes sociala medier av upprörda röster. Det som upprörde mest var förslaget att stänga Cygnaeus skola.

 • Asylsökande barn undervisas inte på svenska

  01.02.2016 Östnyland

  Svalt intresse för förberedande undervisning på svenska.

  De asylsökande barnen i Borgå och Sibbo börjar inte skolan på svenska. I Sibbo finns möjligheten till förberedande undervisning på svenska medan alla barn i Borgå måste ty sig till den finskspråkiga undervisningen.

 • Det här kunde bli bättre i skolan - hur skulle ni göra?

  29.01.2016 Nyhetsskolan

  Yle Nyhetsskolan utmanar Educa-mässans besökare.

  Yle Nyhetsskolan rapporterar från Educamässan i Helsingfors. Vi har frågat bl.a. lärare om problem som vi tycker finns i skolan. Hur kan elever hålla sig motiverade på lektionerna?

 • Flyktingbarnen i Korsnäs lär sig svenska

  29.01.2016 Österbotten

  Vettigt att välja svenskan före finskan?

  Skolan för asylsökande i Korsnäs har bara varit i gång sen i måndags. Men redan nu kan barnen sjunga "Nej se det snöar". Att det blev just svensk undervisning var ingen självklarhet.

 • Lojo förbereder undervisning för asylsökande ungdomar

  28.01.2016 Västnyland

  Ungdomarna börjar skolan i februari.

  Lojo behöver cirka 400 000 euro extra för att ordna skolgången för runt 50 asylsökande unga i Ingå och Lojo. Det är staten som i slutändan betalar för undervisningen men kommunerna får stödet i efterskott.

 • ”Attitydproblem mot svensk räddningsutbildning”

  28.01.2016 Västnyland

  Nödcentralen har blivit enspråkigt finsk, säger brandchef.

  Nödcentralerna blir allt mer finskspråkiga och risken att man blir missförstådd då man talar svenska blir allt större. På Inrikesministeriet tar man inte utbildningen på svenska på allvar, menar brandchef Stig Granström.

 • Byte av obligatorisk skolsvenska till annat språk förbereds

  23.01.2016 Inrikes

  Ska förverkligas under den här regeringsperioden.

  Experimentet med att omvandla den obligatoriska undervisningen i svenska till undervisning i något annat språk förbereds som bäst, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml). Ministern försvarar också nedskärningarna vid universiteten.

 • Färre historiekurser oroar lärare

  19.01.2016 Österbotten

  Historielärare gillar inte att en kurs försvinner.

  De komplexa sambanden hinner inte läras ut. Att en historiekurs nu försvinner är att gå i helt fel riktning, säger historieläraren Anders Fransén.

 • Fyra år av velande – nu vill Lovisaborna ha ett skolbeslut

  19.01.2016 Östnyland

  Skolnätsutredningarna har kommit på löpande band.

  Sedan år 2012 har det gjorts fyra skolnätsutredningar i Lovisa. Nu hoppas de berörda på att det ska bli slut på utredningarna.

 • Ekonomi, konsumtion och globalisering slår ut historia i skolan?

  18.01.2016 Inrikes

  Krista Kiuru tonar ner rädslan för historielöshet.

  Den nya läroplanen för med sig allt färre obligatoriska kurser i historia. Historielärare befarar att det leder till en urholkad allmänbildning och historielöshet. Före detta undervisningsminister Krista Kiuru (Sdp) vill tona ner debatten.

 • Hur många måste gå från universiteten?

  18.01.2016 Inrikes

  Samarbetsförhandlingarna på slutrakan.

  - Varför inte låna för utbildningsinvesteringarna? Den här krisen tar nog slut, säger Mats Fridlund som är professor på Aalto-universitetet som idag publicerar resultatet av sina samarbetsförhandlingar. 350 anställda hotas av uppsägning.

 • "Vi går samma historielösa väg som Sverige"

  12.01.2016 Debatt

  De obligatoriska kurserna i historia skärs ner i augusti.

  Den svenska historikern Dick Harrison röt nyligen till och menade att svenskarna är sämst på historia i hela västvärlden. Trenden är densamma i Finland, säger historielärare Sture Lindholm. I den nya läroplanen skärs de obligatoriska kurserna ner från fyra till tre.

 • Asylsökande barn hade sin första skoldag i Borgå

  07.01.2016 Östnyland

  Tuorilan koulu tog emot 22 nya elever.

  Tjugotvå asylsökande barn och unga från Johannisbergs mottagningscentral inledde sin skolgång i Borgå på torsdagen. Alla var glada i hågen.

 • Amisto permitterar sin personal

  28.12.2015 Östnyland

  Sparkraven på Amisto är stora nästa år.

  Sparkraven inom samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä är stora. Efter samarbetsförhandlingar står det klart att delar av personalen permitteras.

 • Det lutar åt att engelska förblir A1-språk i Lovisa

  23.12.2015 Östnyland

  Diskussionen har gått het.

  Ska finska skolor i Lovisa ha svenska eller engelska som första främmande språk? Diskussionen har gått het och efter årsskiftet ska beslutsfattarna ta en ny runda kring ämnet.

Sidor