Hoppa till huvudinnehåll

kommunalförvaltning

 • Bryggtvisten på Sommarö avgjord men inte löst

  03.01.2013 Västnyland

  Den omstridda båtbryggan på Sommarö får vara kvar. Förvaltningsdomstolen anser att det i proceduren inte fanns grund för besvär. Domstolen tar däremot inte ställning till om bryggan strider mot åtgärdstillståndet som staden hade beviljat.

 • Politikerna risade Raseborgs förvaltningsstadga

  11.12.2012 Västnyland

  Politikerna i Raseborgs avgående stadsfullmäktige eldade på ordentligt när de på tisdagen kritiserade den nya förvaltningsstadgan. Stadgan är dokumentet som slår fast till exempel vem som bestämmer om vad i staden. Stadgan godkändes trots kritiken.

 • Lovisa inte oroat över förslag till kommunstrukturlag

  16.11.2012 Östnyland

  Förslaget till den nya kommunstrukturlagen sätter tidspress på nya stadsfullmäktige i Lovisa, som ska göra en fusionsutredning till våren 2014. I Lovisa håller man ännu fast vid att en fusion med Lappträsk är det bästa alternativet.

 • Hangö redo för diskussion med Raseborg

  16.11.2012 Västnyland

  Hangöborna böjer sig för staten och kan äntligen tänka sig att diskutera fusion med Raseborg. Socialdemokraten Ulf Putte Lindström säger att Hangö och Raseborg kan gå samman tidigast 2017. Kommunreformen förutsätter att så gott som alla kommuner ska delta i fusionsförhandlingar.

 • En seger för Sannfinländarna påverkar maktbalansen i Åbo

  26.10.2012 Åboland

  Om Sannfinländarna lyckas lika bra i kommunalvalet som de gjorde i riksdagsvalet kan de påverka maktbalansen i fullmäktige i Åbo.

 • Hangöpolitiker klart mot fusion

  10.10.2012 Västnyland

  En kommunfusion mellan Hangö och Raseborg får tummen ner av nästan alla kommunalvalskandidater i Hangö. Runt 94 procent av kandidaterna vill helst att Hangö förblir självständigt.

 • Jobbiga år bakom, okänd framtid väntar Ingå

  03.10.2012 Västnyland

  Ingåborna vet inte vilken framtid de röstar för när de går till kommunalval. Det största partiet SFP håller alla kustliga dörrar öppna. Kandidaterna i Yle Västnylands valdebatt gav varandra och sig själva mycket dåligt betyg för den gångna fyraårsperioden som har präglats av strider.

 • Kommunerna ser inte barnens behov

  03.10.2012 Inrikes

  Nästan 80 procent av de som svarade i en enkät av Mannerheims barnskyddsförbund anser att kommunerna inte tar reda på hur besluten påverkar de unga. Hälften är missnöjda med tjänsterna för barnfamiljer. I synnerhet tycker många att det är för svårt att få tid till läkare.

 • Hårt tryck på höjda skatter i Raseborg

  01.10.2012 Västnyland

  Om Raseborgs stad ska ge samma service som tidigare blir staden tvungen att höja skatterna. Staden har redan den högsta inkomstskattesatsen i Svenskfinland. Stadskamreren medger att det kan vara svårt att klara sig utan höjda skatter.

 • Lovisa drar åt svångremmen med kartläggningar

  26.09.2012 Östnyland

  Lovisa stad ska råda bot på den dåliga ekonomin med hjälp av kartläggningar. Grundtrygghetssektorn kommer att genomgå en liknande utredning som den som gjordes på skolnätet i staden tidigare i år. Dessutom ska fastighetsmassan ses över.

 • Nyttiga kontakter, men problematiska jävsituationer

  24.09.2012 Östnyland

  Kopplingar till företag kan leda till problemsituationer.

  Kopplingar till företag ger politiker nyttiga kontakter och erfarenhet, men det kan också leda till problemsituationer.

 • Pyttis mörkar bonus

  18.09.2012 Östnyland

  Pyttis betalar bonus åt f.d. kommundirektör. På kommunstyrelsens föredragningslista på nätet är frågan dold för allmänheten.

 • "Hemlighetsmakeriet skadar Åbos rykte"

  28.08.2012 Åboland

  Hemlighetsmakeriet kring beslutsfattandet i Åbo skadar stadens rykte. Det säger de Åbobor som Yle Åboland talat med efter avslöjandet att staden i flera års tid hemlighållit över hundra av stadsstyrelsens beslut.

 • Fiskarsbor rasar mot försäljningen av bostäderna

  12.07.2012 Västnyland

  Närmare ett hundra personer tycker att staden inte borde ha sålt bruksbostäderna till Billnäsföretagaren Olli Muurainen. De allra flesta missnöjda är hyresgäster i bruksbostäderna i Fiskars.

 • Bolagiseringen av Nykarleby kraftverk drar ut på tiden

  05.06.2012 Österbotten

  Bolagiseringen av Nykarleby kraftverk fördröjs. Orsaken är att man inte fått besked från skattemyndigheterna hur en bolagisering utfaller skattemässigt.

Sidor