Hoppa till huvudinnehåll

budgetar

 • Rinne får hård kritik av Haglund och Satonen

  06.08.2014 Inrikes

  Försvarsminister Carl Haglund är mycket kritiskt till sättet som finansminister Antti Rinne presenterade ministeriets budgetförslag på. Han anser att Rinne låtit partipolitiken styra i alltför hög utsträckning. Också Arto Satonen, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp, förundrar sig över Rinnes förslag.

 • Rinne: Budgetförslaget stöder tillväxt på hemmaplan

  06.08.2014 Inrikes

  Det centrala i budgetförslaget för nästa år är satsningar på ekonomisk tillväxt på hemmamarknaden, säger finansminister Antti Rinne (SDP). Rinne presenterade på onsdagen i stora drag Finansministeriets budgetförslag för 2015.

 • Rinne vill gynna barnfamiljer i budgetmanglingen

  05.08.2014 Ekonomi

  Tråkiga ekonomiska nyheter och dystra arbetslöshetssiffror - i de tecknen börjar finansministeriet i dag göra upp budgeten för nästa år. Se Finansministeriets presskonferens om budgetmanglingen på Yle Arenan från klockan 12.50.

 • "Vi måste hålla strama tyglar”

  23.06.2014 Österbotten

  Det blir tufft och åtstramningar är att vänta, så säger kommundirektören Christina Båssar om Vörås budget som dryftades på kommunstyrelsens möte.

 • Rinne: Rambeslut kan ses över

  11.06.2014 Inrikes

  Finansminister Antti Rinne (SDP) kräver att ett nytt tillväxtpaket görs upp. Beslut som fattades under rambudgetförhandlingarna bör kunna ses över vid behov, sade Rinne som gjorde sin debut som talare i riksdagen på onsdagen.

 • Tuffa budgetramar i Jakobstad

  09.06.2014 Österbotten

  Jakobstads budgetramar för år 2015 visar just nu ett underskott på 1.9 miljoner euro. Nämnderna har nu i uppgift att se hur man ska kunna få ner kostnaderna.

 • Oenigt om vindkraft i Nykarleby

  06.06.2014 Österbotten

  Det byggs nio vindkraftverk på Kröpuln i Nykarleby. I alla fall om stadsfullmäktige får bestämma.

 • Hårt arbete väntar Kronoby

  27.05.2014 Österbotten

  Det blir slimmad linje i Kronoby nästa år. Kommunstyrelsen har godkänt budgetramar som innebär att utgifterna ska hållas på samma nivå som i år. Det blir tufft, säger kommundirektör Michael Djupsjöbacka.

 • Staten vill avstå från spritfabriken

  20.05.2014 Inrikes

  I den tilläggsbudget som offentliggjordes på tisdagen föreslås fullmakter för staten att helt avstå från spritfabriken Altia. I tilläggsbudgeten föreslås också stöd till industriföretag, infrastruktur och vuxenutbildning.

 • "Lejonparten av stadens tilläggspengar måste gå till utbildningen"

  09.05.2014 Huvudstadsregionen

  Utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors diskuterade åtstramningarna i Helsingfors skolors budget på torsdagens möte. Sektionens ordförande Johan Ekman är missnöjd med sparplanerna och menar att budgetramen för utbildningsväsendet måste utvidgas.

 • Hem och Skola: Vi har inte råd att spara i skolorna

  06.05.2014 Huvudstadsregionen

  Nya sparplaner för skolorna i Helsingfors oroar föräldrarna. Heidi Harju-Luukkainen, ordförande för Hem och Skola-förbundet, varnar för att spara i skolorna, eftersom det i förlängningen drabbar familjerna.

 • Tre önskemål på Borgåbudget 2015

  30.04.2014 Östnyland

  Beredningen av budgeten för nästa år är i gång i kommunerna. Mannerheims barnskyddsförbund i Borgå har tre önskemål på staden med tanke på budgeten för 2015...

 • Allt fler vårdar anhöriga i Vasa

  23.04.2014 Österbotten

  Vasa stads pengar för närståendevård kommer inte att räcka hela året. I fjol fick 380 personer stöd för närståendevård, i år är det 430. Stadens budgetmedel för ändamålet räcker troligen bara till juni.

 • Ingåvården i egen regi blev billigare än väntat

  22.04.2014 Västnyland

  Det första året efter Lostsamarbetet med Lojoregionen kostade kommunen 15,5 miljoner euro. Det är 700 000 euro mera än Lostvården året innan men det är också knappt 200 000 euro mindre än kommunen hade räknat med.

 • Stora skillnader i EU-kandidaternas valbudgeter

  14.04.2014 Inrikes

  Kandidaterna i EU-valet driver sina kampanjer med rätt så varierande budgeter. Beroende på kandidat spenderas ungefär 10 000 till 100 000 euro på kampanjen. I år är budgeterna överlag mindre än vid tidigare EU-val.

 • Billigare sanering ger gymnastiksal pengar

  07.04.2014 Västnyland

  Finska skolan Kiilan koulu i Karis får satsa 300 000 euro mera på en ny gymnastiksal. Den totala budgeten för de omfattande sanerings- och byggprojekten vid Kilaskolorna hålls orörd.

 • 11 miljoner bättre än väntat i Vasa

  27.03.2014 Österbotten

  11 miljoner euro. Så mycket bättre än budgeterat blev Vasa stads resultat för fjolåret. Men trots det hörs inga champagnekorkar smälla i styrelsegården, för resultatet är fortfarande klart på minus. Närmare bestämt -7,1 miljoner euro.

 • OAJ: rambudgeten gör klasserna större

  27.03.2014 Inrikes

  Lärarfacket OAJ bedömer att skolklasserna kommer att bli större som en följd av regeringens rambudget.

 • Regeringen främjar jämlikheten - alla är lika missnöjda

  26.03.2014 Samhälle

  Löntagare och kapitalist, skattebetalare och bidragstagare. Alla är de lika missnöjda över att inbesparningar och skattehöjningar innebär att man måste spara in och höja skatter.

 • Regeringen sparar och höjer skatterna - listan är lång

  26.03.2014 Inrikes

  Regeringen presenterade natten till onsdagen en vidlyftig plan på åtgärder för att få statens ekonomi i balans. Barnbidragen skärs ner, flera index fryses, och beskattningen av de rika skärps.

Sidor