Hoppa till huvudinnehåll

budgetar

  • Riksdagen godkände tilläggsbudget

    16.05.2012 Inrikes

    Riksdagen har efter tolv omröstningar godkänt årets första tilläggsbudget. I tilläggsbudgeten satsas på åtgärder för att åstadkomma ekonomisk tillväxt och på företagsfinansiering. För sysselsättning och utbildning ges 24 miljoner euro.

  • Höjda anslag för vård i Sibbo

    30.10.2002 Östnyland

    Sibbostyrelsen godkände på tisdag kväll att social-och hälsovårdsnämndens driftbudget höjs med drygt 1 330 000 euro.

Sidor