Hoppa till huvudinnehåll

budgetar

 • Sjukhusvården spränger budgeten i Raseborg

  13.10.2015 Västnyland

  98,8 miljoner räcker inte till för vården.

  Vården i Raseborg kostar också nästa år mera än staden har råd med. Budgetramen på 98,8 miljoner överskrids på grund av den specialiserade sjukvården.

 • Fyra skolor borde stängas i Kronoby

  13.10.2015 Österbotten

  Förslaget lades fram av kommundirektör Michael Djupsjöbacka.

  Stäng fyra skolor i Kronoby. Det förslog kommundirektör Michael Djupsjöbacka i samband med att han presenterade budgeten för 2016 för kommunstyrelsen.

 • Vården måste hålla budgetramarna

  07.10.2015 Österbotten

  Vårdbudgeten är snart färdig i Jakobstad.

  I Jakobstad måste social- och hälsovårdens budgetramar hålla. Vi kan inte fortsätta med ständiga överskridningar, säger social- och hälsovårdsnämndens ordförande Marcus Suojoki i Jakobstad.

 • Pargaspolitiker: Turismenheten måste hitta sätt att spara

  05.10.2015 Åboland

  Mer pengar kommer det inte, säger stadsstyrelsen.

  Turism- och näringsenheten i Pargas stad får inte överskrida sin budget. Stadsstyrelsen hörde turismchef Niclas Gestranius om varför enheten ser ut att överskrida årets budget med cirka 26 000 euro.

 • Ingå går på plus men budgetarbetet haltar

  05.10.2015 Västnyland

  Ingå både får in och använder mycket mera pengar än väntat.

  Budgetarbetet i Ingå haltar. Det finns stora kast både på plus- och minussidan.

 • Universiteten knäar - men Björn Wahlroos har pli på Hanken

  30.09.2015 Huvudstadsregionen

  Så här tacklar de olika universiteten sparkravet.

  Aalto-universitetet och Konstuniversitetet drabbas hårt av att regeringen drar åt svångremmen. Däremot håller Hankens styrelseordförande Björn Wahlroos skutan flytande.

 • Miljonöverskridningar inom social-och hälsovården i Vasa

  29.09.2015 Österbotten

  Överskridningen blir 6,5 miljoner 2015.

  Social-och hälsovården ser ut att gå 6,5 miljoner euro över budget i år i Vasa. Ramen för nästa års budget innebär att kostnaderna borde fås ner med 10 miljoner euro.

 • Hangö två miljoner på minus i år

  29.09.2015 Västnyland

  Skatteinkomsterna ökar, samtidigt blir vården dyrare.

  Hangö stad ser ut att få mer skatteinkomster i år än vad de tidigare beräkningarna visar. Grundtryggheten blir däremot dyrare än beräknat.

 • Gör om statsbudgeten med Yles budgetspel

  28.09.2015 Inrikes

  Hur fördelar du 54 miljarder euro?

  Regeringen föreslår att statens budget ska landa på 54,1 miljarder euro och att 5,5 miljarder ska finansieras med nya lån. Med Yles budgetspel kan du göra en egen omfördelning av pengarna.

 • Y-tåget fick över 11 000 namn

  28.09.2015 Västnyland

  Namnlistorna överräcks i dag (28.9).

  Över 11 000 namn på en vecka - det måste väl påverka regeringens syn på Y-tågen. Det tycker Nina Wessberg (SDP), en av dem som aktivt har samlat in namn för att stöda Y-tåget.

 • Kostnaderna för specialsjukvården skenar iväg i Raseborg i år igen

  25.09.2015 Västnyland

  Specialsjukvården blir 3,8 miljoner dyrare än planerat.

  Specialsjukvården ser ut att bli kring 1,37 miljoner dyrare än budgeterat i år igen. I pågående budgetarbete betonar tjänstemännen att specialsjukvården i år ska budgeteras på en realistisk nivå.

 • Korsholm föreslås säga nej till Sandviksstadion

  17.09.2015 Österbotten

  Vasa hade begärt att Korsholm skulle delta med 400 000 euro.

  Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg föreslår att kommunen inte deltar i finansieringen av bygget av Sandvikens fotbollsstadion i Vasa.

 • Hälsovården blir dyrare än väntat i Borgå

  16.09.2015 Östnyland

  Bildningen samt social- och hälsovården går över sin budget.

  Social- och hälsovården samt bildningen i Borgå ser ut att överskrida sin budget i år. Varför specialsjukvården har blivit dyrare är oklart.

 • Budgetmanglingen kör igång

  09.09.2015 Inrikes

  Underskottet är 5,3 miljarder euro.

  Regeringen inleder sin budgetmangling i dag på basis av det budgetförslag för nästa år som Finansministeriet lade fram i augusti. Regeringen diskuterar också en tredje tilläggsbudget för i år.

 • Underskott i Nykarlebyekonomin 2015

  31.08.2015 Österbotten

  Äldreomsorgen och specialsjukvården drar över i budgeten.

  Delårsrapporten för Nykarlebys del visar att det blir ett underskott i ekonomin 2015 i storleksordningen 500-600 000 euro.

 • Korta sjukledigheter blir dyra för Raseborg

  28.08.2015 Västnyland

  Grundtryggheten överskrider budgeten med tre miljoner euro.

  Specialsjukvården och de korta sjukledigheterna är de största bovarna till grundtrygghetens budgetöverskridningar i Raseborg. Det säger Karl von Smitten (SFP), grundtrygghetsnämndens ordförande i Raseborg.

 • HIFK ökar – alla andra skär sina spelarbudgetar

  28.08.2015 Sport

  Alla hockeyligalag förutom HIFK minskar sina spelarbugetar.

  Det allmänna ekonomiska läget i Finland återspeglas även i hockeyligalagens spelarbudgetar. Samtliga lag minskar på sina löneutgifter frånsett HIFK som kommer att investera mera i sitt manskap.

 • Vården i Raseborg dyrare än planerat

  27.08.2015 Västnyland

  Specialsjukvården och omsorgen är största utmaningen.

  Grundtryggheten i Raseborg överskrider sin årsbudget med tre miljoner euro. Det visar en prognos på basis av årets sex första månader.

 • Överskott i den kommunala ekonomin i Pedersöre

  24.08.2015 Österbotten

  Prognosen pekar på ett litet överskott för 2015.

  Pedersöre siktar på ett överskott i år och nästa år. Kommunstyrelsen ska också ta ställning till ett stort integrationsprojekt.

 • Privatiseringar i Grekland – på gott och ont

  21.08.2015 Utrikes

  Arbetsvillkoren försämras men servicen kan bli bättre.

  Grekland tog tidigare i veckan det första steget i den våg av privatiseringar som är ett krav för att landet ska få internationella lån. Flera hamnar, vattenverk, järnvägarna och elnätsoperatören privatiseras. Många greker är rädda för vad det här kommer att innebära.

Sidor