Hoppa till huvudinnehåll

psykiatri

 • ”Vi har rätt att få lika bra vård som alla andra i landet”

  16.06.2016 Åboland

  Psykvårdens framtid i Åboland oroar.

  Den svenskspråkiga psykiatriska vården har en osäker framtid framför sig i Åboland. Pernilla Bergman har erfarenhet av både finsk- och svenskspråkig vård i regionen och vill stå upp för psykiatrisk vård på svenska.

 • Åbo psykvård kan få rättsligt efterspel

  15.06.2016 Åboland

  Folktinget överväger att gå vidare med ärendet.

  Beslutet att sammanslå psykvården i Åbo utan att göra en språkkonsekvensbedömning kan komma att prövas i rätten. Det säger Finlands Svenska Folkting.

 • Ny psykiatrisk enhet grundas - utan svensk bedömning

  14.06.2016 Åboland

  Beslutet fattades efter en lång diskussion.

  All psykiatrisk vård i Egentliga Finland samlas till en ny stor enhet, utan att man utreder konsekvenserna för den psykiatriska vården på svenska. Representanter från Pargas och Kimitoön protesterade mot beslutet.

 • Språkutredning av framtida psykvård inget tvång

  14.06.2016 Åboland

  Reglerna för språkutredningar gäller inte utanför riksdagen.

  Inget tvingar en arbetsgrupp, en kommun eller ett sjukvårdsdistrikt att göra en språkutredning. I dagsläge gäller bedömningen av språkkonsekvenser enbart lagberedningen på riksdagsnivå.

 • Åbopolitiker tog ställning till brister vid G1 i Kuppis

  13.06.2016 Åboland

  Framtiden för psykvård på svenska togs inte upp.

  Stadsstyrelsen i Åbo tog på måndag del av en rapport om läget vid Åbo stads psykiatriska sjukhus i Kuppis. Vad det skulle betyda för den svenska vården om landskapets psykiatri slogs ihop diskuterades inte.

 • Överläkare: Du måste välja mellan bra vård och vård på svenska

  13.06.2016 Åboland

  På tisdag avgörs hur psykiatrin ska ordnas i fortsättningen.

  Om psykiatrin vid Åbolands sjukhus skulle införlivas i en stor ny enhet i Åbo skulle kvaliteten på vården bli bättre tror överläkare Ari Lahti. Samtidigt skulle det bli svårare att få tala svenska.

 • Åbolands sjukhus kämpar för psykiatrin

  10.06.2016 Åboland

  På tisdag avgörs hur psykiatrin ska ordnas i fortsättningen.

  Nu står det klart att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fortsättningsvis vill införliva psykiatrin vid Åbolands sjukhus i den planerade jätteenheten som ska placeras i Åbo.

 • Förvirring kring svensk psykiatri i Åboland

  09.06.2016 Åboland

  På tisdagen fattas beslut om att skapa jätte-enhet i Åbo.

  Det finns stora frågetecken kring den psykiatriska vårdens vara eller icke-vara i Pargas och Kimitoön. Om bara några dagar ska Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fatta beslut om att eventuellt centralisera all psykiatrisk vård till Åbo, men oklara formuleringar medför förvirring kring den svenska psykiatrin.

 • "Vård på svenska hotad om barnpsykiatrisk avdelningsvård försvinner från Raseborg"

  01.06.2016 Västnyland

  Raseborgs stad vill stänga enheten för barn i Ekenäs.

  Om stadsstyrelsen i Raseborg får som den vill så dras avdelningsvården för barn med psykisk sjukdom in. Beslutet skulle betyda att det inte finns någon svensk avdelningsvård inom barnpsykiatrin i hela södra Finland.

 • Avdelningen för barnpsykiatri kan försvinna helt och hållet från Raseborg

  30.05.2016 Västnyland

  Avdelningen har i dag fyra platser.

  Det behövs ingen avdelningsvård alls för västnyländska barn med psykiska och psykiatriska problem, anser stadsdirektören i Raseborg.

 • Fortsatt oro för svenskspråkig psykvård i Åbo

  26.05.2016 Åboland

  Nämnd nöjer sig inte med svenskspråkig grupp.

  Ingen skild avdelning för psykvård på svenska framöver väcker reaktioner. Nämnden för den språkliga minoriteten lyfter nu fram frågan.

 • Psykiatrin i Åbo och Egentliga Finland slås ihop

  25.05.2016 Åboland

  Möjliggör bättre vård och specialisering på sjukdomar.

  Förslag att att Åbos psykiatriska specialsjukvård och Egentliga Finlands psykiatriska enheter blir en helhet. Det skulle möjliggöra bättre vård och specialisering på enskilda sjukdomar vid olika avdelningar.

 • Heldygnsvården inom barnpsykiatrin flyttar från Ekenäs till Helsingfors

  13.05.2016 Västnyland

  Avdelningen i nuvarande form läggs sannolikt ner.

  Den barnpsykiatriska avdelningen på Raseborgs sjukhus läggs sannolikt ner i nuvarande form. Nedläggningen är en del av det stora sparpaket som sjukhuset ska genomföra de tre följande åren.

 • Jag vill läsa din mentalvårdsberättelse

  30.04.2016 Kultur och nöje

  Radioteatern återskapar Lappvikens sjukhus.

  Under Konstens natt öppnar Radioteatern en del av utrymmena i Lappvikens nedlagda mentalsjukhus och återskapar rum och röster från svunna tider. Kan du hjälpa till genom att berätta dina minnen som patient, anhörig eller vårdare? Skriv din berättelse här.

 • Nya utmaningar för Psyke-huset i Ekenäs

  29.04.2016 Västnyland

  Det fattas pengar i budgeten.

  Det psykiatricentrum som byggs i anslutning till Raseborgs sjukhus i Ekenäs, det så kallade Psyke-huset, har igen stött på bekymmer. Först ville ingen bygga huset och nu fattas pengar i budgeten.

 • Inget att anmärka på inom psykvården vid ÅUCS

  26.04.2016 Åboland

  Patientsäkerheten inom psykiatrin tryggad, säger styrelsen.

  Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har låtit undersöka den psykiatriska vården, och man konstaterar att patientsäkerheten är tryggad.

 • Så kan en psykos uppstå

  21.04.2016 Vetamix

  Så kan en psykos uppstå.

  För lite sömn i samband med en livskris kan bli för mycket för hjärnan att klara av. Utmattnings- eller reaktivpsykos är något som kan drabba vem som helst. Oddsen att tillfriska och förbli symptomfri efteråt är goda.

 • Skärpt bevakning vid Kuppis sjukhus - personalen har hotats

  20.04.2016 Åboland

  Utredningarna kring den psykiatriska vården fortsätter.

  Utredningarna kring den psykiatriska vården i Åbo utvidgas. Samtidigt skärps övervakningen, då personalen har hotats på olika sätt.

 • Valvira: Allt ok vid Kuppis

  06.04.2016 Inrikes

  Övervakarna hittade inget att anmärka på.

  Det finns inga akuta problem vid de psykiatriska avdelningarna vid Kuppis sjukhus i Åbo. Det slår tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira fast.

 • MTV: Övermedicinering vid Hemmet och Kuppis sjukhus

  29.03.2016 Åboland

  Hemmets föreståndare överraskad av anklagelserna.

  Servicehuset Hemmet i Åbo och G1-avdelningen på Kuppis sjukhus pekas ut för vanvård och övermedicinering. Hemmets föreståndare Ann-Mari Backman blev väldigt överraskad då hon läste anklagelserna.

Sidor